Skoči na glavni sadržaj

Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Usmjerenje: Geodezija, ak. god. 2023/2024

Vrsta studija: diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 4
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50350 Katastarska izmjera Da 6.0 30 30 0
50351 Posebni algoritmi obrade geodetskih mjerenja Da 6.0 30 30 0
130557 Inženjerska geodezija u graditeljstvu Da 6.0 30 30 0
Izborna grupa: Geodezija - izborni predmeti u 1. semestru

Opis: Bira se minimalno 12 ECTS-a u izbornim predmetima

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50359 Geodetski radovi u hidrotehnici Da 6.0 30 30 0
50357 Geodezija u zaštiti okoliša Da 6.0 30 30 0
50360 Geokinematika Da 6.0 30 30 0
50353 Globalna geodezija Da 6.0 30 30 0
50362 Kartografija i GIS Da 6.0 30 30 0
50374 Kompleksna analiza Da 6.0 30 30 0
130566 Pomaci i deformacije Da 6.0 30 30 0
50373 Prezentacijske tehnike Da 6.0 30 20 10
50371 Sustav znanstvenih informacija Da 6.0 30 30 0
50361 Svemirska geodezija Da 6.0 30 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50375 Navigacija Da 6.0 30 30 0
50376 Fizikalna geodezija Da 6.0 30 30 0
130559 Geodetske mreže posebnih namjena Da 6.0 30 30 0
Izborna grupa: Geodezija - izborni predmeti u 2. semestru

Opis: Bira se minimalno 12 ECTS-a u izbornim predmetima

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50385 Geodetsko poduzetništvo Da 6.0 30 20 10
50380 Geodezija u geoznanostima Da 6.0 30 30 0
50379 Geomagnetska izmjera Da 6.0 30 20 10
50398 Geomatematika Da 6.0 30 10 20
186904 Industrijska izmjera Da 6.0 30 30 0
50399 Numerička analiza Da 6.0 30 20 10
50396 Numerička linearna algebra Da 6.0 30 20 10
50386 Optimiranje geodetskih mreža Da 6.0 30 30 0
130567 Organizacija geodetskih radova Da 6.0 30 30 0
50384 Primjena laserskih uređaja Da 6.0 30 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50400 Geofizička geodezija Da 6.0 30 30 0
50401 Komasacije Da 6.0 30 30 0
50402 Pomorska geodezija Da 6.0 30 30 0
73162 Diplomski rad Da 30.0 150 150 0
Izborna grupa: Izborni projekti u 3. semestru

Opis: Bira se minimalno 12 ECTS-a u izbornim predmetima

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
50411 Četverodimenzionalna geodezija Da 6.0 0 0 60
50407 Daljinska istraživanja Da 6.0 0 0 60
50417 Digitalni planovi Da 6.0 0 0 60
50429 Generalizacija geoinformacija Da 6.0 0 0 60
50428 Geodetska astronomija Da 6.0 0 0 60
50424 Geodetske mreže posebnih namjena Da 6.0 0 0 60
50425 Geodinamika jadranske mikroploče Da 6.0 0 0 60
50410 Geomagnetske mreže Da 6.0 0 0 60
50416 Globalna geodezija Da 6.0 0 0 60
50418 Inženjerska geodezija u graditeljstvu Da 6.0 0 0 60
50408 Ispitivanja i umjeravanja geodetskih instrumenata i pribora prema ISO normama Da 6.0 0 0 60
50412 Izmjera zemljišta Da 6.0 0 0 60
50419 Kartografija i nove tehnologije Da 6.0 0 0 60
50414 Odabrana poglavlja fotogrametrije i GIS-a Da 6.0 0 0 60
50409 Određivanje oblika Zemlje Da 6.0 0 0 60
50413 Određivanje pomaka objekata hidrocentrale Da 6.0 0 0 60
50427 Optimiranje geodetskih mreža Da 6.0 0 0 60
50415 Praktična kartografija Da 6.0 0 0 60
50422 Programiranje u geoinformacijskim sustavima Da 6.0 0 0 60
50421 Razvoj prostora Da 6.0 0 0 60
50406 Satelitsko pozicioniranje Da 6.0 0 0 60
50426 Upravljanje zemljišnim informacijama Da 6.0 0 0 60
50420 Utjecaj atmosferskih uvjeta mjerenja na optičku funkciju dalekozora teodolita Da 6.0 0 0 60
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
63942 Diplomski rad Da 30.0 150 150 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta