Skoči na glavni sadržaj

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Nastavni program

Studij: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, ak. god. 2020/2021

Vrsta studija: diplomski sveučilišni Način izvedbe: izvanredni Traje semestara: 4
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
62334 Nova paradigma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Da 7.0 30 30 30 30
62336 Profesionalne kompetencije odgajatelja Da 7.0 45 15 30 30
62335 Sociologija obitelji Da 6.0 45 30 0 0
Izborna grupa: Suvremenost

Opis: Student bira jedan izborni modul

Izborna grupa: Izborni modul 1.B SUVREMENI ODGAJATELJ

Opis: Student upisuje oba predmeta iz izbornog modula

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
62361 Kontinuirano profesionalno obrazovanje Da 5.0 30 15 15 15
62363 Pozitivna psihologija Da 5.0 30 30 0 0
216346 The Psychology of Child Well-being Da 5.0 30 30 0 0
Izborna grupa: Izborni modul 1.A SUVREMENO RODITELJSTVO

Opis: Student upisuje oba predmeta iz izbornog modula

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
62340 Osnaživanje roditelja djece s posebnim potrebama Da 5.0 30 30 0 0
62339 Savjetovanje Da 5.0 30 30 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
62365 Metodologija kvalitativnih istraživanja Da 7.0 45 15 30 30
62366 Metodologija kvantitativnih istraživanja Da 7.0 60 0 30 30
62367 Primijenjena statistika Da 6.0 45 0 30 30
Izborna grupa: Metodologija

Opis: Student bira jedan izborni modul

Izborna grupa: Izborni modul 2.B METODOLOGIJA U RiPOiO

Opis: Student upisuje oba predmeta iz izbornog modula

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
62374 Akcijska istraživanja Da 5.0 30 15 15 15
62373 Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada Da 5.0 30 15 15 15
Izborna grupa: Izborni modul 2.A METODOLOGIJA U RPOO

Opis: Student upisuje oba predmeta iz izbornog modula

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
91966 Konstrukcija i evaluacija mjernih instrumenata Da 5.0 30 15 15 15
160132 Organizacija i analiza podataka Da 5.0 15 15 30 30
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
82467 Sukonstrukcija kurikuluma u predškolskom odgoju i obrazovanju Da 7.0 30 30 30 30
82466 Sukonstrukcija kurikuluma u ranom odgoju i obrazovanju Da 7.0 30 30 30 30
82465 Neuropsihološke osnove ranog učenja Da 6.0 45 30 0 0
Izborna grupa: Programi / Vođenje

Opis: Student bira jedan izborni modul

Izborna grupa: Modul 3.B izborni VRTIĆ-ORGANIZACIJA KOJA UČI

Opis: Student upisuje oba predmeta iz izbornog modula

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
82473 Kultura vrtića Da 5.0 30 15 15 15
82472 Vođenje i upravljanje Da 5.0 30 15 15 15
Izborna grupa: Izborni modul 3.A OBOGAĆENI PROGRAMI

Opis: Student upisuje oba predmeta iz izbornog modula

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
82468 Sportski programi Da 5.0 15 0 45 45
82469 Umjetnički programi Da 5.0 30 30 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
91967 DIPLOMSKI RAD Da 30.0 0 30 0 0

Legenda

  • P - predavanja
  • S - seminar
  • V - Vježbe
  • V - vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta