Skoči na glavni sadržaj

Umjetnička akademija, Sveučilište u Splitu

Nastavni program

Studij: Gluma, ak. god. 2022/2023

Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 8
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100259 Gluma - Radnja I Da 8.0 45 0 75
100828 Scenski govor I Da 7.0 30 0 75
100848 Scenski pokret I Da 3.5 15 0 30
100845 Scenski pokret - Osnove plesa I Da 1.5 15 0 15
100836 Scenski pokret - Akrobatika i mima I Da 1.5 15 0 15
100712 Povijest drame i kazališta I Da 2.0 15 15 0
100236 Glazbeni izraz I Da 1.5 15 0 15
100310 Hrvatski jezik s fonetikom I Da 1.5 15 15 0
100403 Književnost I Da 1.5 15 15 0
100107 Engleski jezik I Da 1.0 15 0 15
100799 Psihologija I Da 1.0 15 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100260 Gluma - Radnja II Da 8.0 45 0 75
100829 Scenski govor II Da 7.0 30 0 75
100849 Scenski pokret II Da 3.5 15 0 30
100846 Scenski pokret - Osnove plesa II Da 1.5 15 0 15
100861 Scenski pokreti - Akrobatika i mima II Da 1.5 15 0 15
100713 Povijest drame i kazališta II Da 2.0 15 15 0
100237 Glazbeni izraz II Da 1.5 15 0 15
100311 Hrvatski jezik s fonetikom II Da 1.5 15 15 0
100404 Književnost II Da 1.5 15 15 0
100109 Engleski jezik II Da 1.0 15 0 15
100800 Psihologija II Da 1.0 15 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100257 Gluma - Lik i karakter I Da 9.0 45 0 105
100830 Scenski govor III Da 7.0 30 0 75
100851 Scenski pokret III Da 3.5 15 0 30
100837 Scenski pokret - Društveno scenski ples I Da 1.5 15 0 15
100841 Scenski pokret - Mačevanje I Da 1.5 15 0 15
100714 Povijest drame i kazališta III Da 2.0 15 15 0
100238 Glazbeni izraz III Da 1.5 15 0 15
100308 Hrvatski jezik s dijalektologijom I Da 1.5 15 15 0
100405 Književnost III Da 1.5 15 15 0
100114 Engleski jezik III Da 1.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100258 Gluma - Lik i karakter II Da 9.0 45 0 105
100831 Scenski govor IV Da 7.0 30 0 75
100854 Scenski pokret IV Da 3.5 15 0 30
100838 Scenski pokret - Društveno scenski ples II Da 1.5 15 0 15
100842 Scenski pokret - Mačevanje II Da 1.5 15 0 15
100715 Povijest drame i kazališta IV Da 2.0 15 15 0
100239 Glazbeni izraz IV Da 1.5 15 0 15
100309 Hrvatski jezik s dijalektologijom II Da 1.5 15 15 0
100406 Književnost IV Da 1.5 15 15 0
100117 Engleski jezik IV Da 1.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100261 Gluma - Stil i žanr I Da 9.0 60 0 90
100832 Scenski govor V Da 8.0 30 0 75
100855 Scenski pokret V Da 4.0 15 0 30
100839 Scenski pokret - Društveno scenski ples III Da 1.5 15 0 15
100843 Scenski pokret - Maska i mima I Da 1.5 15 0 15
100716 Povijest drame i kazališta V Da 2.0 15 15 0
100090 Dramaturgija I Da 2.0 15 15 0
100984 Tehnika songa I Da 2.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100262 Gluma - Stil i žanr II Da 9.0 60 0 90
100833 Scenski govor VI Da 8.0 30 0 75
100858 Scenski pokret VI Da 4.0 15 0 30
100840 Scenski pokret - Društveno scenski ples IV Da 1.5 15 0 15
100844 Scenski pokret - Maska i mima II Da 1.5 15 0 15
100717 Povijest drame i kazališta VI Da 2.0 15 15 0
100091 Dramaturgija II Da 2.0 15 15 0
100985 Tehnika songa II Da 2.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100263 Gluma - Uloga I Da 9.0 60 0 120
100834 Scenski govor VII Da 8.0 45 0 90
100859 Scenski pokret VII Da 7.0 30 0 75
100092 Dramaturgija III Da 2.0 15 15 0
100752 Povijest umjetnosti I Da 1.0 30 0 0
101060 Uvod u sociologiju Da 3.0 30 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100264 Gluma - Uloga II Da 9.0 60 0 120
100835 Scenski govor VIII Da 8.0 45 0 90
100860 Scenski pokret VIII Da 7.0 30 0 75
100093 Dramaturgija IV Da 2.0 15 15 0
100753 Povijest umjetnosti II Da 1.0 30 0 0
100902 Sociologija kulture Da 3.0 30 15 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminari
  • V - Vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta