Skoči na glavni sadržaj

Sveučilište u Slavonskom Brodu

Nastavni program

Studij: Ekonomija, ak. god. 2023/2024

Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
239358 Osnove ekonomije Da 7.0 45 15 15
239359 Statistika Da 6.0 45 15 0
239360 Matematika za ekonomiste Da 6.0 30 30 0
239361 Informatika Da 6.0 30 15 15
239362 Kineziološka kultura I Ne 1.0 0 30 0
Izborna grupa: Poslovni strani jezik I

Opis: Student mora izabrati jedan strani jezik!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
239524 Poslovni engleski jezik I Da 4.0 20 10 0
239529 Poslovni njemački jezik I Da 4.0 20 10 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
239363 Mikroekonomija Da 7.0 45 15 15
239364 Menadžment Da 6.0 45 0 15
239365 Osnove marketinga Da 6.0 45 0 15
239366 Organizacija poduzeća Da 6.0 45 0 15
239367 Kineziološka kultura II Ne 1.0 0 30 0
Izborna grupa: Poslovni strani jezik II

Opis: Student mora izabrati jedan strani jezik!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
239533 Poslovni engleski jezik II Da 4.0 20 10 0
239535 Poslovni njemački jezik II Da 4.0 20 10 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
254370 Makroekonomija Da 7.0 45 15 15
254371 Međunarodna ekonomija Da 6.0 45 0 15
254372 Poslovno odlučivanje Da 6.0 45 0 15
254373 Monetarne financije Da 6.0 35 0 15
254374 Ponašanje potrošača Da 5.0 35 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
254375 Osnove računovodstva Da 7.0 45 30 0
254376 Javne financije Da 7.0 45 15 15
254377 Ekonomija u digitalnom okruženju Da 6.0 45 0 15
254378 Poslovna komunikacija Da 5.0 35 0 15
254379 Vanjskotrgovinsko poslovanje Da 5.0 35 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta