Skoči na glavni sadržaj

Umjetnička akademija, Sveučilište u Splitu

Nastavni program

Studij: Glazbena pedagogija, ak. god. 2020/2021

Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 8
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100913 Solfeggio B I Da 3.0 30 0 0
100652 Osnove harmonije I Da 3.0 30 0 0
100682 Osnove vokalne tehnike I Da 2.0 30 0 0
100299 Harmonija na glasoviru B I Da 2.0 15 0 0
100210 Glasovir B I Da 2.0 15 0 0
100515 Mandolina I Da 2.0 15 0 0
101134 Zbor 1 Da 3.0 45 0 15
100064 Dirigiranje I Da 2.0 30 0 0
100801 Psihologija odgoja i obrazovanja 1 Da 3.0 30 0 0
100018 Crkvena glazba I Da 3.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni predmet GP PD - zima 1. semestar

Opis: Student upisuje predmete koji ukupno nose 5 ects bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100108 Engleski jezik I Da 3.0 15 0 15
100196 Gitara B I Da 2.0 15 0 0
100580 Njemački jezik I Da 3.0 15 0 15
202980 Osnove orguljaštva 1 Da 2.0 14 0 16
100770 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 1 Da 3.0 20 0 25
187658 Samostalni studentski projekt 1 Da 3.0 0 30 0
188017 Talijanski jezik 1 Da 3.0 15 15 0
101034 Upoznavanje instrumenata I Da 2.0 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100914 Solfeggio B II Da 3.0 30 0 0
100653 Osnove harmonije II Da 3.0 30 0 0
100683 Osnove vokalne tehnike II Da 2.0 30 0 0
100300 Harmonija na glasoviru B II Da 2.0 15 0 0
100211 Glasovir B II Da 2.0 15 0 0
100516 Mandolina II Da 2.0 15 0 0
101898 Zbor 2 Da 3.0 45 0 15
100065 Dirigiranje II Da 2.0 30 0 0
100802 Psihologija odgoja i obrazovanja 2 Da 3.0 30 0 0
100019 Crkvena glazba II Da 3.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni predmet GP PD - ljeto 2. semestar

Opis: Student upisuje predmete koji ukupno nose 5 ects bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100111 Engleski jezik II Da 3.0 15 0 15
100197 Gitara B II Da 2.0 15 0 0
100581 Njemački jezik II Da 3.0 15 0 15
202981 Osnove orguljaštva 2 Da 2.0 14 0 16
100771 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 2 Da 3.0 20 0 25
187659 Samostalni studentski projekt 2 Da 3.0 0 30 0
188018 Talijanski jezik 2 Da 3.0 15 15 0
101035 Upoznavanje instrumenata II Da 2.0 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100915 Solfeggio B III Da 3.0 30 0 0
100654 Osnove klasične harmonije Da 3.0 30 0 0
100301 Harmonija na glasoviru B III Da 3.0 15 0 0
100212 Glasovir B III Da 2.0 15 0 0
197659 Mandolina 3 Da 2.0 15 0 0
101899 Zbor 3 Da 3.0 45 0 15
100066 Dirigiranje III Da 2.0 30 0 0
100046 Didaktika 1 Da 3.0 30 0 0
101057 Uvod u povijest umjetnosti 1 Da 3.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni predmet GP PD - zima 3. semestar

Opis: Student upisuje predmete koji ukupno nose 6 ects bodova.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100020 Crkvena glazba III Da 3.0 30 0 0
100108 Engleski jezik I Da 3.0 15 0 15
100112 Engleski jezik III Da 3.0 15 0 15
100196 Gitara B I Da 2.0 15 0 0
100198 Gitara B III Da 2.0 15 0 0
100580 Njemački jezik I Da 3.0 15 0 15
100582 Njemački jezik III Da 3.0 15 0 15
202980 Osnove orguljaštva 1 Da 2.0 14 0 16
100770 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 1 Da 3.0 20 0 25
100772 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 3 Da 3.0 20 0 25
197817 Samostalni studentski projekt 3 Da 3.0 0 30 0
188017 Talijanski jezik 1 Da 3.0 15 15 0
191592 Talijanski jezik 3 Da 3.0 15 15 0
101034 Upoznavanje instrumenata I Da 2.0 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100916 Solfeggio B IV Da 3.0 30 0 0
100673 Osnove romantičke harmonije Da 3.0 30 0 0
100302 Harmonija na glasoviru B IV Da 3.0 15 0 0
100213 Glasovir B IV Da 2.0 15 0 0
197660 Mandolina 4 Da 2.0 15 0 0
101900 Zbor 4 Da 3.0 45 0 15
100067 Dirigiranje IV Da 2.0 30 0 0
100047 Didaktika 2 Da 3.0 30 0 0
101058 Uvod u povijest umjetnosti 2 Da 3.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni predmet GP PD - ljeto 4. semestar

Opis: Student upisuje predmete koji ukupno nose 6 ects bodova.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100021 Crkvena glazba IV Da 3.0 30 0 0
100111 Engleski jezik II Da 3.0 15 0 15
100115 Engleski jezik IV Da 3.0 15 0 15
100197 Gitara B II Da 2.0 15 0 0
100199 Gitara B IV Da 2.0 15 0 0
100581 Njemački jezik II Da 3.0 15 0 15
100583 Njemački jezik IV Da 3.0 15 0 15
202981 Osnove orguljaštva 2 Da 2.0 14 0 16
100771 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 2 Da 3.0 20 0 25
100773 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 4 Da 3.0 20 0 25
197818 Samostalni studentski projekt 4 Da 3.0 0 30 0
188018 Talijanski jezik 2 Da 3.0 15 15 0
191593 Talijanski jezik 4 Da 3.0 15 15 0
101035 Upoznavanje instrumenata II Da 2.0 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100917 Solfeggio B V Da 3.0 30 0 0
101120 Vokalna polifonija I Da 3.0 30 0 0
100779 Priređivanje za ansamble I Da 3.0 30 0 0
100103 Elementi glazbenih oblika Da 3.0 30 0 0
100718 Povijest glazbe I Da 3.0 30 0 0
100214 Glasovir B V Da 2.0 15 0 0
100974 Sviranje partitura B 1 Da 2.0 15 0 0
101901 Zbor 5 Da 3.0 45 0 15
100234 Glazbena pedagogija I Da 3.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni predmet GP PD - zima 5. semestar

Opis: Student upisuje predmete koji ukupno nose najmanje 5 ects bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100020 Crkvena glazba III Da 3.0 30 0 0
198450 Dirigiranje 5 Da 3.0 30 0 0
100108 Engleski jezik I Da 3.0 15 0 15
100112 Engleski jezik III Da 3.0 15 0 15
100132 Estetika glazbe I Da 3.0 30 0 0
100196 Gitara B I Da 2.0 15 0 0
100198 Gitara B III Da 2.0 15 0 0
100580 Njemački jezik I Da 3.0 15 0 15
100582 Njemački jezik III Da 3.0 15 0 15
100770 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 1 Da 3.0 20 0 25
100772 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 3 Da 3.0 20 0 25
197819 Samostalni studentski projekt 5 Da 3.0 0 30 0
188017 Talijanski jezik 1 Da 3.0 15 15 0
191592 Talijanski jezik 3 Da 3.0 15 15 0
101034 Upoznavanje instrumenata I Da 2.0 15 0 0
198454 Vokalna folklorna stilistika 1 Da 3.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100918 Solfeggio B VI Da 3.0 30 0 0
101121 Vokalna polifonija II Da 3.0 30 0 0
100780 Priređivanje za ansamble II Da 3.0 30 0 0
100246 Glazbeni stilovi i oblici od 16. - 18. st. Da 3.0 30 0 0
100719 Povijest glazbe II Da 3.0 30 0 0
100215 Glasovir B VI Da 2.0 15 0 0
100975 Sviranje partitura B II Da 2.0 15 0 0
101902 Zbor 6 Da 3.0 45 0 15
100235 Glazbena pedagogija II Da 3.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni predmet GP PD - ljeto 6. semestar

Opis: Student upisuje predmete koji ukupno nose najmanje 5 ects bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100021 Crkvena glazba IV Da 3.0 30 0 0
198451 Dirigiranje 6 Da 3.0 30 0 0
100111 Engleski jezik II Da 3.0 15 0 15
100115 Engleski jezik IV Da 3.0 15 0 15
100133 Estetika glazbe II Da 3.0 30 0 0
100197 Gitara B II Da 2.0 15 0 0
100199 Gitara B IV Da 2.0 15 0 0
100581 Njemački jezik II Da 3.0 15 0 15
100583 Njemački jezik IV Da 3.0 15 0 15
100771 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 2 Da 3.0 20 0 25
100773 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 4 Da 3.0 20 0 25
197820 Samostalni studentski projekt 6 Da 3.0 0 30 0
188018 Talijanski jezik 2 Da 3.0 15 15 0
191593 Talijanski jezik 4 Da 3.0 15 15 0
101035 Upoznavanje instrumenata II Da 2.0 15 0 0
198455 Vokalna folklorna stilistika 2 Da 3.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100322 Instrumentalna polifonija I Da 3.0 30 0 0
100781 Priređivanje za ansamble III Da 3.0 30 0 0
100243 Glazbeni stilovi i oblici 19. st. Da 3.0 30 0 0
100720 Povijest glazbe III Da 3.0 30 0 0
100216 Glasovir B VII Da 2.0 15 0 0
100976 Sviranje partitura B III Da 2.0 15 0 0
101903 Zbor 7 Da 3.0 45 0 15
100142 Etnomuzikologija I Da 3.0 30 0 0
100540 Metodika glazbene nastave I Da 3.0 15 15 0
Izborna grupa: Izborni predmeti GP PD - zima 3. i 4. god.

Opis: Student upisuje izborne predmete koji ukupno nose 5 ects bodova.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100020 Crkvena glazba III Da 3.0 30 0 0
100068 Dirigiranje V Da 2.0 30 0 0
100070 Dirigiranje VII Da 2.0 30 0 0
100108 Engleski jezik I Da 3.0 15 0 15
100112 Engleski jezik III Da 3.0 15 0 15
100132 Estetika glazbe I Da 3.0 30 0 0
197659 Mandolina 3 Da 2.0 15 0 0
100515 Mandolina I Da 2.0 15 0 0
100580 Njemački jezik I Da 3.0 15 0 15
100582 Njemački jezik III Da 3.0 15 0 15
100770 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 1 Da 3.0 20 0 25
100772 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 3 Da 3.0 20 0 25
187658 Samostalni studentski projekt 1 Da 3.0 0 30 0
100978 Talijanski jezik I Da 3.0 15 0 15
100980 Talijanski jezik III Da 3.0 15 0 15
101034 Upoznavanje instrumenata I Da 2.0 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100323 Instrumentalna polifonija II Da 3.0 30 0 0
100782 Priređivanje za ansamble IV Da 3.0 30 0 0
100245 Glazbeni stilovi i oblici 20. st. Da 3.0 30 0 0
100721 Povijest glazbe IV Da 3.0 30 0 0
100217 Glasovir B VIII Da 2.0 15 0 0
100977 Sviranje partitura B IV Da 2.0 15 0 0
101904 Zbor 8 Da 3.0 45 0 15
100143 Etnomuzikologija II Da 3.0 30 0 0
100541 Metodika glazbene nastave II Da 3.0 15 15 0
Izborna grupa: Izborni predmeti za GP PD - ljeto 3. i 4. god.

Opis: Student upisuje izborne predmete koji ukupno nose 5 ects bodova.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100021 Crkvena glazba IV Da 3.0 30 0 0
100069 Dirigiranje VI Da 2.0 30 0 0
100071 Dirigiranje VIII Da 2.0 30 0 0
100111 Engleski jezik II Da 3.0 15 0 15
100115 Engleski jezik IV Da 3.0 15 0 15
100133 Estetika glazbe II Da 3.0 30 0 0
197660 Mandolina 4 Da 2.0 15 0 0
100516 Mandolina II Da 2.0 15 0 0
100581 Njemački jezik II Da 3.0 15 0 15
100583 Njemački jezik IV Da 3.0 15 0 15
100771 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 2 Da 3.0 20 0 25
100773 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 4 Da 3.0 20 0 25
187659 Samostalni studentski projekt 2 Da 3.0 0 30 0
100979 Talijanski jezik II Da 3.0 15 0 15
100981 Talijanski jezik IV Da 3.0 15 0 15
101035 Upoznavanje instrumenata II Da 2.0 15 0 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminari
  • V - Vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta