Skoči na glavni sadržaj

Umjetnička akademija, Sveučilište u Splitu

Nastavni program

Studij: Glazbena teorija, ak. god. 2020/2021

Vrsta studija: diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 2
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100509 Magistarski rad I Da 9.0 30 0 0
100657 Osnove kompozicije III Da 3.0 30 0 0
100009 Aspekti glazbe 20. stoljeća I Da 3.0 30 0 0
100132 Estetika glazbe I Da 3.0 30 0 0
100529 Metodička praksa I Da 6.0 15 15 0
100560 Metodologija znanstvenog rada I Da 3.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti GT D 1. semestar

Opis: Student upisuje predmet koji nosi 3 ects boda.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100108 Engleski jezik I Da 3.0 15 0 15
100580 Njemački jezik I Da 3.0 15 0 15
100770 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 1 Da 3.0 20 0 25
188830 Rad s klapom 1 Da 3.0 30 0 0
187658 Samostalni studentski projekt 1 Da 3.0 0 30 0
197817 Samostalni studentski projekt 3 Da 3.0 0 30 0
101009 Tradicijska glazba Dalmacije I Da 3.0 30 0 0
101032 Upoznavanje glazbene literature I Da 3.0 15 15 0
101905 Zbor 9 Da 3.0 45 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100510 Magistarski rad II Da 9.0 30 0 0
100658 Osnove kompozicije IV Da 3.0 30 0 0
100010 Aspekti glazbe 20. stoljeća II Da 3.0 30 0 0
100133 Estetika glazbe II Da 3.0 30 0 0
100531 Metodička praksa II Da 6.0 15 15 0
100561 Metodologija znanstvenog rada II Da 3.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti GT D 2. semestar

Opis: Student upisuje predmet koji nosi 3 ects boda.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100111 Engleski jezik II Da 3.0 15 0 15
100581 Njemački jezik II Da 3.0 15 0 15
100771 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 2 Da 3.0 20 0 25
188831 Rad s klapom 2 Da 3.0 30 0 0
187659 Samostalni studentski projekt 2 Da 3.0 0 30 0
197818 Samostalni studentski projekt 4 Da 3.0 0 30 0
101010 Tradicijska glazba Dalmacije II Da 3.0 30 0 0
101033 Upoznavanje glazbene literature II Da 3.0 15 15 0
101906 Zbor 10 Da 3.0 45 0 15

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminari
  • V - Vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta