ISVU REST API v2.0 - HAL - upisgodine_rezultatirazredbenogpostupkauakademskojgodini_kandidat

Sadržaj

  Opis

  Detaljni podaci o kandidatu razredbenog postupka.

  Linkovi

  Primjer

  
  {
   "ime": "Anton",
   "prezime": "Gregić",
   "telBroj": "091527335",
   "spol": "M",
   "datumRodjenja": "20.07.1988.",
   "godinaZavrsetkaSkole": 2009,
   "bodoviIzSrednjeSkole": 250,
   "dodatniBodovi": 0,
   "ukupniUlazniBodovi": 250,
   "bodoviNaTestu": 509.2,
   "ukupniBodoviNaRazredbenomPostupku": 759.2,
   "ukupniPlasman": 3,
   "jmbg": "3001986307114",
   "_links": {
    "self": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/upisgodine/rezultatirazredbenogpostupkauakademskojgodini/2007/rok/2/studij/1/rednibrojprijave/34/kandidat"
    },
    "profile": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/upisgodine/rezultatirazredbenogpostupkauakademskojgodini/kandidat/index.html"
    }
   },
   "_embedded": {
    "drzavljanstvo": {
     "oznaka": "HR",
     "naziv": "Republika Hrvatska"
    },
    "elementStruktureStudija": {
     "sifra": 32,
     "naziv": "Rumunjski jezik i književnost",
     "_links": {
      "nastavniprogram_ess": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/32"
      },
      "nastavniprogram_strukturastudija": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/32/elementstrukturestudija"
      }
     }
    },
    "posebanStatus": {
     "koristiPosebanStatus": "D",
     "_embedded": {
      "vrstaPosebnogStatusa": {
       "sifra": 8,
       "naziv": "osoba sa 60% ili više tjelesnog oštećenja",
       "_links": {
        "katalog_student_vrstaposebnogstatusa": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstaposebnogstatusa"
        }
       }
      }
     }
    },
    "skola": {
     "sifraSkola": "100080",
     "naziv": "American School of Madrid",
     "_links": {
      "katalog_skola": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/skola/sifra/100080"
      }
     }
    },
    "elementStruktureStudijaNaPrijavi": {
     "sifra": 1,
     "naziv": "Anglistika",
     "_links": {
      "nastavniprogram_ess": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/1"
      },
      "nastavniprogram_strukturastudija": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/1/elementstrukturestudija"
      }
     }
    },
    "razlogDirektnogUpisa": {
     "sifra": 6,
     "opis": "Državne nagrade - kategorija C",
     "_links": {
      "katalog_razlogdirektnogupisa": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/razlogdirektnogupisa"
      }
     }
    },
    "temeljFinanciranjaKodUpisa": {
     "sifra": 4,
     "opis": "stranac",
     "placanje": "DA",
     "_links": {
      "katalog_upisgodine_temeljfinanciranja": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/temeljfinanciranja"
      }
     },
     "_embedded": {
      "nacinIzvedbeStudijaUzKojiSeTemeljFinanaciranjaMozePojaviti": {
       "oznaka": "R",
       "naziv": "Redovni",
       "_links": {
        "katalog_nastavniprogram_nacinizvedbestudija": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/nacinizvedbestudija"
        }
       }
      }
     }
    },
    "nacionalnost": {
     "sifraNacionalnost": "1",
     "naziv": "Hrvat",
     "_links": {
      "katalog_nacionalnost": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/nacionalnost"
      }
     }
    },
    "centarVU": {
     "oznaka": "ZG",
     "naziv": "Zagreb",
     "_links": {
      "ustanova_centrivisokogucilista": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/ustanova/centrivisokogucilista"
      }
     }
    },
    "strukovnoPodrucje": {
     "sifraStruka": "10",
     "naziv": "VETERINA",
     "_links": {
      "katalog_strukovnopodrucje": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/struka"
      }
     }
    },
    "mjestoRodjenja": {
     "postanskaOznaka": "4001",
     "naziv": "Shkoder",
     "_embedded": {
      "drzava": {
       "oznaka": "AL",
       "naziv": "Albanija"
      }
     }
    },
    "temeljFinanciranja": {
     "sifra": 4,
     "opis": "stranac",
     "placanje": "DA",
     "_links": {
      "katalog_upisgodine_temeljfinanciranja": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/temeljfinanciranja"
      }
     },
     "_embedded": {
      "nacinIzvedbeStudijaUzKojiSeTemeljFinanaciranjaMozePojaviti": {
       "oznaka": "R",
       "naziv": "Redovni",
       "_links": {
        "katalog_nastavniprogram_nacinizvedbestudija": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/nacinizvedbestudija"
        }
       }
      }
     }
    },
    "paralelniElementStruktureStudija": {
     "sifra": 34,
     "naziv": "Slovački jezik i književnost",
     "_links": {
      "nastavniprogram_ess": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/elementstrukturestudija/sifra/34"
      },
      "nastavniprogram_strukturastudija": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniprogram/studij/34/elementstrukturestudija"
      }
     }
    }
   }
  }