Skoči na glavni sadržaj

Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Usmjerenje: Geodezija, ak. god. 2023/2024

Vrsta studija: diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 4
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50350 Katastarska izmjera Da 6.0 30 30 0
50351 Posebni algoritmi obrade geodetskih mjerenja Da 6.0 30 30 0
130557 Inženjerska geodezija u graditeljstvu Da 6.0 30 30 0
Izborna grupa: Geodezija - izborni predmeti u 1. semestru

Opis: Bira se minimalno 12 ECTS-a u izbornim predmetima

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50359 Geodetski radovi u hidrotehnici Da 6.0 30 30 0
50357 Geodezija u zaštiti okoliša Da 6.0 30 30 0
50360 Geokinematika Da 6.0 30 30 0
50353 Globalna geodezija Da 6.0 30 30 0
50362 Kartografija i GIS Da 6.0 30 30 0
50374 Kompleksna analiza Da 6.0 30 30 0
130566 Pomaci i deformacije Da 6.0 30 30 0
50373 Prezentacijske tehnike Da 6.0 30 20 10
50371 Sustav znanstvenih informacija Da 6.0 30 30 0
50361 Svemirska geodezija Da 6.0 30 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50375 Navigacija Da 6.0 30 30 0
50376 Fizikalna geodezija Da 6.0 30 30 0
130559 Geodetske mreže posebnih namjena Da 6.0 30 30 0
Izborna grupa: Geodezija - izborni predmeti u 2. semestru

Opis: Bira se minimalno 12 ECTS-a u izbornim predmetima

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50383 Geodetska baština Da 6.0 30 30 0
50385 Geodetsko poduzetništvo Da 6.0 30 20 10
50380 Geodezija u geoznanostima Da 6.0 30 30 0
50379 Geomagnetska izmjera Da 6.0 30 20 10
50398 Geomatematika Da 6.0 30 10 20
186904 Industrijska izmjera Da 6.0 30 30 0
50399 Numerička analiza Da 6.0 30 20 10
50396 Numerička linearna algebra Da 6.0 30 20 10
50397 Njemački za akademske potrebe Da 6.0 30 10 20
50386 Optimiranje geodetskih mreža Da 6.0 30 30 0
130567 Organizacija geodetskih radova Da 6.0 30 30 0
50378 Precizna geodetska mjerenja Da 6.0 30 30 0
50384 Primjena laserskih uređaja Da 6.0 30 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50400 Geofizička geodezija Da 6.0 30 30 0
50401 Komasacije Da 6.0 30 30 0
50402 Pomorska geodezija Da 6.0 30 30 0
73162 Diplomski rad Da 30.0 150 150 0
Izborna grupa: Izborni projekti u 3. semestru

Opis: Bira se minimalno 12 ECTS-a u izbornim predmetima

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50411 Četverodimenzionalna geodezija Da 6.0 0 0 60
50407 Daljinska istraživanja Da 6.0 0 0 60
50417 Digitalni planovi Da 6.0 0 0 60
50429 Generalizacija geoinformacija Da 6.0 0 0 60
50428 Geodetska astronomija Da 6.0 0 0 60
50424 Geodetske mreže posebnih namjena Da 6.0 0 0 60
50425 Geodinamika jadranske mikroploče Da 6.0 0 0 60
50410 Geomagnetske mreže Da 6.0 0 0 60
50416 Globalna geodezija Da 6.0 0 0 60
50418 Inženjerska geodezija u graditeljstvu Da 6.0 0 0 60
50408 Ispitivanja i umjeravanja geodetskih instrumenata i pribora prema ISO normama Da 6.0 0 0 60
50412 Izmjera zemljišta Da 6.0 0 0 60
50419 Kartografija i nove tehnologije Da 6.0 0 0 60
50414 Odabrana poglavlja fotogrametrije i GIS-a Da 6.0 0 0 60
50409 Određivanje oblika Zemlje Da 6.0 0 0 60
50413 Određivanje pomaka objekata hidrocentrale Da 6.0 0 0 60
50427 Optimiranje geodetskih mreža Da 6.0 0 0 60
50415 Praktična kartografija Da 6.0 0 0 60
50422 Programiranje u geoinformacijskim sustavima Da 6.0 0 0 60
50421 Razvoj prostora Da 6.0 0 0 60
50406 Satelitsko pozicioniranje Da 6.0 0 0 60
50426 Upravljanje zemljišnim informacijama Da 6.0 0 0 60
50420 Utjecaj atmosferskih uvjeta mjerenja na optičku funkciju dalekozora teodolita Da 6.0 0 0 60
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
63942 Diplomski rad Da 30.0 150 150 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta