Skoči na glavni sadržaj

Sveučilište u Slavonskom Brodu

Nastavni program

Studij: Menadžment, ak. god. 2023/2024

Vrsta studija: diplomski stručni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 4
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219547 Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje Da 7.0 35 0 15
219548 Marketing strategije Da 6.0 30 0 15
219551 Upravljanje opskrbnim lancem Da 6.0 30 0 15
219563 Poslovna etika i društvena odgovornost Da 6.0 30 0 15
Izborna grupa: Izborni kolegij, I semestar

Opis: Student bira jedan predmet

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219573 E-marketing Da 5.0 30 0 15
219568 Krizni menadžment Da 5.0 30 0 15
219574 Upravljanje projektnim ciklusom Da 5.0 30 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219577 Financijski menadžment Da 6.0 30 0 15
219578 Menadžment proizvodnje Da 7.0 35 0 15
219579 Strategijski menadžment Da 6.0 30 0 15
219580 Korporacijski menadžment Da 6.0 30 0 15
Izborna grupa: Izborni kolegij, II. semestar

Opis: Student bira jedan predmet

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219581 Monetarna ekonomija Da 5.0 30 0 15
219584 Poslovanje u digitalnom društvu Da 5.0 30 0 15
219583 Poslovna logistika Da 5.0 30 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219585 Institucije i politike Europske unije Da 7.0 35 0 15
219586 Poduzetništvo Da 6.0 30 0 15
219587 Menadžerske vještine Da 6.0 30 0 15
219588 Upravljanje troškovima Da 6.0 30 0 15
Izborna grupa: Izborni kolegij, III. semestar

Opis: Student bira jedan predmet

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219589 Financijska tržišta i institucije Da 5.0 30 0 15
219590 Globalna ekonomija Da 5.0 30 0 15
219591 Menadžment u sportu Da 5.0 30 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219592 Stručna praksa Da 15.0 0 300 0
219593 Diplomski rad Da 15.0 0 0 300

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta