Skoči na glavni sadržaj

Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Komunikologija, ak. god. 2023/2024

Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
165536 Tjelesna kultura i šport 1 Ne 0.0 0 0 0 0 0 0 30
76132 Začetnici komunikologije i njihova djela Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
86090 Osnove komunikologije Da 5.0 30 0 0 0 0 0 0
Izborna grupa: KOM (2945) - Izborni kolegiji 1.

Opis: Upisati u 1. sem: {min. 4.0 - max. 8.0) ECTS iz gr. 2945.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
201672 Computer-mediated communication and virtual management Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
201674 Društveni mediji u odnosima s javnošću Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
77724 Explaining Social Behavior Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
228390 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics Da 4.0 30 0 0 15 0 0 0
201677 Komunikacijski menadžment Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
173444 Lektura i korektura teksta Da 4.0 0 30 0 0 0 0 0
202401 Mediji i Domovinski rat Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0
84884 Mediji i nasilje Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
45933 Mediji i terorizam Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
64441 Povijest i teorija filma Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 0 105 0 0 0
262093 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Da 2.0 15 0 0 30 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3503) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4 - max. 4} ECTS iz gr. 3503.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 0 45 0
Izborna grupa: TZP (1888) - (obvezni) TZP

Opis: Upisati ukupno od 1. do 2. sem. {min. 5.0 - maks. 5.0} ECTS iz gr.1888

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 0 30 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
165537 Tjelesna kultura i šport 2 Ne 0.0 0 0 0 0 0 0 30
86089 Uvod u novinarstvo Da 5.0 30 0 0 0 0 0 0
37896 Oblici novinarske komunikacije Da 6.0 0 0 60 0 0 0 0
38003 Opća povijest medija i komunikacije Da 5.0 15 15 0 0 0 0 0
Izborna grupa: KOM (2945) - Izborni kolegiji 1.

Opis: Upisati u 1. i 2. sem: {min. 5.0 - maks. 8.0) ECTS iz gr. 2945.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
213962 Javni nastup Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0
187974 Jezik u medijima Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
28489 Magazini i revije Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
234349 Medijska psihologija Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0
117217 Odnosi s javnošću u kulturi i sportu Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
50140 Odnosi s medijima Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
200712 Politička geografija Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
117216 Poslovno komuniciranje Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 0 105 0 0 0
262093 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Da 2.0 15 0 0 30 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3503) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 0 45 0
Izborna grupa: TZP (1888) - (obvezni) TZP

Opis: Upisati ukupno od 1. do 2. sem. {min. 5.0 - maks. 5.0} ECTS iz gr.1888

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 0 30 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0 0
187990 Uređivanje teksta Da 2.0 15 30 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
185308 Tjelesna kultura i šport 3 Ne 0.0 0 0 0 0 0 0 30
Izborna grupa: KOM: OBVEZNI IZBORNI SMJER

Opis: Upisati propisane predmete odabranoga O-I SMJERA:

Izborna grupa: KOM (16525): MEDIJI

Opis: Upisati u 3. sem: {min. 12.0 - max. 12.0} ECTS iz gr. 16525 (predmete 28490 i 28495)

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
28495 Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja Da 6.0 30 30 0 0 0 0 0
37925 Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja Da 6.0 30 30 0 0 0 0 0
28490 Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja Da 6.0 30 30 0 0 0 0 0
188172 Vizualna komunikacija Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
Izborna grupa: KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU

Opis: Upisati u 3. sem: {min.10.0 - max. 10.0} ECTS iz gr. 5033. [predmete 28500 i 117215]

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
117215 Komunikacija u organizaciji Da 5.0 15 15 0 0 0 0 0
37926 Odnosi s javnošću u djelatnostima Da 5.0 15 15 0 0 0 0 0
117214 Tehnike u odnosima s javnošću Da 5.0 15 15 0 0 0 0 0
28500 Uvod u odnose s javnošću Da 5.0 15 15 0 0 0 0 0
Izborna grupa: KOM (2945) - Izborni kolegiji 1.

Opis: Upisati u 3. sem: {min. 0.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 2945.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
201672 Computer-mediated communication and virtual management Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
201674 Društveni mediji u odnosima s javnošću Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
77724 Explaining Social Behavior Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
228390 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics Da 4.0 30 0 0 15 0 0 0
201677 Komunikacijski menadžment Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
173444 Lektura i korektura teksta Da 4.0 0 30 0 0 0 0 0
202401 Mediji i Domovinski rat Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0
84884 Mediji i nasilje Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
45933 Mediji i terorizam Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
64441 Povijest i teorija filma Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 0 105 0 0 0
262093 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Da 2.0 15 0 0 30 0 0 0
Izborna grupa: TZP (1888) - (obvezni) TZP

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 0 30 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3503) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 0 45 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
86092 Semiotika u masovnom komuniciranju Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
185309 Tjelesna kultura i šport 4 Ne 0.0 0 0 0 0 0 0 30
28470 Novinarska etika Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
Izborna grupa: KOM: OBVEZNI IZBORNI SMJER

Opis: Upisati propisane predmete odabranoga O-I SMJERA:

Izborna grupa: KOM (16525): MEDIJI

Opis: Upisati ukupno u 4. sem: {min 3.0 - max. 3.0} ECTS iz gr. 16525 (predmet 117213)

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
117213 Medijski i novinarski žanrovi Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0
37924 Retorika Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU

Opis: Upisati u 4. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 5033.(predmet 28502)

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
28502 Marketinške komunikacije i publicitet Da 5.0 15 15 0 0 0 0 0
37924 Retorika Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3503) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 0 45 0
Izborna grupa: KOM (2945) - Izborni kolegiji 1.

Opis: Upisati ukupno u 3.+ 4. sem: {min. 7.0 - maks. 12.0} ECTS iz gr. 2945.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
213962 Javni nastup Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0
187974 Jezik u medijima Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
28489 Magazini i revije Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
234349 Medijska psihologija Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0
117217 Odnosi s javnošću u kulturi i sportu Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
50140 Odnosi s medijima Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
200712 Politička geografija Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
117216 Poslovno komuniciranje Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 0 105 0 0 0
262093 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Da 2.0 15 0 0 30 0 0 0
Izborna grupa: TZP (1888) - (obvezni) TZP

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 0 30 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0 0
187990 Uređivanje teksta Da 2.0 15 30 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
38841 Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
214023 Digitalno novinarstvo Da 4.0 15 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: KOM: OBVEZNI IZBORNI SMJER

Opis: Upisati propisane predmete odabranoga O-I SMJERA:

Izborna grupa: KOM (16525): MEDIJI

Opis: Upisati 5. sem: {min. 10.0 - max. 10.0} ECTS iz gr. 16525 [upisati predmete 37925 i 188172]

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
28495 Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja Da 6.0 30 30 0 0 0 0 0
37925 Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja Da 6.0 30 30 0 0 0 0 0
28490 Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja Da 6.0 30 30 0 0 0 0 0
188172 Vizualna komunikacija Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
Izborna grupa: KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU

Opis: Upisati u 5. sem: {min. 10.0 - max. 10.0} ECTS iz gr. 5033. [upisati predmete: 37926 i 117214]

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
117215 Komunikacija u organizaciji Da 5.0 15 15 0 0 0 0 0
37926 Odnosi s javnošću u djelatnostima Da 5.0 15 15 0 0 0 0 0
117214 Tehnike u odnosima s javnošću Da 5.0 15 15 0 0 0 0 0
28500 Uvod u odnose s javnošću Da 5.0 15 15 0 0 0 0 0
Izborna grupa: KOM (2945) - Izborni kolegiji 1.

Opis: Upisati u 5. i 6.sem: {min. 9.0 - maks.12.0) ECTS iz gr. 2945.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
201672 Computer-mediated communication and virtual management Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
201674 Društveni mediji u odnosima s javnošću Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
77724 Explaining Social Behavior Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
228390 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics Da 4.0 30 0 0 15 0 0 0
201677 Komunikacijski menadžment Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
173444 Lektura i korektura teksta Da 4.0 0 30 0 0 0 0 0
202401 Mediji i Domovinski rat Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0
84884 Mediji i nasilje Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
45933 Mediji i terorizam Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
64441 Povijest i teorija filma Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 0 105 0 0 0
262093 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Da 2.0 15 0 0 30 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3503) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 0 45 0
Izborna grupa: TZP (1888) - (obvezni) TZP

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 0 30 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
28476 Pravni aspekti masovne komunikacije Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
38774 Završni rad Da 5.0 0 0 0 0 0 0 0
Izborna grupa: KOM: OBVEZNI IZBORNI SMJER

Opis: Upisati propisane predmete odabranoga O-I SMJERA:

Izborna grupa: KOM (16525): MEDIJI

Opis: Upisati 6. sem: {min. 3.0 - max. 3.0} ECTS iz gr. 16525. [upisati predmete: predmet 37924]

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
117213 Medijski i novinarski žanrovi Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0
37924 Retorika Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU

Opis: Upisati u 6. sem: {min. 3.0 - max. 3.0} ECTS iz gr. 5033. [upisati predmet: 37924]

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
28502 Marketinške komunikacije i publicitet Da 5.0 15 15 0 0 0 0 0
37924 Retorika Da 3.0 0 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: KOM (2945) - Izborni kolegiji 1.

Opis: Upisati u 5. i 6. sem: {min. 9.0 - maks. 12.0) ECTS iz gr. 2945.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
213962 Javni nastup Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0
187974 Jezik u medijima Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
28489 Magazini i revije Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
234349 Medijska psihologija Da 3.0 15 15 0 0 0 0 0
117217 Odnosi s javnošću u kulturi i sportu Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
50140 Odnosi s medijima Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
200712 Politička geografija Da 4.0 30 0 0 0 0 0 0
117216 Poslovno komuniciranje Da 4.0 15 15 0 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 0 105 0 0 0
262093 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Da 2.0 15 0 0 30 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3503) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 8.0} ECTS iz gr. 3503.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 0 45 0
Izborna grupa: TZP (1888) - (obvezni) TZP

Opis: Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S A PK LK SJ TJ
129992 Akademska pismenost Da 2.0 15 0 0 0 30 0 0
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) Da 3.0 15 30 0 0 0 0 0
187990 Uređivanje teksta Da 2.0 15 30 0 0 0 0 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • A - Auditorne vježbe
  • PK - Vježbe u praktikumu
  • LK - Lektorske vježbe
  • SJ - Vježbe iz stranog jezika
  • TJ - Vježbe tjelesnog odgoja

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta