Skoči na glavni sadržaj

Sveučilište u Slavonskom Brodu

Nastavni program

Studij: Menadžment, ak. god. 2023/2024

Vrsta studija: prijediplomski stručni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219598 Ekonomika poduzeća Da 6.0 35 15 0
219623 Menadžerski informacijski sustavi Da 6.0 35 0 15
219624 Informatika Da 5.0 30 10 10
219625 Matematika Da 5.0 30 15 0
219626 Statistika Da 5.0 30 15 0
219629 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Izborna grupa: Obavezni strani jezik I semestra

Opis: Student bira jedan predmet

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219627 Poslovni engleski jezik I Da 3.0 20 10 0
219628 Poslovni njemački jezik I Da 3.0 20 10 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219630 Organizacija poduzeća Da 6.0 35 0 15
219632 Poduzetnički menadžment Da 5.0 30 0 15
219633 Marketing menadžment Da 5.0 30 0 15
219634 Vanjskotrgovinsko poslovanje Da 5.0 30 0 15
219635 Menadžment ljudskih potencijala Da 5.0 30 0 15
219639 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Izborna grupa: Obavezni strani jezik II semestra

Opis: Student bira jedan predmet

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219636 Poslovni engleski jezik II Da 4.0 20 20 0
219637 Poslovni njemački jezik II Da 4.0 20 20 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219640 Financije Da 5.0 35 15 15
219641 Upravljanje znanjem i inovacijama Da 5.0 30 0 15
219642 Računovodstvo Da 6.0 35 15 10
219643 Trgovačko pravo Da 5.0 35 0 10
219644 Menadžment u bankarstvu Da 5.0 30 0 15
219647 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Izborna grupa: Obavezni strani jezik III semestra

Opis: Student bira jedan predmet

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219645 Poslovni engleski jezik III Da 4.0 25 15 0
219646 Poslovni njemački jezik III Da 4.0 25 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219648 Menadžersko odlučivanje Da 6.0 35 0 15
219649 Menadžment novoga proizvoda Da 5.0 30 0 15
219650 Operacijski menadžment Da 5.0 30 0 15
219651 Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Da 5.0 35 0 10
219652 Menadžment prometa Da 5.0 35 0 10
219658 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Izborna grupa: Obavezni strani jezik IV semestra

Opis: Student bira jedan predmet

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219655 Poslovni engleski jezik IV Da 4.0 25 15 0
219656 Poslovni njemački jezik IV Da 4.0 25 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219659 Međunarodna ekonomija Da 5.0 35 0 10
219661 Menadžment promjena Da 5.0 35 0 10
219662 Stručna praksa I Da 10.0 0 150 0
Izborna grupa: Izborni kolegij V semestra

Opis: Student bira dva predmeta

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219666 E - poslovanje Da 5.0 30 15 0
219667 E - ured Da 5.0 30 15 0
219671 Menadžment kvalitete Da 5.0 30 15 0
219664 Menadžment osiguranja Da 5.0 30 0 15
219663 Poslovna komunikacija za menadžere Da 5.0 30 0 15
219670 Projektni menadžment Da 5.0 30 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219672 Stručna praksa II Da 20.0 0 150 0
219674 Završni rad Da 10.0 0 0 150

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta