Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Diplomski rad

Šifra:
63942
Kratica:
59D01
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
30.0
Opterećenje:
150(P) + 150(V)
Nositelji:

doc. dr. sc. Loris Redovniković

prof. dr. sc. Damir Medak

izv. prof. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić

Izvođači:

dr. sc. Sergej Baričević (P)

prof. dr. sc. Željko Bačić (P)

izv. prof. dr. sc. Mario Miler (P, V)

izv. prof. dr. sc. Mateo Gašparović (P, V)

Josip Šiško, mag. ing. geod. et geoinf. (V)

prof. dr. sc. Đuro Barković (P, V)

Lovro Klarić, mag. ing. geod. et geoinf. (V)

dr. sc. Zvonimir Nevistić (V)

izv. prof. dr. sc. Ante Marendić (P, V)

prof. dr. sc. Miodrag Roić (P)

Ivan Brkić, dr.sc. (V)

prof. dr. sc. Almin Đapo (P, V)

dr. sc. Antonio Tupek (V)

izv. prof. dr. sc. Ivan Razumović (P, V)

izv. prof. dr. sc. Dubravko Gajski (P, V)

izv. prof. dr. sc. Danijel Šugar (P, V)

dr. sc. Iva Odak (P, V)

izv. prof. dr. sc. Marko Pavasović (P, V)

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tomić (P)

izv. prof. dr. sc. Ivka Kljajić (P, V)

prof. dr. sc. Mladen Zrinjski (P, V)

dr. sc. Dino Dobrinić (V)

dr. sc. Doris Pivac (V)

doc. dr. sc. Ana Kuveždić Divjak (V)

doc. dr. sc. Luka Rumora (V)

prof. dr. sc. Boško Pribičević (P)

dr. sc. Luka Babić (P)

prof. dr. sc. Stanislav Frangeš (P)

prof. dr. sc. Damir Medak (P, V)

Adam Vinković, mag. ing. geod. et geoinf. (V)

izv. prof. dr. sc. Rinaldo Paar (P, V)

doc. dr. sc. Loris Redovniković (P, V)

izv. prof. dr. sc. Andrija Krtalić (P, V)

prof. dr. sc. Robert Župan (P, V)

prof. dr. sc. Mario Brkić (P)

Karlo Kević, mag. ing. geod. et geoinf. (P)

prof. dr. sc. Nevio Rožić (P)

Josip Križanović, mag. ing. geod. et geoinf. (V)

izv. prof. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić (V)

Opis predmeta:
Cilj predmeta: Samostalno i uz vodstvo mentora i voditelja u okviru izabrane/dodijeljene teme provesti istraživanje i pisanje diplomskog rada koje je izvedivo u tri mjeseca. Diplomski rad u pravilu ima do maksimalno 100 stranica. Izvedba i ocjenjivanje: Nositelji predmeta: predstojnici zavoda Izvođači predavanja: mentori Izvođači vježbi: mentori i voditelji Studenti su dužni pohađati nastavu (70%). Mentor zadužen za praćenje studentovog angažmana kroz semestar. Pohađanje nastave ? prema rasporedu, na terenu, na praksi, drugi oblici rada, samostalni rad. Student/ica brani temu u 4. tjednu nastave u okviru javne prezentacije od 5-10 minuta nakon čega mentori, voditelji, nositelji i ostali prisutni mogu postavljati pitanja. Ukupno trajanje obrane teme treba biti u okviru 15 minuta. Student/ica prezentira rezultate provedenihistraživanja u 14. tjednu nastave u okviru 15 minuta nakon čega mentori, voditelji, nositelji i ostali prisutni mogu postavljati pitanja. Ukupno trajanje prezentacije treba biti u okviru 20 minuta. Prisustvovanje javnim obranama/prezentacijama za diplomande je obvezno u svim terminima u kojima se obavljaju obrane na pojedinom Zavodu kojem pripada njihov mentor. Studenti su dužni do kraja semestra predati radnu verziju teksta diplomske radnje. Predaja radne verzije je uvjet za dobivanje potpisa i ocjene iz predmeta Diplomski rad. Mentor će u roku od tjedan dana ocijeniti studentov rad i evidentirati ocjenu iz predmeta Diplomski rad u ISVU-u. Izradu konačne verzije diplomskog rada te proceduru za prijavu diplomskog ispita student će obaviti u dogovoru s mentorom. Ishodi učenja: Znanja u polju geodezije: - sustavno upotrijebiti znanja stečena na studiju - dokazati kompetentnost u području struke kao i šire znanje - moći analizirati i sintetizirati sadržaj relevantne literature koja se odnosi na temu radnje Osobne i stručne sposobnosti: - planirati, izraditi i dokumentirati projekt/zadatak u okviru dodijeljene teme - formulirati problem, planirati i provesti zadaće u okviru zadanog vremenskog roka - pronaći i procijeniti literaturu - preuzimati inicijativu vezano uz planiranje i izradu rada Timski rad i komunikacija: - pokazati sposobnost jasnog prezentiranja te sposobnost argumentiranog zaključivanja u pisanom obliku u okviru radnje i usmeno u okviru prezentacije rezultata istraživanja - kritički propitivati i analizirati radove drugih studenata - tražiti potporu i savjet mentora i/ili voditelja kada je to potrebno
Ishodi učenja:

1. Sustavno upotrijebiti znanja stečena na studiju.

2. Dokazati kompetentnost u području struke kao i šire znanje

3. Analizirati i sintetizirati sadržaj relevantne literature koja se odnosi na temu radnje

4. Planirati, izraditi i dokumentirati projekt/zadatak u okviru dodijeljene teme

5. Formulirati problem, planirati i provesti zadaće u okviru zadanog vremenskog roka

6. Pronaći i procijeniti literaturu

7. Preuzimati inicijativu vezano uz planiranje i izradu rada

8. Pokazati sposobnost jasnog prezentiranja te sposobnost argumentiranog zaključivanja u pisanom obliku u okviru radnje i usmeno u okviru prezentacije rezultata istraživanja

9. Kritički propitivati i analizirati radove drugih studenata

10. Tražiti potporu i savjet mentora i/ili voditelja kada je to potrebno

11. Znati objasniti međunarodne mreže korporativnog upravljanja i njihove implikacije po geoprostornu domenu.

12. Razumjeti povezanost i međuzavisnost prostornih i neprostornih podataka i njihovu uporabu u tijelima lokalne samouprave i u državnim tijelima.

13. Znati objasniti povezanost oblika korporativnog upravljanja i sigurnosnih mehanizama pri rukovanju poslovnim informacijama.

14. Znati analizirati korporativno upravljanje u industriji prostornih podataka u usporednoj međunarodnoj perspektivi.

15. Znati važnost razumijevanja kulturnog konteksta za razvoj globalne infrastrukture prostornih podataka.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 4 obavezni
732 Geoinformatika diplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe