Skoči na glavni sadržaj

Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Antropologija, ak. god. 2023/2024

Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
36001 Uvod u antropologiju Da 5.0 30 30 0
66524 Uvod u etnologiju Da 5.0 30 30 0
64083 Uvod u genetiku čovjeka Da 3.0 30 0 0
39622 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 Ne 0.0 0 0 30
Izborna grupa: Strani jezik struke

Opis: odabrati jedan jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
225418 Francuski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
225422 Njemački jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
225426 Ruski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
225430 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
225434 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
90768 Lingvistička antropologija Da 5.0 30 15 0
64084 Socijalna antropologija Da 5.0 30 15 15
35968 Metode istraživanja u antropologiji Da 3.0 30 0 0
39624 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Ne 0.0 0 0 30
Izborna grupa: Strani jezik struke

Opis: odabrati isti jezik kao i u 1. semestru

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
225419 Francuski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
225423 Njemački jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
225427 Ruski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
225431 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
225435 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
64085 Statističke metode za antropologe Da 4.0 15 0 30
66815 Uvod u populacijsku genetiku Da 5.0 15 15 15
50927 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 Ne 0.0 0 0 30
Izborna grupa: Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 10 ECTS bodova

Opis: od 3. do 6. semestra upisati najmanje 10 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
51337 Kvalitativne metode istraživanja Da 3.0 30 0 0
51726 Metodologija etnologije i kulturne antropologije Da 5.0 30 30 0
51690 Temelji kognitivne lingvistike Da 5.0 30 15 0
51728 Teorije kulturne antropologije Da 5.0 30 30 0
35919 Umjetnost antike Da 5.0 30 15 15
78427 Uvod u indoeuropsku lingvistiku Da 3.0 30 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
52346 Auksologija čovjeka Da 3.0 30 0 0
64086 Analiza antropoloških podataka Da 4.0 15 0 30
50932 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 Ne 0.0 0 0 30
52349 Uvod u antropološku arheologiju Da 5.0 30 15 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 10 ECTS bodova

Opis: od 3. do 6. semestra upisati najmanje 10 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
77903 Antropologija prehrane Da 3.0 15 15 0
69813 Kvantitativna genetika Da 3.0 15 15 0
70968 Litavski tečaj Da 5.0 30 15 0
69722 Uvod u ikonologiju Da 5.0 30 15 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
66636 Antropologija odgoja i obrazovanja Da 5.0 30 15 0
52351 Medicinska antropologija Da 5.0 30 15 0
65530 Sociobiologija Da 3.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 10 ECTS bodova

Opis: od 3. do 6. semestra upisati najmanje 10 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
51337 Kvalitativne metode istraživanja Da 3.0 30 0 0
51726 Metodologija etnologije i kulturne antropologije Da 5.0 30 30 0
51690 Temelji kognitivne lingvistike Da 5.0 30 15 0
51728 Teorije kulturne antropologije Da 5.0 30 30 0
35919 Umjetnost antike Da 5.0 30 15 15
78427 Uvod u indoeuropsku lingvistiku Da 3.0 30 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
52353 Uvod u forenzičnu antropologiju Da 5.0 30 15 0
52354 Evolucija čovjeka Da 5.0 30 15 0
52352 Temeljni pojmovi ekologije čovjeka Da 3.0 15 15 0
215526 Ljudska bihevioralna ekologija Da 3.0 15 15 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 10 ECTS bodova

Opis: od 3. do 6. semestra upisati najmanje 10 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
77903 Antropologija prehrane Da 3.0 15 15 0
69813 Kvantitativna genetika Da 3.0 15 15 0
70968 Litavski tečaj Da 5.0 30 15 0
69722 Uvod u ikonologiju Da 5.0 30 15 15

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta