Skoči na glavni sadržaj

Preporučamo pregledavanje stranica na široj rezoluciji ekrana/prozora.
Ukoliko koristite mobilni uređaj okrenite ga horizontalno

Nastavni programi i upisi

Nastavni program i njegov opis u ISVU-u temelj su cijelog sustava. U ISVU-u je moguće detaljno opisati nastavni program sa svim pravilima studiranja i upisa godine. Svi upisi godine vežu se na te opise i definirana pravila. Svaki student mora svake godine regulirati svoj status, bilo kroz upisni list sa svim detaljima koje on nosi ili kroz mirovanje. Ako student studira više studija, na istom ili na različitim visokim učilištima, za svaki studij se obvezno evidentira upisni list. Niže su prikazani ključni podaci o evidentiranim nastavnim programima i upisima.

Prikazani su zbirni podaci za ISVU. Možete odabrati jedno od visokih učilišta bilo odabirom iz popisa ili pisanjem dijela naziva/kratice. (nakon odabira automatski se dohvaćaju podaci).

Studiji

Prikazani podaci ne obuhvaćaju smjerove, usmjerenja i module, a dio studija je tek krenuo s izvođenjem u ovoj akademskoj godini dok se dio studija gasi. Broj studija u ISVU-u je bitno veći od broja studijskih programa jer se više studija u ISVU-u može odnositi na isti studijski program (Dopusnicu).

Slijedi prikaz broja studija po razini studija u tekućoj akademskoj godini.


Podaci se učitavaju...

Slijedi pregled broja studija po području znanosti i umjetnosti u tekućoj akademskoj godini. U ISVU nije obavezna evidencija područja uz studij.


Područje prirodnih znanosti

-

Područje tehničkih znanosti

-

Područje biomedicine i zdravstva

-

Područje biotehničkih znanosti

-

Područje društvenih znanosti

-

Područje humanističkih znanosti

-

Umjetničko područje

-

Interdisciplinarna područja znanosti

-

Društveno-humanističko područje

-

Studenti prema nastavnoj godini

Niže je prikazana raspodjela upisa studenata prema nastavnim godinama studija za svaku razinu studija zasebno (studiji u RH imaju do 6 nastavnih godina). Prikazni podaci odnose se na tekuću akademsku godinu.


Podaci se učitavaju...

Studenti prema temelju financiranja

Temelj financiranja u ISVU-u pokazuje tko financira studiranje pojedinog studenta. Studiranje može subvencionirati ministarstvo nadležno za obrazovanje, a u financiranju mogu sudjelovati i sami studenti.


Podaci se učitavaju...

Studenti prema području znanosti i umjetnosti

Prikazan je broj studenata prema području znanosti i umjetnosti za pojedinu razinu studija. Podaci se odnose na tekuću akademsku godinu.


Podaci se učitavaju...

Mobilnost

Pregled broja studenata koji su bili barem jedan dan u mobilnosti (kao odlazni ili kao dolazni studenti), a što uključuje i slušanje predmeta, pohađanje tečajeva i sl. na drugim visokim učilištima. Prikazani podaci odnose se na tekuću akademsku godinu.


Broj odlaznih studenata u zimskom semestru

-

Broj dolaznih studenata u zimskom semestru

-

Broj odlaznih studenata u ljetnom semestru

-

Broj dolaznih studenata u ljetnom semestru

-

Molimo pričekajte...