Skoči na glavni sadržaj

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Medicinska biokemija, ak. god. 2022/2023

Vrsta studija: integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
86257 Fizika Da 7.5 30 30 15
86251 Matematika sa statističkom analizom Da 7.5 45 0 30
86259 Opća kemija sa stehiometrijom Da 11.0 60 30 45
86254 Stanična biologija s genetikom Da 7.5 30 30 15
50198 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
86248 Uvod u studij medicinske biokemije Da 1.5 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
86270 Analitička kemija 1 Da 7.5 30 30 15
86272 Bioetika Da 2.0 15 0 5
86263 Citologija i histologija Da 5.5 30 10 15
86271 Fizikalna kemija 1 Da 7.5 30 30 15
86266 Sociologija i zdravstvo Da 2.5 15 0 15
50199 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
97798 Analitička kemija 2 Da 6.0 30 30 0
97801 Biološka kemija Da 6.0 30 15 15
97799 Fizikalna kemija 2 Da 6.0 30 15 15
97800 Organska kemija Da 11.0 60 45 30
50200 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
97804 Biokemija Da 10.5 60 45 15
97805 Farmaceutska kemija Da 3.5 30 0 0
97802 Fiziologija s anatomijom čovjeka Da 9.0 60 0 45
97803 Mikrobiologija s parazitologijom Da 8.0 60 30 0
24452 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
119027 Fizikalna biokemija Da 5.0 30 10 20
119026 Hematologija 1 Da 5.0 30 25 5
119025 Opća klinička biokemija Da 13.5 60 90 30
119024 Patofiziologija s patologijom Da 7.5 45 0 45
Izborna grupa: G 10922 Izborni predmeti treće godine studija medicinske biokemije

Opis: Preporuka: zbroj upisanih ECTS-a u semestru = 25 do 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
119028 Biološke membrane i stanična signalizacija Da 2.5 15 0 15
119029 Fizikalne kemijske metode u biomedicinskim istraživanjima Da 2.5 15 15 0
228462 Klimatske promjene i zdravlje Da 1.5 8 0 7
126144 Odabrane metode instrumentalne analize Da 2.5 10 20 0
162719 Slobodni radikali i antioksidansi u zdravlju i bolesti Da 2.5 16 2 12
119031 Suvremene biokemijske tehnike Da 2.5 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
126136 Analitička biokemija Da 5.0 30 30 0
126137 Hematologija 2 Da 5.0 25 20 15
126138 Imunologija Da 4.0 30 0 15
126132 Klinička biokemija organa i organskih sustava 1 Da 4.0 30 0 15
126140 Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom Da 6.0 30 30 15
126141 Stručna praksa 1 Da 2.0 0 30 0
Izborna grupa: G 10922 Izborni predmeti treće godine studija medicinske biokemije

Opis: Preporuka: zbroj upisanih ECTS-a u semestru = 25 do 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
167377 Dijagnostika i terapija virusnih infekcija Da 2.0 12 0 8
126143 Metaloproteini - struktura i mehanizam Da 2.0 5 5 10
228463 Mikrobiom i zdravlje Da 2.5 15 0 5
228461 NMR spektroskopija Da 2.5 10 10 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
134248 Farmakologija Da 8.5 75 20 10
134244 Humana i populacijska genetika Da 2.5 15 10 5
134249 Imunokemija Da 2.5 14 8 8
134247 Klinička biokemija organa i organskih sustava 2 Da 6.0 30 30 15
134246 Koagulacija Da 4.0 15 15 15
134245 Molekularna dijagnostika Da 5.0 30 15 15
134250 Neurokemija Da 1.5 8 3 4
Izborna grupa: G 12593 Izborni predmeti četvrte godine studija medicinske biokemije

Opis: Preporuka: zbroj upisanih ECTS-a u semestru = 25 do 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
134252 Odabrane teme iz primjenjene psihologije Da 2.5 20 0 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
139138 Biokemija lijekova Da 5.0 30 30 0
139136 Biokemija prehrane Da 5.0 30 30 0
139137 Specijalna područja kliničke biokemije Da 5.0 15 30 15
139141 Stručna praksa 2 Da 3.0 0 60 0
153605 Toksikologija Da 5.0 30 6 24
139139 Transfuziologija s imunohematologijom Da 2.5 15 15 0
Izborna grupa: G 12593 Izborni predmeti četvrte godine studija medicinske biokemije

Opis: Preporuka: zbroj upisanih ECTS-a u semestru = 25 do 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
218605 Antimikrobna rezistencija Da 2.0 15 0 10
162666 Droge, doping i ovisnost Da 2.5 20 0 10
162664 Uvod u komplementarnu i alternativnu medicinu Da 2.5 10 0 20
139151 Uzgoj stanica i staničnih linija Da 2.5 10 10 10
Izborna grupa: Izborni predmeti uključeni u AK 2020-2021

Opis: -

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
218605 Antimikrobna rezistencija Da 2.0 15 0 10
218458 Antimikrobna rezistencija Da 2.0 15 0 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
148651 Biostatistika Da 2.5 15 0 15
148662 Diplomski rad Da 10.0 0 100 0
148656 Evaluacija instrumenata, postupaka i reagensa Da 2.5 15 5 10
148653 Integrirani kolegij laboratorijske dijagnostike - prosudba nalaza Da 2.5 0 0 30
148659 Organizacija i upravljanje medicinsko-biokemijskim laboratorijem Da 3.5 30 0 15
148661 Zdravstveno zakonodavstvo u laboratorijskoj medicini Da 1.5 15 0 0
Izborna grupa: G 13604 Izborni predmeti pete godine studija medicinske biokemije (6-IX)

Opis: Preporuka: zbroj upisanih ECTS-a u semestru = 25 do 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
134251 Dijetoterapija Da 2.5 15 0 15
228465 Eksperimentalna ekotoksikologija Da 2.0 7 18 0
231041 Hitna laboratorijska dijagnostika Da 3.0 15 5 10
148665 Kompleksna genetika Da 2.5 15 0 15
148664 Laboratorijska dijagnostika uz bolesnika Da 1.5 6 6 3
228968 Laboratorijska endokrinologija Da 2.5 15 6 6
162667 Laboratorijska informatika Da 2.5 15 5 10
134288 Osnove epidemiologije s mikrobiološkom dijagnostikom Da 2.5 15 15 0
229594 Translacijska medicina - od laboratorija do bolesničkog kreveta Da 2.0 15 0 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
148669 Stručno osposobljavanje Da 30.0 0 750 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta