Skoči na glavni sadržaj

Sveučilište u Slavonskom Brodu

Nastavni program

Studij: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, ak. god. 2022/2023

Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: izvanredni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
218958 Hrvatski jezik i komunikacija Da 4.0 15 15 0
218869 Filozofija odgoja i obrazovanja Da 4.0 30 0 15
218963 Kineziološka kultura I Ne 1.0 0 30 0
218965 Opća pedagogija Da 5.0 30 0 30
218967 Pedagogija ranog i predškoloskog odgoja i obrazovanja Ne 3.0 30 0 15
218973 Glazba s praktikumom Ne 3.0 15 45 0
Izborna grupa: Obavezni strani jezik I semestra

Opis: Student bira jedan strani jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219399 Engleski jezik I Ne 2.0 0 30 0
219400 Njemački jezik I Ne 2.0 0 30 0
Izborna grupa: Slobodni izborni kolegiji I semestra

Opis: Student bira dva predmeta

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219139 Jezične igre Da 4.0 30 15 0
219140 Zavičajna povijest Da 4.0 30 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219141 Informatička pismenost Da 3.0 15 30 0
219142 Matematička kultura i komunikacija Da 3.0 15 30 0
219143 Kineziološka kultura 1 Ne 1.0 0 30 0
219144 Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Da 2.0 15 0 15
219145 Kineziologija Da 4.0 30 0 15
219146 Glazba s praktikumom Da 3.0 15 30 0
219147 Dječja književnost s medijskom kulturom Da 6.0 60 0 30
219148 Stručna praksa 1 Ne 2.0 0 30 0
Izborna grupa: Obavezni strani jezik II semestra

Opis: Student bira jedan strani jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219401 Engleski jezik I Da 2.0 0 30 0
219402 Njemački jezik I Da 2.0 0 30 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji II semestra

Opis: Student mora izabrati jedan predmet!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219149 Plivanje Da 4.0 15 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219151 Kineziološka kultura II Ne 1.0 0 30 0
219152 Pedagogija djece s posebnim potrebama Ne 4.0 15 15 15
219153 Razvojna psihologija Ne 4.0 30 0 15
219154 Integrirani predškolski kurikul I Ne 4.0 30 15 15
219155 Kineziološka metodika u integriranom kurikulu Ne 3.0 30 15 0
219156 Glazba u integriranom kurikulu Ne 4.0 30 30 0
219157 Lutkarstvo Ne 3.0 15 15 0
219158 Stručna praksa II Ne 2.0 0 30 0
Izborna grupa: Obavezni strani jezik III semestra

Opis: Student bira jedan strani jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219412 Engleski jezik II Ne 1.0 0 15 0
219414 Njemački jezik II Ne 1.0 0 15 0
Izborna grupa: Izborni kolegij III semestra

Opis: Student bira jedan predmet

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219415 Kineziološki programi za djecu predškolske dobi Da 4.0 30 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219429 Kineziološka kultura II Ne 1.0 0 30 0
219163 Pedagogija djece s posebnim potrebama Da 2.0 15 0 15
219164 Razvojna psihologija Da 2.0 15 0 15
219165 Integrirani predškolski kurikul I Da 2.0 0 30 0
219166 Kineziološka metodika u integriranom kurikulu Da 3.0 15 30 0
219168 Glazba u integriranom kurikulu Da 3.0 15 30 0
219169 Likovna kultura Da 4.0 30 15 0
219170 Lutkarstvo Da 2.0 15 15 0
219725 Stručna praksa II Ne 2.0 0 30 0
Izborna grupa: Obavezni strani jezik IV semestra

Opis: Student bira jedan strani jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219432 Engleski jezik II Da 1.0 0 15 0
219434 Njemački jezik II Da 1.0 0 15 0
Izborna grupa: Izborni kolegij IV semestra

Opis: Student bira dva predmeta

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219172 Pedagoška komunikacija Da 4.0 30 0 15
219171 Predvježbe čitanja i pisanja Da 4.0 15 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219173 Zdravstveni odgoj Da 5.0 30 0 30
219174 Psihologija učenja i poučavanja Da 5.0 30 0 30
219175 Metodologija pedagoških istraživanja Ne 3.0 15 15 15
219176 Integrirani predškolski kurikul II Ne 3.0 15 30 0
219177 Likovna kultura u integriranom kurikulu Ne 3.0 30 15 0
219178 Stručna praksa III Ne 3.0 0 45 0
Izborna grupa: Izborni kolegij V semestra

Opis: Student bira dva predmeta

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219179 Ekološki odgoj u dječjem vrtiću Da 4.0 15 30 0
219180 Vizualne komunikacije i dizajn Da 4.0 15 0 30
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219182 Metodologija pedagoških istraživanja Da 2.0 15 0 15
219183 Obiteljski odgoj i partnerstvo s roditeljima Da 4.0 30 0 15
219184 Metodologija završnog rada Ne 3.0 0 30 0
219185 Integrirani predškolski kurikul II Da 3.0 15 30 0
219186 Integrirani predškolski kurikul III Da 4.0 0 75 0
219187 Likovna kultura u integriranom kurikulu Da 3.0 15 30 0
219726 Stručna praksa III Ne 3.0 0 45 0
Izborna grupa: Izborni kolegij VI semestra

Opis: Student bira dva predmeta

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219190 Glazbena slušaonica Da 4.0 15 30 0
219189 Ritmika i ples Da 4.0 15 30 0

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta