Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Optimiranje geodetskih mreža

Šifra:
50427
Kratica:
59P22
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivan Razumović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ivan Razumović (S)

Opis predmeta:
Opis sadržaja: Izrada projektne zadaće optimiranja geodetske mreže posebne namjene (tringulacijska ili trilateracijska mreža) primjenom postupaka i algoritama optimiranja 1., 2. ili 3. reda, uz aktivnu primjenu odgovarajućih teorijskih znanja na konkretnoj empirijskoj geodetskoj zadaći inženjerske prakse. Ishod učenja: Stečena neophodna empirijska znanja i vještine aktivne primjene metoda, algoritama i postupaka optimiranja geodetskih mreža te znanja izrade primjerenog geodetskog elaborata pri rješavanju konkretne geodetske zadaće iz inženjerske prakse. Oblici nastave: Auditorne i računske vježbe, konzultacije, e-učenje. Način izvođenja nastave: Mješovita nastava (e-učenje na razini 1).
Obavezna literatura:

1. Rožić, N.: Optimiranje geodetskih mreža. Rukopis predavanja, Zagreb, 2000.

2. Feil, L.: Teorija pogrešaka i račun izjednačenja - 1. dio. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1989.

3. Feil, L.: Teorija pogrešaka i račun izjednačenja - 2. dio. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1990.

4. Rožić, N.: Računska obrada geodetskih mjerenja. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007.

Ishodi učenja:

1. Planirati proces optimiranja geodetske mreže.

2. Definirati eksplicitni matematički model geodetske mreže u svrhu projektiranja i terenske realizacije.

3. Primijeniti metodologiju, postupke i algoritme projektiranja nultog reda, prvog reda, drugog reda i trećeg reda u svrhu postizanja optimalnog projekta geodetske mreže.

4. Vrednovati rezultate optimiranja geodetske mreže s gledišta održivosti, učinkovitosti i ekonomičnosti realizacije.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 3 izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 izborni

Legenda

  • S - Seminar