Skoči na glavni sadržaj

Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Teorija glazbe, ak. god. 2022/2023

Vrsta studija: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
91514 Harmonija A1 (1/2) Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91516 Harmonija na klaviru A1 (1/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
91519 Solfeggio A1 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
229130 Glazbena informatika 1 (1/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
91521 Klavir obligatno A1 (1/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
229132 Poznavanje instrumenata (1/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
198776 Povijest glazbe 1 (1/2) Da 2.0 25 5 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91549 Didaktika (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91523 Zbor 1 (1/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0
91526 Likovna kultura (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91527 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (1/2) Ne 1.0 0 0 30 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: Ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
240389 Glazbeno-pedagoški projekt I Ne 6.0 10 25 0 15 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
170414 Uvod u muzikologiju Da 6.0 30 30 0 0 0 0
240418 Vokalno zdravlje 1 Da 2.0 8 4 0 8 0 0
Izborna grupa: Strani jezik

Opis: Upisuje se samo jedan strani jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
91524 Engleski jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91918 Engleski jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
227906 Hrvatski jezik za strance Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91525 Njemački jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91919 Njemački jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
91514 Harmonija A1 (2/2) Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91516 Harmonija na klaviru A1 (2/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
91519 Solfeggio A1 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
229130 Glazbena informatika 1 (2/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
91521 Klavir obligatno A1 (2/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
229132 Poznavanje instrumenata (2/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
198776 Povijest glazbe 1 (2/2) Da 2.0 25 5 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91549 Didaktika (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91523 Zbor 1 (2/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0
91526 Likovna kultura (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91527 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (2/2) Ne 1.0 0 0 30 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
240122 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
240389 Glazbeno-pedagoški projekt I Ne 6.0 10 25 0 15 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
170414 Uvod u muzikologiju Da 6.0 30 30 0 0 0 0
240418 Vokalno zdravlje 1 Da 2.0 8 4 0 8 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
91913 Harmonija A2 (1/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
91914 Harmonija na klaviru A2 (1/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
91915 Solfeggio A2 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
229131 Glazbena informatika 2 (1/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
91916 Klavir obligatno A2 (1/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
198777 Povijest glazbe 2 (1/2) Da 2.0 22 8 0 0 0 0
92066 Glazbeni oblicii i stilovi sa seminarom 1 (1/2) Da 4.0 30 0 0 0 0 0
240579 Osnove glazbene pedagogije (1/2) Da 10.0 22 15 0 8 0 0
91565 Zbor 2 (1/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0
91920 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (1/2) Ne 1.0 0 0 30 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
240389 Glazbeno-pedagoški projekt I Ne 6.0 10 25 0 15 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
201048 Metodologija analize glazbe Da 10.0 46 0 0 44 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
240418 Vokalno zdravlje 1 Da 2.0 8 4 0 8 0 0
Izborna grupa: Strani jezik

Opis: upisuje se samo jedan strani jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
91524 Engleski jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91918 Engleski jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
227906 Hrvatski jezik za strance Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91525 Njemački jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91919 Njemački jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
91913 Harmonija A2 (2/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
91914 Harmonija na klaviru A2 (2/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
91915 Solfeggio A2 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
229131 Glazbena informatika 2 (2/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
91916 Klavir obligatno A2 (2/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
198777 Povijest glazbe 2 (2/2) Da 2.0 23 7 0 0 0 0
92066 Glazbeni oblicii i stilovi sa seminarom 1 (2/2) Da 4.0 30 0 0 0 0 0
240579 Osnove glazbene pedagogije (2/2) Da 23 15 0 7 0 0
91565 Zbor 2 (2/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0
91920 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (2/2) Ne 1.0 0 0 30 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
240122 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
240389 Glazbeno-pedagoški projekt I Ne 6.0 10 25 0 15 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
201048 Metodologija analize glazbe Da 10.0 46 0 0 44 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
240418 Vokalno zdravlje 1 Da 2.0 8 4 0 8 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
92040 Solfeggio A3 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
92043 Klavir obligatno A3 (1/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
91557 Dirigiranje B1 (1/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
103736 Glazbeni oblici i stilovi sa seminarom 2 (1/2) Da 4.0 20 0 0 10 0 0
92046 Polifonija A1 (1/2) Da 4.0 45 0 0 0 0 0
103659 Sviranje partitura B1 (1/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
198792 Glazbe svijeta B Da 3.0 30 0 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
199043 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
240389 Glazbeno-pedagoški projekt I Ne 6.0 10 25 0 15 0 0
92054 Harfa obligatno Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228327 Metodika nastave muzikoloških predmeta Da 6.0 20 0 0 10 0 15
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 0 30
201048 Metodologija analize glazbe Da 10.0 46 0 0 44 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
104119 Priređivanje za ansamble 2 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
240138 Učenici s posebnim potrebama u glazbenoobrazovnom procesu Da 4.0 30 0 0 15 0 0
92053 Udaraljke B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
240418 Vokalno zdravlje 1 Da 2.0 8 4 0 8 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
92040 Solfeggio A3 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
92043 Klavir obligatno A3 (2/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
91557 Dirigiranje B1 (2/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
92046 Polifonija A1 (2/2) Da 4.0 45 0 0 0 0 0
103736 Glazbeni oblici i stilovi sa seminarom 2 (2/2) Da 4.0 20 0 0 10 0 0
103659 Sviranje partitura B1 (2/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
240122 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
199043 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
240389 Glazbeno-pedagoški projekt I Ne 6.0 10 25 0 15 0 0
92054 Harfa obligatno Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228327 Metodika nastave muzikoloških predmeta Da 6.0 20 0 0 10 0 15
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 0 30
201048 Metodologija analize glazbe Da 10.0 46 0 0 44 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
104119 Priređivanje za ansamble 2 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92053 Udaraljke B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92055 Uvod u etnomuzikologiju B Da 5.0 39 0 0 6 0 0
240418 Vokalno zdravlje 1 Da 2.0 8 4 0 8 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
103655 Solfeggio A4 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
103656 Klavir obligatno A4 (1/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
91512 Osnove kompozicije 1 (1/2) Da 5.0 30 0 0 0 0 0
103658 Polifonija A2 (1/2) Da 4.0 45 0 0 0 0 0
91939 Dirigiranje B2 (1/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
103679 Sviranje partitura B2 (1/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
92052 Osnove znanstvenog rada Da 3.0 14 0 0 16 0 0
198826 Aspekti suvremene glazbe A1 (1/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
198836 Pedagoška praksa 1 (1/2) Da 3.0 0 0 0 15 0 15
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198783 Ansambl tradicijske glazbe 4 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0 0 0
199058 Dječji zbor Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
198792 Glazbe svijeta B Da 3.0 30 0 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
199043 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
199046 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 2 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
240389 Glazbeno-pedagoški projekt I Ne 6.0 10 25 0 15 0 0
92054 Harfa obligatno Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103660 Komorni zbor 4 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228327 Metodika nastave muzikoloških predmeta Da 6.0 20 0 0 10 0 15
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 0 30
201048 Metodologija analize glazbe Da 10.0 46 0 0 44 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
104119 Priređivanje za ansamble 2 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103661 Teorija i povijest glazbene kritike Da 6.0 2 28 0 30 0 0
240138 Učenici s posebnim potrebama u glazbenoobrazovnom procesu Da 4.0 30 0 0 15 0 0
92053 Udaraljke B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
240418 Vokalno zdravlje 1 Da 2.0 8 4 0 8 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
91938 Zbor 4 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
103655 Solfeggio A4 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
103656 Klavir obligatno A4 (2/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
91512 Osnove kompozicije 1 (2/2) Da 5.0 30 0 0 0 0 0
103679 Sviranje partitura B2 (2/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
103658 Polifonija A2 (2/2) Da 4.0 45 0 0 0 0 0
91939 Dirigiranje B2 (2/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
198826 Aspekti suvremene glazbe A1 (2/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
198836 Pedagoška praksa 1 (2/2) Da 3.0 0 0 0 15 0 15
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198783 Ansambl tradicijske glazbe 4 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
240377 Didaktičko-metodički pristup obradi glazbenog djela I Da 3.0 10 0 0 10 0 10
240122 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
199043 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
199046 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 2 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
240389 Glazbeno-pedagoški projekt I Ne 6.0 10 25 0 15 0 0
92054 Harfa obligatno Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103660 Komorni zbor 4 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228327 Metodika nastave muzikoloških predmeta Da 6.0 20 0 0 10 0 15
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 0 30
201048 Metodologija analize glazbe Da 10.0 46 0 0 44 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
104119 Priređivanje za ansamble 2 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103661 Teorija i povijest glazbene kritike Da 6.0 2 28 0 30 0 0
92053 Udaraljke B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92055 Uvod u etnomuzikologiju B Da 5.0 39 0 0 6 0 0
240418 Vokalno zdravlje 1 Da 2.0 8 4 0 8 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
91938 Zbor 4 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
199052 Osnove kompozicije 2 (1/2) Da 5.0 30 0 0 0 0 0
198829 Aspekti suvremene glazbe A2 (1/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
103682 Tematski seminari (1/2) Da 3.0 0 0 0 15 0 0
198841 Pedagoška praksa 2 (1/2) Da 3.0 0 0 0 15 0 15
199059 Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu (1/2) Da 2.0 15 15 0 0 0 0
199060 Psihologija glazbe Da 5.0 30 0 0 15 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35 ECTS

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198783 Ansambl tradicijske glazbe 4 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0 0 0
103738 Dirigiranje B3 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
199058 Dječji zbor Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
198792 Glazbe svijeta B Da 3.0 30 0 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
199043 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
199046 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 2 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
198844 Glazbena produkcija 2 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
240389 Glazbeno-pedagoški projekt I Ne 6.0 10 25 0 15 0 0
92054 Harfa obligatno Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103660 Komorni zbor 4 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91955 Komorni zbor 5 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
139956 Kreativni laboratorij Da 2.0 14 0 0 17 4 0
228327 Metodika nastave muzikoloških predmeta Da 6.0 20 0 0 10 0 15
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 0 30
201048 Metodologija analize glazbe Da 10.0 46 0 0 44 0 0
165179 Orgulje I Da 4.0 30 0 0 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
104119 Priređivanje za ansamble 2 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103661 Teorija i povijest glazbene kritike Da 6.0 2 28 0 30 0 0
240138 Učenici s posebnim potrebama u glazbenoobrazovnom procesu Da 4.0 30 0 0 15 0 0
92053 Udaraljke B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
240418 Vokalno zdravlje 1 Da 2.0 8 4 0 8 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
91938 Zbor 4 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
92129 Zbor 5 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
199052 Osnove kompozicije 2 (2/2) Da 5.0 30 0 0 0 0 0
198829 Aspekti suvremene glazbe A2 (2/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
103682 Tematski seminari (2/2) Da 3.0 0 0 0 15 0 0
198841 Pedagoška praksa 2 (2/2) Da 3.0 0 0 0 15 0 15
199059 Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu (2/2) Da 2.0 15 15 0 0 0 0
103681 Diplomski rad Da 20.0 0 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35 ECTS

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198783 Ansambl tradicijske glazbe 4 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
240377 Didaktičko-metodički pristup obradi glazbenog djela I Da 3.0 10 0 0 10 0 10
103738 Dirigiranje B3 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
240122 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
199043 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
199046 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 2 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
198844 Glazbena produkcija 2 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
240389 Glazbeno-pedagoški projekt I Ne 6.0 10 25 0 15 0 0
92054 Harfa obligatno Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103660 Komorni zbor 4 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91955 Komorni zbor 5 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228327 Metodika nastave muzikoloških predmeta Da 6.0 20 0 0 10 0 15
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 0 30
201048 Metodologija analize glazbe Da 10.0 46 0 0 44 0 0
165179 Orgulje I Da 4.0 30 0 0 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
104119 Priređivanje za ansamble 2 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103661 Teorija i povijest glazbene kritike Da 6.0 2 28 0 30 0 0
92053 Udaraljke B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92055 Uvod u etnomuzikologiju B Da 5.0 39 0 0 6 0 0
240418 Vokalno zdravlje 1 Da 2.0 8 4 0 8 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
91938 Zbor 4 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
92129 Zbor 5 Da 6.0 120 0 0 0 0 0

Legenda

  • P - Predavanje
  • GL - Ostale gl. vježbe
  • TJ - Vježbe TZK
  • S - Seminar
  • v - Vježbe
  • m - metodičke vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta