Skoči na glavni sadržaj

Umjetnička akademija, Sveučilište u Splitu

Nastavni program

Studij: Glazbena kultura, ak. god. 2020/2021

Vrsta studija: diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 2
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
101032 Upoznavanje glazbene literature I Da 3.0 15 15 0
100723 Povijest hrvatske glazbe I Da 3.0 30 0 0
101009 Tradicijska glazba Dalmacije I Da 3.0 30 0 0
100529 Metodička praksa I Da 6.0 15 15 0
100560 Metodologija znanstvenog rada I Da 3.0 30 0 0
100508 Magistarski rad I Da 9.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti GK D 1. semestar

Opis: Student upisuje predmet koji nosi 3 ects boda

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100009 Aspekti glazbe 20. stoljeća I Da 3.0 30 0 0
100132 Estetika glazbe I Da 3.0 30 0 0
207939 Glazbena arhivistika 1 Da 3.0 21 4 5
188830 Rad s klapom 1 Da 3.0 30 0 0
197821 Samostalni studentski projekt 7 Da 3.0 0 30 0
101905 Zbor 9 Da 3.0 45 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
101033 Upoznavanje glazbene literature II Da 3.0 15 15 0
100724 Povijest hrvatske glazbe II Da 3.0 30 0 0
101010 Tradicijska glazba Dalmacije II Da 3.0 30 0 0
100531 Metodička praksa II Da 6.0 15 15 0
100561 Metodologija znanstvenog rada II Da 3.0 30 0 0
100511 Magistarski rad II Da 9.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti GK D 2. semestar

Opis: Student upisuje predmet koji nosi 3 ects boda

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100010 Aspekti glazbe 20. stoljeća II Da 3.0 30 0 0
100133 Estetika glazbe II Da 3.0 30 0 0
207941 Glazbena arhivistika 2 Da 3.0 4 10 16
188831 Rad s klapom 2 Da 3.0 30 0 0
197822 Samostalni studentski projekt 8 Da 3.0 0 30 0
101906 Zbor 10 Da 3.0 45 0 15

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminari
  • V - Vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta