Skoči na glavni sadržaj

Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Muzikologija, ak. god. 2021/2022

Vrsta studija: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
91551 Glazba antike i srednjeg vijeka Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91552 Hrvatska glazba srednjeg vijeka Da 3.0 15 0 0 15 0 0
170414 Uvod u muzikologiju (1/2) Da 3.0 15 15 0 0 0 0
200365 Solfeggio C1 (1/2) Da 2.0 15 15 0 0 0 0
91514 Harmonija A1 (1/2) Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91555 Klavir obligatno B1 (1/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
91526 Likovna kultura (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91527 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (1/2) Ne 1.0 0 0 30 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupni broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnostno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
91546 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91516 Harmonija na klaviru A1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Strani jezik

Opis: upisuje se samo jedan strani jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
91524 Engleski jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91918 Engleski jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91525 Njemački jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91919 Njemački jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
201040 Glazba klasicizma Da 5.0 25 10 0 10 0 0
91559 Hrvatska glazba renesanse Da 3.0 17 9 0 4 0 0
170414 Uvod u muzikologiju (2/2) Da 3.0 15 15 0 0 0 0
170415 Glazbe svijeta A Da 5.0 36 0 0 9 0 0
200365 Solfeggio C1 (2/2) Da 2.0 15 15 0 0 0 0
91514 Harmonija A1 (2/2) Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91555 Klavir obligatno B1 (2/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
91526 Likovna kultura (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91527 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (2/2) Ne 1.0 0 0 30 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
91546 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198779 Glazba, rod i feministička kritika Da 3.0 20 0 0 10 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91516 Harmonija na klaviru A1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
201027 Glazba baroka Da 5.0 25 10 0 10 0 0
201059 Uvod u etnomuzikologiju A Da 5.0 30 0 0 15 0 0
200605 Solfeggio C2 (1/2) Da 2.0 15 15 0 0 0 0
91913 Harmonija A2 (1/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
91936 Polifonija B1 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91937 Klavir obligatno B2 (1/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
91920 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (1/2) Ne 1.0 0 0 30 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91924 Autorsko pravo Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
228332 Dirigiranje C2 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
91546 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91516 Harmonija na klaviru A1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91914 Harmonija na klaviru A2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91512 Osnove kompozicije 1 Da 10.0 60 0 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
200609 Seminar iz povijesti glazbene pedagogije Da 2.0 0 20 0 10 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
91938 Zbor 4 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Strani jezik

Opis: upisuje se samo jedan strani jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
91524 Engleski jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91918 Engleski jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91525 Njemački jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91919 Njemački jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
201040 Glazba klasicizma Da 5.0 25 10 0 10 0 0
91941 Hrvatska glazba klasicizma Da 3.0 20 0 0 10 0 0
92070 Hrvatska glazba XIX. stoljeća Da 3.0 20 0 0 10 0 0
91942 Hrvatska tradicijska glazba Da 5.0 39 0 0 6 0 0
200605 Solfeggio C2 (2/2) Da 2.0 15 15 0 0 0 0
91913 Harmonija A2 (2/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
91936 Polifonija B1 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91937 Klavir obligatno B2 (2/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
91920 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (2/2) Ne 1.0 0 0 30 0 0 0
170415 Glazbe svijeta A Da 5.0 36 0 0 9 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91924 Autorsko pravo Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
228332 Dirigiranje C2 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
91546 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
198779 Glazba, rod i feministička kritika Da 3.0 20 0 0 10 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91516 Harmonija na klaviru A1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91914 Harmonija na klaviru A2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91512 Osnove kompozicije 1 Da 10.0 60 0 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
91938 Zbor 4 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
92068 Glazba XIX. stoljeća (1/2) Da 5.0 18 0 0 4 0 0
91553 Notacija rane glazbe (1/2) Da 3.0 15 15 0 0 0 0
103661 Teorija i povijest glazbene kritike (1/2) Da 3.0 1 14 0 15 0 0
92073 Polifonija B2 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
92074 Uvod u instrumentaciju (1/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
91523 Zbor 1 (1/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0
201059 Uvod u etnomuzikologiju A Da 5.0 30 0 0 15 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91924 Autorsko pravo Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
228332 Dirigiranje C2 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
91546 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
199043 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
92044 Glazbeni oblici i stilovi A1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91516 Harmonija na klaviru A1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91914 Harmonija na klaviru A2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
92075 Klavir obligatno B3 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
232247 Komunikacijske vještine Da 5.0 30 0 0 0 30 0
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 0 30
198794 Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta Da 3.0 20 15 0 10 0 0
198793 Osnove glazbene pedagogije Da 10.0 45 30 0 15 0 0
91512 Osnove kompozicije 1 Da 10.0 60 0 0 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
200609 Seminar iz povijesti glazbene pedagogije Da 2.0 0 20 0 10 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
91938 Zbor 4 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
92068 Glazba XIX. stoljeća (2/2) Da 5.0 18 0 0 5 0 0
92070 Hrvatska glazba XIX. stoljeća Da 3.0 20 0 0 10 0 0
91553 Notacija rane glazbe (2/2) Da 3.0 15 15 0 0 0 0
103661 Teorija i povijest glazbene kritike (2/2) Da 3.0 1 14 0 15 0 0
92073 Polifonija B2 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
92074 Uvod u instrumentaciju (2/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
91523 Zbor 1 (2/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91924 Autorsko pravo Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
228332 Dirigiranje C2 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
91546 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
198779 Glazba, rod i feministička kritika Da 3.0 20 0 0 10 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
199043 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
92044 Glazbeni oblici i stilovi A1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91516 Harmonija na klaviru A1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91914 Harmonija na klaviru A2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
92075 Klavir obligatno B3 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
232247 Komunikacijske vještine Da 5.0 30 0 0 0 30 0
198795 Metodika nastave solfeggia Da 3.0 20 15 0 10 0 0
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 0 30
198793 Osnove glazbene pedagogije Da 10.0 45 30 0 15 0 0
91512 Osnove kompozicije 1 Da 10.0 60 0 0 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 Da 8.0 60 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0 0
91938 Zbor 4 Da 6.0 120 0 0 0 0 0

Legenda

  • P - Predavanje
  • GL - Ostale gl. vježbe
  • TJ - Vježbe TZK
  • S - Seminar
  • v - Vježbe
  • m - metodičke vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta