Skoči na glavni sadržaj

Sveučilište u Zadru

Nastavni program

Studij: Lingvistika (dvopredmetni), ak. god. 2022/2023

Vrsta studija: diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 4
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
226428 Istraživačke metode u lingvistici Da 5.0 30 15 15
226430 Morfologija Da 5.0 30 15 15
211853 Opća fonetika i fonologija Da 5.0 30 15 0
Izborna grupa: Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - zimski semestar

Opis: St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
199281 Akademski praktikum Da 2.0 15 0 15
151415 Akademsko pismo Da 3.0 15 15 0
215225 Akademsko pismo Da 3.0 30 15 0
172604 Didaktika književnosti Da 3.0 15 15 0
172602 Informacijski sustavi u obrazovanju Da 6.0 30 0 15
151413 Informacijsko-komunikacijska tehnologija i učenje Da 3.0 15 15 0
239658 Instrukcijski dizajn i korisničko iskustvo e-učenja Da 4.0 15 30 0
172609 Obrazovna lingvistika Da 4.0 15 15 0
214622 Poduzetništvo u odgojno-obrazovnom kontekstu Da 3.0 15 15 0
246664 Poučavanje informacijske pismenosti Da 4.0 15 15 15
163266 Sociologija odgoja i obrazovanja Da 5.0 30 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
211841 Komunikacija u teoriji i praksi Da 5.0 30 15 0
226460 Semantika Da 5.0 30 15 15
226461 Sintaksa Da 5.0 30 15 15
Izborna grupa: Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - ljetni semestar

Opis: St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
214629 Darovitost u inkluzivnom obrazovanju Da 3.0 15 15 0
139874 Informacijska pismenost Da 3.0 15 0 30
248140 Istraživanja u obrazovanju odraslih Da 5.0 30 30 0
163277 Menadžment u kulturi Da 4.0 15 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Izborna grupa: Izborni predmeti s matičnog studija.

Opis: Studenti upisuju min. 13 ECTS-a izbornih predmeta s matičnog studija.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
183331 Corpus linguistics Da 5.0 30 15 0
112472 Dijalektologija Da 5.0 30 15 0
183332 Linguistic Anthropology Da 4.0 15 15 0
143465 Obrazovna lingvistika Da 4.0 15 15 0
Izborna grupa: Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku

Opis: Studenti/ce upisuju izb. pred. s drugih st. kojima se stječe onoliko bodova koliko je potrebno da zbroj vrijednosti iznosi najmanje 15 ECTS bodova (1 ili 2 ECTS boda s drugih studija)

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
131826 Uvod u hrvatsko imenoslovlje Da 5.0 30 15 0
Izborna grupa: Izborni predmeti Centra za tjelovježbu i studentski šport - zimski semestar

Opis: Studenti/ce upisuju izb. pred. s drugih st. kojima se stječe onoliko bodova koliko je potrebno da zbroj vrijednosti iznosi najmanje 15 ECTS bodova (1 ili 2 ECTS boda s drugih studija)

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
211780 Aikido Ne 2.0 0 0 30
198328 Ekstremni sport - Skateboarding Ne 1.0 0 0 30
154128 Kendo I Ne 2.0 10 0 30
169364 Kineziološka kultura 2 (košarka) Ne 1.0 0 0 30
182965 Kineziološka kultura 2 (odbojka) Ne 1.0 0 0 30
158025 Kineziološka kultura I (teretana) Ne 1.0 0 0 30
182970 Menadžment sporta u turizmu Da 4.0 30 15 0
182967 Sportska prehrana Da 4.0 20 15 0
169363 Sportski menadžment Da 4.0 20 15 0
198327 Terapijsko plivanje Ne 1.0 0 0 30
Izborna grupa: Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - zimski semestar

Opis: St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
199281 Akademski praktikum Da 2.0 15 0 15
151415 Akademsko pismo Da 3.0 15 15 0
215225 Akademsko pismo Da 3.0 30 15 0
172604 Didaktika književnosti Da 3.0 15 15 0
172602 Informacijski sustavi u obrazovanju Da 6.0 30 0 15
151413 Informacijsko-komunikacijska tehnologija i učenje Da 3.0 15 15 0
239658 Instrukcijski dizajn i korisničko iskustvo e-učenja Da 4.0 15 30 0
172609 Obrazovna lingvistika Da 4.0 15 15 0
214622 Poduzetništvo u odgojno-obrazovnom kontekstu Da 3.0 15 15 0
246664 Poučavanje informacijske pismenosti Da 4.0 15 15 15
163266 Sociologija odgoja i obrazovanja Da 5.0 30 15 0
Izborna grupa: Strani jezik CSJ - zimski semestar

Opis: Studenti/ce upisuju izb. pred. s drugih st. kojima se stječe onoliko bodova koliko je potrebno da zbroj vrijednosti iznosi najmanje 15 ECTS bodova (1 ili 2 ECTS boda s drugih studija)

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
238097 Češki jezik A1.1 Da 3.0 15 0 45
238081 Engleski jezik za akademske potrebe I Da 2.0 15 0 15
238082 Engleski jezik za akademske potrebe III Da 2.0 15 0 15
238092 Engleski jezik za studij psihologije I Da 2.0 15 0 15
238093 Engleski jezik za studij psihologije III Da 2.0 15 0 15
238095 Engleski jezik za studij sestrinstva I Da 2.0 15 0 15
238090 Engleski jezk za studij podvodnih znanosti i tehnologija I Da 4.0 30 0 30
238091 Engleski jezk za studij primijenjene ekologije u poljoprivredi I Da 2.0 15 0 15
238094 Engleski jezk za studij psihologije V Da 2.0 15 0 15
238096 Engleski jezk za studij sestrinstva III Da 2.0 15 0 15
238098 Francuski jezik A1.1 Da 3.0 15 0 45
238099 Kineski jezik A1.1 Da 3.0 15 0 45
238100 Njemački jezik A1.1 Da 3.0 15 0 45
238101 Njemački jezik A2.1 Da 3.0 15 0 45
238083 Poslovni engleski jezik B1.1 Da 3.0 15 0 45
238084 Poslovni engleski jezik B1.3 Da 3.0 15 0 45
238085 Poslovni engleski jezik B2.1 Da 3.0 15 0 45
238104 Španjolski jezik A1.1 Da 3.0 15 0 45
238105 Talijanski jezik A1.1 Da 3.0 15 0 45
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
143469 Diplomski rad Da 15.0 0 30 0
Izborna grupa: Nastavničke kompetencije - diferencirani kurikulum - ljetni semestar

Opis: St. mogu upisati više kolegija, vodeći računa o max. opterećenju (75 ECTS-a izvrsni st., ostali 70)

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
214629 Darovitost u inkluzivnom obrazovanju Da 3.0 15 15 0
139874 Informacijska pismenost Da 3.0 15 0 30
248140 Istraživanja u obrazovanju odraslih Da 5.0 30 30 0
163277 Menadžment u kulturi Da 4.0 15 15 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta