Skoči na glavni sadržaj

Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Glazbena pedagogija, ak. god. 2021/2022

Vrsta studija: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
200623 Solfeggio B1 (1/2) Da 3.0 3 25 0 2 0 0
91564 Harmonija B1 (1/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
91620 Harmonija na klaviru B1 (1/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
91521 Klavir obligatno A1 (1/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91549 Didaktika (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
200608 Uvod u glazbenu umjetnost Da 2.0 30 0 0 0 0 0
92240 Tambure 1 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
198776 Povijest glazbe 1 (1/2) Da 2.0 25 5 0 0 0 0
91523 Zbor 1 (1/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0
91526 Likovna kultura (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91527 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (1/2) Ne 1.0 0 0 30 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupni broj bodova u semestru ne smije biti manjo od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91546 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
170414 Uvod u muzikologiju Da 6.0 30 30 0 0 0 0
Izborna grupa: Strani jezik

Opis: upisuje se samo jedan strani jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
91524 Engleski jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91918 Engleski jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91525 Njemački jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91919 Njemački jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
200623 Solfeggio B1 (2/2) Da 3.0 2 25 0 3 0 0
91564 Harmonija B1 (2/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
91620 Harmonija na klaviru B1 (2/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
91521 Klavir obligatno A1 (2/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91549 Didaktika (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
92240 Tambure 1 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
198776 Povijest glazbe 1 (2/2) Da 2.0 25 5 0 0 0 0
91523 Zbor 1 (2/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0
91526 Likovna kultura (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91527 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (2/2) Ne 1.0 0 0 30 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91546 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198779 Glazba, rod i feministička kritika Da 3.0 20 0 0 10 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
170414 Uvod u muzikologiju Da 6.0 30 30 0 0 0 0
Izborna grupa: Strani jezik

Opis: upisuje se samo jedan strani jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
91524 Engleski jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91918 Engleski jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91525 Njemački jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91919 Njemački jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
200624 Solfeggio B2 (1/2) Da 3.0 3 25 0 2 0 0
91997 Harmonija B2 (1/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
92000 Harmonija na klaviru B2 (1/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
91916 Klavir obligatno A2 (1/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
91945 Glazbeni oblici i stilovi B1 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
198793 Osnove glazbene pedagogije (1/2) Da 5.0 22 15 0 8 0 0
200609 Seminar iz povijesti glazbene pedagogije Da 2.0 0 20 0 10 0 0
198777 Povijest glazbe 2 (1/2) Da 2.0 22 8 0 0 0 0
91565 Zbor 2 (1/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0
104121 Tambure 2 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91920 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (1/2) Ne 1.0 0 0 30 0 0 0
198794 Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta Da 3.0 20 15 0 10 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91924 Autorsko pravo Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91546 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
232333 Komorna glazba - klavirski duo Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
170414 Uvod u muzikologiju Da 6.0 30 30 0 0 0 0
Izborna grupa: Strani jezik

Opis: upisuje se samo jedan strani jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
91524 Engleski jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91918 Engleski jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91525 Njemački jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91919 Njemački jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
200624 Solfeggio B2 (2/2) Da 3.0 2 25 0 3 0 0
91997 Harmonija B2 (2/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
92000 Harmonija na klaviru B2 (2/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
91916 Klavir obligatno A2 (2/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
91945 Glazbeni oblici i stilovi B1 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
198793 Osnove glazbene pedagogije (2/2) Da 5.0 23 15 0 7 0 0
198777 Povijest glazbe 2 (2/2) Da 2.0 23 7 0 0 0 0
91565 Zbor 2 (2/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0
104121 Tambure 2 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91920 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (2/2) Ne 1.0 0 0 30 0 0 0
198795 Metodika nastave solfeggia Da 3.0 20 15 0 10 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91924 Autorsko pravo Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91546 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198779 Glazba, rod i feministička kritika Da 3.0 20 0 0 10 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
232333 Komorna glazba - klavirski duo Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
170414 Uvod u muzikologiju Da 6.0 30 30 0 0 0 0
Izborna grupa: Strani jezik

Opis: upisuje se samo jedan strani jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
91524 Engleski jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91918 Engleski jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91525 Njemački jezik 1 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
91919 Njemački jezik 2 Da 4.0 50 0 0 10 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
200625 Solfeggio B3 (1/2) Da 3.0 3 25 0 2 0 0
92043 Klavir obligatno A3 (1/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
92092 Glazbeni oblici i stilovi B2 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91557 Dirigiranje B1 (1/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
104121 Tambure 2 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
104116 Polifonija C1 (1/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 (1/2) Da 4.0 30 0 0 0 0 0
92239 Sviranje partitura C1 (1/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
92052 Osnove znanstvenog rada Da 3.0 14 0 0 16 0 0
199043 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1 (1/2) Da 2.0 15 15 0 0 0 0
198794 Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta Da 3.0 20 15 0 10 0 0
91556 Zbor 3 (1/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35 ECTS

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91924 Autorsko pravo Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91546 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
92120 Jazz ansambl 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92122 Jazz aranžiranje 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 0 30
165179 Orgulje I Da 4.0 30 0 0 0 0 0
220093 Orgulje II Da 4.0 30 0 0 0 0 0
207577 Orgulje III Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92119 Osnove jazz improvizacije 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
207859 Povijest crkvene glazbe Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
92121 Ritam u jazzu Da 3.0 30 0 0 0 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92053 Udaraljke B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
170414 Uvod u muzikologiju Da 6.0 30 30 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
200625 Solfeggio B3 (2/2) Da 3.0 2 25 0 3 0 0
92043 Klavir obligatno A3 (2/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
92092 Glazbeni oblici i stilovi B2 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91557 Dirigiranje B1 (2/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
104121 Tambure 2 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
104116 Polifonija C1 (2/2) Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 (2/2) Da 4.0 30 0 0 0 0 0
92239 Sviranje partitura C1 (2/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
199043 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1 (2/2) Da 2.0 15 15 0 0 0 0
198795 Metodika nastave solfeggia Da 3.0 20 15 0 10 0 0
91556 Zbor 3 (2/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35 ECTS

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91924 Autorsko pravo Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91546 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198779 Glazba, rod i feministička kritika Da 3.0 20 0 0 10 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
92120 Jazz ansambl 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92122 Jazz aranžiranje 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 0 30
165179 Orgulje I Da 4.0 30 0 0 0 0 0
220093 Orgulje II Da 4.0 30 0 0 0 0 0
207577 Orgulje III Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92119 Osnove jazz improvizacije 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
207859 Povijest crkvene glazbe Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0
92121 Ritam u jazzu Da 3.0 30 0 0 0 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92053 Udaraljke B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
170414 Uvod u muzikologiju Da 6.0 30 30 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
200626 Solfeggio B4 (1/2) Da 3.0 3 25 0 2 0 0
103656 Klavir obligatno A4 (1/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
91939 Dirigiranje B2 (1/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
104118 Polifonija C2 (1/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
104119 Priređivanje za ansamble 2 (1/2) Da 4.0 30 0 0 0 0 0
104120 Sviranje partitura C2 (1/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
199046 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 2 (1/2) Da 2.0 15 15 0 0 0 0
198836 Pedagoška praksa 1 (1/2) Da 3.0 0 0 0 15 0 15
91938 Zbor 4 (1/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35 ECTS

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
200607 Aspekti suvremene glazbe B Da 6.0 60 0 0 0 0 0
91924 Autorsko pravo Da 4.0 60 0 0 0 0 0
199058 Dječji zbor Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91546 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
233629 Glasovir dodatni sat - barok Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198842 Glazbena produkcija 1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
92120 Jazz ansambl 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103874 Jazz ansambl 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92122 Jazz aranžiranje 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
103877 Jazz aranžiranje 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103660 Komorni zbor 4 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
232337 Metodika nastave instrumenata s tipkama Da 4.0 30 0 0 0 0 0
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 0 30
165179 Orgulje I Da 4.0 30 0 0 0 0 0
92119 Osnove jazz improvizacije 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
103873 Osnove jazz improvizacije 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91512 Osnove kompozicije 1 Da 10.0 60 0 0 0 0 0
199052 Osnove kompozicije 2 Da 10.0 60 0 0 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
92121 Ritam u jazzu Da 3.0 30 0 0 0 0 0
103876 Ritam u jazzu 2 Da 3.0 30 0 0 0 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103661 Teorija i povijest glazbene kritike Da 6.0 2 28 0 30 0 0
92053 Udaraljke B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
170414 Uvod u muzikologiju Da 6.0 30 30 0 0 0 0
193626 Zbor 4 Ne 6.0 120 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
200626 Solfeggio B4 (2/2) Da 3.0 2 25 0 3 0 0
103656 Klavir obligatno A4 (2/2) Da 3.0 15 0 0 0 0 0
91939 Dirigiranje B2 (2/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
104118 Polifonija C2 (2/2) Da 3.0 30 0 0 0 0 0
104119 Priređivanje za ansamble 2 (2/2) Da 4.0 30 0 0 0 0 0
104120 Sviranje partitura C2 (2/2) Da 2.0 15 0 0 0 0 0
199046 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 2 (2/2) Da 2.0 15 15 0 0 0 0
198836 Pedagoška praksa 1 (2/2) Da 3.0 0 0 0 15 0 15
91938 Zbor 4 (2/2) Da 3.0 60 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35 ECTS

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
200607 Aspekti suvremene glazbe B Da 6.0 60 0 0 0 0 0
91924 Autorsko pravo Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91546 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
233629 Glasovir dodatni sat - barok Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198779 Glazba, rod i feministička kritika Da 3.0 20 0 0 10 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198842 Glazbena produkcija 1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
92120 Jazz ansambl 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103874 Jazz ansambl 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92122 Jazz aranžiranje 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
103877 Jazz aranžiranje 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103660 Komorni zbor 4 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
232337 Metodika nastave instrumenata s tipkama Da 4.0 30 0 0 0 0 0
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 0 30
165179 Orgulje I Da 4.0 30 0 0 0 0 0
92119 Osnove jazz improvizacije 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
103873 Osnove jazz improvizacije 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91512 Osnove kompozicije 1 Da 10.0 60 0 0 0 0 0
199052 Osnove kompozicije 2 Da 10.0 60 0 0 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0
92121 Ritam u jazzu Da 3.0 30 0 0 0 0 0
103876 Ritam u jazzu 2 Da 3.0 30 0 0 0 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103661 Teorija i povijest glazbene kritike Da 6.0 2 28 0 30 0 0
92053 Udaraljke B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
170414 Uvod u muzikologiju Da 6.0 30 30 0 0 0 0
193626 Zbor 4 Ne 6.0 120 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198792 Glazbe svijeta B Da 3.0 30 0 0 0 0 0
92244 Povijest hrvatske glazbe Da 2.0 30 0 0 0 0 0
198841 Pedagoška praksa 2 (1/2) Da 3.0 0 0 0 15 0 15
199059 Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu (1/2) Da 2.0 15 15 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
200607 Aspekti suvremene glazbe B Da 6.0 60 0 0 0 0 0
91924 Autorsko pravo Da 4.0 60 0 0 0 0 0
199058 Dječji zbor Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91546 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198842 Glazbena produkcija 1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
92120 Jazz ansambl 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103874 Jazz ansambl 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92122 Jazz aranžiranje 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
103877 Jazz aranžiranje 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103660 Komorni zbor 4 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91955 Komorni zbor 5 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
139956 Kreativni laboratorij Da 2.0 14 0 0 17 4 0
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 0 30
92119 Osnove jazz improvizacije 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
103873 Osnove jazz improvizacije 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91512 Osnove kompozicije 1 Da 10.0 60 0 0 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 0 15 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
92121 Ritam u jazzu Da 3.0 30 0 0 0 0 0
103876 Ritam u jazzu 2 Da 3.0 30 0 0 0 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103661 Teorija i povijest glazbene kritike Da 6.0 2 28 0 30 0 0
92053 Udaraljke B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
170414 Uvod u muzikologiju Da 6.0 30 30 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198841 Pedagoška praksa 2 (2/2) Da 3.0 0 0 0 15 0 15
199059 Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu (2/2) Da 2.0 15 15 0 0 0 0
92055 Uvod u etnomuzikologiju B Da 5.0 39 0 0 6 0 0
103681 Diplomski rad Da 20.0 0 0 0 0 0 0
199060 Psihologija glazbe Da 5.0 30 0 0 15 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL TJ S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
200607 Aspekti suvremene glazbe B Da 6.0 60 0 0 0 0 0
91924 Autorsko pravo Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91546 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198779 Glazba, rod i feministička kritika Da 3.0 20 0 0 10 0 0
91543 Glazbena akustika Da 6.0 60 30 0 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198842 Glazbena produkcija 1 Da 6.0 60 0 0 0 0 0
92120 Jazz ansambl 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103874 Jazz ansambl 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92122 Jazz aranžiranje 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
103877 Jazz aranžiranje 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103660 Komorni zbor 4 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91955 Komorni zbor 5 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 0 30
92119 Osnove jazz improvizacije 1 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
103873 Osnove jazz improvizacije 2 Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91512 Osnove kompozicije 1 Da 10.0 60 0 0 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 0 30 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 0 14 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 0 17 0 0
92121 Ritam u jazzu Da 3.0 30 0 0 0 0 0
103876 Ritam u jazzu 2 Da 3.0 30 0 0 0 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
103661 Teorija i povijest glazbene kritike Da 6.0 2 28 0 30 0 0
92053 Udaraljke B1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
170414 Uvod u muzikologiju Da 6.0 30 30 0 0 0 0

Legenda

  • P - Predavanje
  • GL - Ostale gl. vježbe
  • TJ - Vježbe TZK
  • S - Seminar
  • v - Vježbe
  • m - metodičke vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta