Skoči na glavni sadržaj

Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Povijest, ak. god. 2022/2023

Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
165536 Tjelesna kultura i šport 1 Ne 0.0 0 0 0 0 0 30
93907 Prapovijest i prve civilizacije Da 3.0 30 0 0 0 0 0
94019 Povijest i kultura staroga Egipta Da 3.0 30 0 0 0 0 0
93908 Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta Da 4.0 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: POV (17189) - Izborni predmeti: Starovjekovna povijest

Opis: Upisati u 1. sem: {min. 3.0 - maks. 6.0} ECTS iz grupe 17189

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
208715 Antički gradovi kontinentalne Hrvatske Da 3.0 0 30 0 0 0 0
213988 Grci na Jadranu Da 3.0 0 30 0 0 0 0
37562 Grčko-rimska religija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
228732 Hrvatska hagiografija Da 3.0 0 30 0 0 0 0
213990 Iliri Da 3.0 0 30 0 0 0 0
239946 Staroegipatska civilizacija: Uvod u egiptološke studije Da 3.0 0 30 0 0 0 0
214648 Umjetnost Rimskog Carstva na tlu Hrvatske Da 3.0 0 30 0 0 0 0
Izborna grupa: POV (17193): Izborni predmeti na dvopredmetnome studiju povijesti

Opis: Upisati po izboru ( min.0.0 - maks.5.0) ECTS

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
38057 Hrvatska latinistička historiografija Da 5.0 30 0 0 0 0 0
144634 Humanistika u informacijskom dobu Da 2.0 30 0 0 0 0 0
204038 Latinski jezik Da 3.0 0 15 0 45 0 0
38069 Povijest Mađarske Da 4.0 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3503) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati ukupno od 1. do 4. sem. {min. 4.0 - maks. 4.0} ECTS iz gr. 3503.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
Izborna grupa: TZP (1888) - (obvezni) TZP

Opis: Upisati ukupno u 1. i 2. sem.{min. 2.0 - maks. 5.0} ECTS iz gr. 1888.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 30 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
165537 Tjelesna kultura i šport 2 Ne 0.0 0 0 0 0 0 30
38043 Opća povijest srednjega vijeka Da 5.0 30 0 0 0 0 0
38053 Povijest Hrvatske (7.-16.st.) Da 5.0 30 0 0 0 0 0
38055 Hrvatska historiografija 19. i 20. st. Da 5.0 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: POV (17190) - Izborni predmeti: Srednjovjekovna povijest

Opis: Upisati ukupno u 1.+ 2. sem: {min. 3.0 - maks. 10.0} ECTS iz grupe 17190) Srednjovjekovna povijest

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
214650 Diplomatika s egdotikom i kronologijom Da 3.0 0 30 0 0 0 0
209791 Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku Da 3.0 0 30 0 0 0 0
130475 Društvo i religija: 13. - 15. stoljeće Da 3.0 0 30 0 0 0 0
248673 Hrvatski narodni vladari Da 3.0 0 30 0 0 0 0
248675 Isusovci: misije, mitovi i pripovijesti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
248689 Red i zakon-pravo i pravda u srednjovjekovnom društvu Da 3.0 15 15 0 0 0 0
Izborna grupa: POV (17193): Izborni predmeti na dvopredmetnome studiju povijesti

Opis: Upisati po izboru ( min.0.0 - maks. 4.0) ECTS

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
200603 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja Da 4.0 30 0 0 0 0 0
204038 Latinski jezik Da 3.0 0 15 0 45 0 0
239951 Povijest Austrije Da 4.0 15 15 0 0 0 0
153264 Uvod u pomoćne povijesne znanosti Da 3.0 15 15 30 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3503) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - maks. 4.0} ECTS iz gr. 3503.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
Izborna grupa: TZP (1888) - (obvezni) TZP

Opis: Upisati ukupno od 1. do 2. sem. {min. 2.0 - maks. 5.0} ECTS iz gr.1888

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 30 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0
187990 Uređivanje teksta Da 2.0 15 30 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
38054 Opća povijest ranomodernoga doba Da 5.0 30 0 0 0 0 0
38056 Hrvatska povijest (16.-18.st.) Da 5.0 30 0 0 0 0 0
185308 Tjelesna kultura i šport 3 Ne 0.0 0 0 0 0 0 30
Izborna grupa: POV (17193): Izborni predmeti na dvopredmetnome studiju povijesti

Opis: Upisati po izboru ( min.0.0- maks.4.0) ECTS

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
38057 Hrvatska latinistička historiografija Da 5.0 30 0 0 0 0 0
144634 Humanistika u informacijskom dobu Da 2.0 30 0 0 0 0 0
204038 Latinski jezik Da 3.0 0 15 0 45 0 0
38069 Povijest Mađarske Da 4.0 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st.

Opis: Upisati ukupno u 3.sem. {min. 4.0 - maks. 9.0} ECTS iz grupe 17191

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
227641 Kultura pamćenja i mjesta sjećanja Da 3.0 0 30 0 0 0 0
213985 Marija Terezija i Josip II. kao europski vladari Da 3.0 0 30 0 0 0 0
214655 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike Da 3.0 0 30 0 0 0 0
223534 Povijest modernih gradova Da 3.0 15 15 0 0 0 0
214657 Povijest Rusije Da 3.0 0 30 0 0 0 0
188147 Povijest žena u ranonovovjekovnoj Europi Da 3.0 0 30 0 0 0 0
173127 Redovništvo u hrvatskoj kulturi Da 3.0 0 30 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3503) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3. ili 4. sem: {min. 4.0 - maks. 4.0} ECTS iz gr. 3503.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
Izborna grupa: TZP (1888) - (obvezni) TZP

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 30 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
38059 Hrvatska povijest u 19. st. Da 5.0 30 0 0 0 0 0
38058 Povijest 19. st. Da 5.0 30 0 0 0 0 0
185309 Tjelesna kultura i šport 4 Ne 0.0 0 0 0 0 0 30
Izborna grupa: POV (17193): Izborni predmeti na dvopredmetnome studiju povijesti

Opis: Upisati po izboru ( min.0.0- max.4.0) ECTS

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
200603 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja Da 4.0 30 0 0 0 0 0
204038 Latinski jezik Da 3.0 0 15 0 45 0 0
239951 Povijest Austrije Da 4.0 15 15 0 0 0 0
153264 Uvod u pomoćne povijesne znanosti Da 3.0 15 15 30 0 0 0
Izborna grupa: POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st.

Opis: Upisati ukupno u 3. i 4..sem. {min. 8.0 - maks. 12.0} ECTS iz grupe 17191

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
173128 Američko osvajanje Zapada: činjenice, izvori, film Da 3.0 0 30 0 0 0 0
223567 Glotodidaktika Da 3.0 30 0 0 0 0 0
202959 Hrana i rano novovjekovlje Da 3.0 0 30 0 0 0 0
248673 Hrvatski narodni vladari Da 3.0 0 30 0 0 0 0
214676 Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914. Da 3.0 0 30 0 0 0 0
248675 Isusovci: misije, mitovi i pripovijesti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
223536 Politički portreti u Dalmaciji 1860.-1918. Da 3.0 0 30 0 0 0 0
158316 Povijest Zagreba Da 3.0 15 15 0 0 0 0
248689 Red i zakon-pravo i pravda u srednjovjekovnom društvu Da 3.0 15 15 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3503) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
Izborna grupa: TZP (1888) - (obvezni) TZP

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 30 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0
187990 Uređivanje teksta Da 2.0 15 30 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
188122 Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća Da 5.0 30 0 0 0 0 0
38065 Opća povijest 20. stoljeća Da 5.0 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: POV (17193): Izborni predmeti na dvopredmetnome studiju povijesti

Opis: Upisati po izboru ( min.0.0- max.4.0) ECTS

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
38057 Hrvatska latinistička historiografija Da 5.0 30 0 0 0 0 0
144634 Humanistika u informacijskom dobu Da 2.0 30 0 0 0 0 0
204038 Latinski jezik Da 3.0 0 15 0 45 0 0
38069 Povijest Mađarske Da 4.0 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća

Opis: Upisati ukupno u 5.sem. {min. 4.0 - max. 9.0} ECTS iz grupe 17192

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
227721 Bosna i Hercegovina u sastavu Austro-Ugarske Da 3.0 15 15 0 0 0 0
202951 Izabrane teme iz hrvatske povijesti 1929. - 1941. Da 3.0 0 30 0 0 0 0
227641 Kultura pamćenja i mjesta sjećanja Da 3.0 0 30 0 0 0 0
202401 Mediji i Domovinski rat Da 3.0 0 30 0 0 0 0
201759 Povijest Hrvata u Vojvodini u 19. i 20. stoljeću-nacionalni i kulturni identitet Da 3.0 0 30 0 0 0 0
173129 Povijest komunizma od Karla Marxa do Fidela Castra Da 3.0 0 30 0 0 0 0
188151 Vojna povijest druge polovice 20. stoljeća Da 3.0 0 30 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3503) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
Izborna grupa: TZP (1888) - (obvezni) TZP

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 30 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
38067 Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća Da 5.0 30 0 0 0 0 0
38774 Završni rad Da 5.0 0 0 0 0 0 0
Izborna grupa: POV (17193): Izborni predmeti na dvopredmetnome studiju povijesti

Opis: Upisati po izboru ( min.0.0- max.5.0) ECTS

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
200603 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja Da 4.0 30 0 0 0 0 0
204038 Latinski jezik Da 3.0 0 15 0 45 0 0
239951 Povijest Austrije Da 4.0 15 15 0 0 0 0
153264 Uvod u pomoćne povijesne znanosti Da 3.0 15 15 30 0 0 0
Izborna grupa: POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća

Opis: Upisati ukupno u 5. i 6..sem. {min. 8.0 - max. 12.0} ECTS iz grupe 17192

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
234340 Državnici XX. stoljeća Da 3.0 0 30 0 0 0 0
188081 Povijest hrvatskoga književnoga jezika Da 3.0 30 15 0 0 0 0
201758 Povijest i djelovanje Međunarodnoga kaznenoga suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu Da 3.0 0 30 0 0 0 0
86951 Vukovarska bitka - vojni i politički aspekti Da 3.0 0 30 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3503) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
Izborna grupa: TZP (1888) - (obvezni) TZP

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 30 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0
187990 Uređivanje teksta Da 2.0 15 30 0 0 0 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • PK - Vježbe u praktikumu
  • LK - Lektorske vježbe
  • SJ - Vježbe iz stranog jezika
  • TJ - Vježbe tjelesnog odgoja

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta