Skoči na glavni sadržaj

Sveučilište u Slavonskom Brodu

Nastavni program

Studij: Ekonomija, ak. god. 2022/2023

Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
239358 Osnove ekonomije Da 7.0 45 15 15
239359 Statistika Da 6.0 45 15 0
239360 Matematika za ekonomiste Da 6.0 30 30 0
239361 Informatika Da 6.0 30 15 15
239362 Kineziološka kultura I Ne 1.0 0 30 0
Izborna grupa: Poslovni strani jezik I

Opis: Student mora izabrati jedan strani jezik!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
239524 Poslovni engleski jezik I Da 4.0 20 10 0
239529 Poslovni njemački jezik I Da 4.0 20 10 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
239363 Mikroekonomija Da 7.0 45 15 15
239364 Menadžment Da 6.0 45 0 15
239365 Osnove marketinga Da 6.0 45 0 15
239366 Organizacija poduzeća Da 6.0 45 0 15
239367 Kineziološka kultura II Ne 1.0 0 30 0
Izborna grupa: Poslovni strani jezik II

Opis: Student mora izabrati jedan strani jezik!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
239533 Poslovni engleski jezik II Da 4.0 20 10 0
239535 Poslovni njemački jezik II Da 4.0 20 10 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta