Skoči na glavni sadržaj

Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci

Nastavni program

Studij: Stručni prijediplomski studij Sestrinstvo - dislocirani studij u Karlovcu, ak. god. 2022/2023

Vrsta studija: prijediplomski stručni Način izvedbe: izvanredni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
136882 Anatomija Da 3.0 30 20 0
136886 Dijetetika Da 3.0 30 15 15
136892 Filozofija i bioetika u sestrinstvu Da 2.0 30 0 15
136894 Fiziologija Da 3.0 30 20 0
136895 Informatika u zdravstvenoj njezi Da 2.0 15 30 0
136896 Kliničke vježbe iz zdravstvene njege I Ne 5.0 0 120 0
136898 Komunikacijske vještine Da 2.0 15 15 0
135009 Mikrobiologija sa parazitologijom Da 3.0 30 15 0
136900 Osnove fizike, radiologije i zaštita od zračenja Da 2.0 20 0 0
136901 Osnove medicinske kemije i biokemije Da 1.0 15 5 5
136902 Osnove zdravstvene njege Da 10.0 40 150 25
161478 Patofiziologija Da 3.0 30 0 0
136903 Proces zdravstvene njege Da 11.0 50 180 30
136904 Psihološka medicina Da 2.0 20 10 0
240907 Dokumentiranje u sestrinskoj praksi Da 3.0 15 30 15
136906 Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo Da 2.0 30 0 0
173229 Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada Da 1.0 10 0 5
Izborna grupa: ISK1-grupa predmeta stranog jezika I.god.studija

Opis: student mora izabrati samo jedan strani jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
135021 Engleski jezik Da 2.0 0 0 30
135022 Njemački jezik Da 2.0 0 0 30
135023 Talijanski jezik Da 2.0 0 0 30
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
146111 Dermatovenerologija Da 1.0 15 0 0
146112 Ginekologija i opstetricija Da 2.0 30 0 0
146113 Higijena i epidemiologija Da 3.0 30 15 15
146114 Infektologija Da 1.0 15 0 0
146115 Interna medicina Da 2.0 30 0 0
146116 Javno zdravstvo Da 3.0 30 15 0
146117 Klinička propedeutika Da 2.0 20 15 0
146118 Kliničke vježbe iz zdravstvene njege II Ne 4.0 0 100 0
146119 Neurologija Da 1.0 15 0 0
173235 Hitna medicina - sestrinski pristup Da 2.0 15 15 0
173238 Zdravstvena njega osoba s invaliditetom Da 2.0 15 15 15
173243 Farmakologija Da 2.0 30 0 0
146122 Patologija Da 2.0 30 10 0
146123 Pedijatrija Da 2.0 30 0 0
146124 Sociologija zdravlja Da 2.0 30 0 15
146125 Zdravstvena njega djeteta Da 7.0 40 90 10
146126 Zdravstvena njega majke i novorođenčeta Da 6.0 30 60 15
146127 Zdravstvena njega odraslih I Da 8.0 45 90 20
146128 Zdravstvena psihologija Da 2.0 30 15 0
Izborna grupa: ISK2-od tri strana jezika treba izabrati jedan

Opis: student mora izabrati jedan strani jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
135241 Engleski jezik II Da 2.0 0 0 30
135243 Njemački jezik II Da 2.0 0 0 30
135246 Talijanski jezik II Da 2.0 0 0 30
Izborna grupa: ISK2-od ponuđenih izbornih predmeta, izabrati dva

Opis: Od ponuđenih izbornih predmeta treba izabrati dva

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
135250 Biološke osnove ponašanja Da 2.0 15 15 0
135251 Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja Da 2.0 15 15 0
139729 Toksikologija Da 2.0 15 15 0
159023 Koronarna bolest srca Da 2.0 15 15 0
187000 Prevencija i kontrola infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi Da 2.0 15 15 0
230794 Psihoterapija i socioterapija u sestrinstvu Da 2.0 15 15 0
227141 Zdravstvena njega bolesnika s astmom Da 2.0 15 15 0
227142 Podrška majkama u ranom postpartalnom periodu Da 2.0 15 15 0
227143 Sestrinstvo i psihološka njega Da 2.0 15 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
158817 Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno lječenje Da 3.0 15 30 0
158826 Kirurgija, traumatologija i ortopedija Da 2.0 30 0 0
158849 Kliničke vježbe iz zdravstvene njege III Ne 5.0 0 120 0
158851 Oftalmologija Da 1.0 10 0 0
173262 Osnove biomedicinske statistike Da 3.0 15 15 15
158852 Otorinolaringologija Da 1.0 10 0 0
158857 Palijativna zdravstvena skrb Da 2.0 15 15 15
158858 Psihijatrija i mentalno zdravlje Da 2.0 30 0 0
158859 Zdravstvena njega odraslih II Da 7.0 45 90 15
136078 Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika Da 6.0 30 60 15
158996 Zdravstvena njega starijih osoba Da 4.0 30 30 15
173455 Zdravstvena njega u kući Da 4.0 30 30 15
159002 Zdravstvena njega u zajednici Da 4.0 30 60 15
159004 Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja Da 3.0 30 0 15
173567 Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi Da 4.0 30 30 15
161708 Završni rad Da 5.0 0 0 0
Izborna grupa: ISK3 - izborni predmeti

Opis: od ponuđenih izbornih predmeta treba izabrati dva

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
139730 Liječenje boli Da 2.0 15 15 0
227144 Predoziranja i trovanja kod odraslih osoba Da 2.0 10 0 15
159005 Specifična hitna stanja Da 2.0 15 15 0
187001 Standardi kvalitete u zdravstvenoj njezi Da 2.0 15 15 0
187002 Organizacija i provođenje palijativne medicine u zajednici Da 2.0 15 15 0
227145 Kronične rane-suvremeni principi liječenja Da 2.0 15 15 0
227146 Uloga medicinske sestre u socijalizaciji laringektomiranih osoba Da 2.0 15 15 0
227147 Sestrinska skrb osoba sa oštećenjem vida Da 2.0 15 15 0
227148 Zdravstvena njega bolesnika sa stomom Da 2.0 15 15 0
227149 Sestrinstvo u okolnostima katastrofe Da 2.0 15 15 0
227150 Sestrinstvo i seksualna medicina Da 2.0 15 15 0
227151 Uspostavljanje i unapređenje sustava kvalitete u zdravstvenoj ustanovi Da 2.0 15 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta