Skoči na glavni sadržaj

Umjetnička akademija, Sveučilište u Splitu

Nastavni program

Studij: Gluma, ak. god. 2022/2023

Vrsta studija: diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 2
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100252 Gluma - Diplomski rad (samostalni rad studenta s mentorom) I Da 18.0 60 0 150
100255 Gluma i režija na filmu i videu I Da 6.0 45 0 45
100722 Povijest glume i režije Da 3.0 30 15 0
Izborna grupa: Izborni predmeti GLUM D - zima

Opis: Student upisuje predmete koji ukupno nose 3 ects boda.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
228100 Psihodinamika kreativnosti I Da 1.0 10 0 20
228102 Razvoj umjetničkog projekta Da 2.0 15 20 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100253 Gluma - Diplomski rad (samostalni rad studenta s mentorom) II Da 21.0 60 0 210
100256 Gluma i režija na filmu i videu II Da 6.0 45 0 45
Izborna grupa: Izborni predmeti GLUM D - ljeto

Opis: Student upisuje predmete koji ukupno nose 3 ects boda.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
228103 Produkcija i upravljanje umjetničkim projektom Da 2.0 15 20 10
228101 Psihodinamika kreativnosti II Da 1.0 10 0 20

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminari
  • V - Vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta