Skoči na glavni sadržaj

Sveučilište u Zadru

Nastavni program

Studij: Arheologija (jednopredmetni), ak. god. 2021/2022

Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
93558 Egejske civilizacije brončanog doba Da 5.0 30 15 0
93557 Paleolitik i mezolitik Da 5.0 30 15 0
93646 Terenske vježbe Ne 2.0 0 0 60
201198 Uvod u akademsku pismenost Ne 2.0 15 0 15
183481 Uvod u prapovijesnu arheologiju Da 4.0 30 15 0
183480 Uvod u terenska istraživanja Ne 2.0 30 15 0
Izborna grupa: Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku

Opis: Studenti upisuju 4 ECTS-a na matičnom studiju. Ako upišu još 4, ne moraju s drugih komplementarnih odjela (pum,pov,etn,geo).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
131826 Uvod u hrvatsko imenoslovlje Da 5.0 30 15 0
Izborna grupa: Strani jezik iz CSJ za jpd i dpd ARH - I.semestar

Opis: Studenti upisuju strani jezik po izboru (najmanje 2 ECTS-a).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
84868 JEO101 Engleski jezik struke I (g7) Da 2.0 15 0 15
55772 JFB101 Francuski jezik I Da 2.0 15 0 15
75681 JMB101 Kineski jezik I Da 2.0 15 0 15
55766 JNB101 Njemački jezik I (g 1,2) Da 2.0 15 0 15
55763 JNO101 Njemački jezik struke I Da 2.0 15 0 15
53576 JRB101 Ruski jezik I (g 1,2) Da 2.0 15 0 15
55776 JŠB101 Španjolski jezik I (g 1,2,3) Da 2.0 15 0 15
151036 JTB101 Talijanski jezik I (g 1,2) Da 2.0 15 0 15
Izborna grupa: Izborni predmeti s drugih odjela za I. sem. - prijediplomski studij

Opis: Studenti upisuju 4 ECTS-a na matičnom studiju. Ako upišu još 4, ne moraju s drugih komplementarnih odjela (pum,pov,etn,geo).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
213674 Akademsko pismo Da 3.0 30 15 0
182781 Akademsko pismo Da 3.0 15 15 0
48934 Antička filozofija I Da 3.0 30 0 0
183655 Češki jezik u turizmu 1 Da 3.0 30 0 30
183659 Češki jezik u turizmu 2 Da 3.0 30 0 30
183660 Češki jezik u turizmu 4 Da 3.0 30 0 30
198278 Dječja književnost i književnost za mlade Da 2.0 15 15 0
157210 Društva antičke Grčke i Rima Da 3.0 15 15 0
94494 Dystopia and Language Da 4.0 15 15 0
93566 Egejske civilizacije brončanog doba Da 5.0 30 15 0
94585 Francuska civilizacija Da 3.0 15 15 0
158065 Francuska književna kritika Da 2.0 15 15 0
226322 Glagoljica i glagoljski spomenici Da 3.0 15 15 0
213747 Glagoljska epigrafika Da 2.0 15 15 0
198332 Grčki jezik I Da 7.0 30 0 60
157693 Hidrogeografija I Da 2.0 30 0 0
157257 Hrvatska vojna povijest u novom vijeku Da 3.0 15 15 0
226320 Hrvatski jezik akademske komunikacije Da 3.0 15 15 0
131426 Informatička pismenost Da 3.0 15 0 15
158163 Jezične vježbe I Da 5.0 0 0 60
198276 Jezične vježbe I Da 2.0 0 0 30
198283 Jezične vježbe II Da 2.0 0 0 30
158394 Klasična mitologija Da 3.0 15 0 0
131427 Komunikacijske vještine odgojitelja Da 3.0 15 15 0
198364 Latinski jezik I Da 7.0 30 0 60
48935 Logika I Da 3.0 30 0 0
157691 Matematička geografija Da 4.0 30 0 15
182536 Matematika I Da 5.0 30 0 30
182668 Matematika I Da 6.0 30 0 30
94268 Opća lingvistika Da 3.0 30 0 0
131355 Opći uvod u Sveto pismo Da 3.0 30 15 0
138019 Organizacija rekreacijskih aktivnosti Da 3.0 15 15 0
183875 Osnove geologije I Da 4.0 45 0 15
158414 Osnove grčkog jezika I Da 3.0 15 0 15
57268 Osnove latinskog jezika I Da 3.0 15 0 15
198333 Osnove novogrčkog jezika I Da 3.0 15 0 15
93565 Paleolitik i mezolitik Da 5.0 30 15 0
145965 Povijesna toponimija istočnojadranskog prostora Da 3.0 15 15 0
213771 Povijest hrvatskoga književnog jezika Da 3.0 30 30 0
145962 Povijest Venecije Da 3.0 15 15 0
160126 Psihologija odrasle dobi i starenja Da 3.0 15 15 0
226323 Razvoj kinantropoloških obilježja učenika Da 3.0 15 0 15
182537 Sredstva pomorskog prometa I Da 5.0 30 0 30
198275 Staroslavenski jezik Da 3.0 30 30 0
158161 Staroslavenski jezik Da 4.0 30 30 0
198282 Svjetska književnost I (od drevnog Egipta do srednjega vijeka) Da 2.0 30 0 0
158182 Svjetska književnost I (od drevnog Egipta do srednjega vijeka) Da 5.0 30 30 0
226535 Svjetska književnost II (od Dantea do romantizma) Da 3.0 30 0 0
157404 Svjetske religije Da 2.0 30 0 0
48995 Talijanska kultura i civilizacija Da 3.0 30 0 0
50069 Talijanski kao svjetski jezik I Da 3.0 0 0 30
198280 Teorija književnosti Da 3.0 30 15 0
48933 Uvod u filozofiju Da 3.0 30 0 0
157689 Uvod u geografiju Da 3.0 45 0 0
170657 Uvod u logiku Da 4.0 30 0 15
131349 Uvod u misterij Krista i povijest spasenja Da 3.0 30 0 0
157927 Uvod u podvodnu arheologiju Da 4.0 15 15 0
183484 Uvod u prapovijesnu arheologiju Da 4.0 30 15 0
197974 Uvod u prevođenje Da 3.0 30 0 0
54964 Uvod u studij klasične filologije Da 3.0 15 15 0
182754 Uvod u studij književnosti Da 4.0 30 0 30
198277 Uvod u studij književnosti Da 3.0 30 30 0
158174 Uvod u teoriju jezika Da 4.0 30 30 0
198274 Uvod u teoriju jezika Da 3.0 30 30 0
157694 Uvod u znanstveno-istraživački rad Da 3.0 30 0 0
219871 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 30
143436 Zborno pjevanje I Da 2.0 15 0 15
Izborna grupa: Izborni predmeti s matičnog odjela - I. sem. jpd ARH

Opis: Studenti upisuju 4 ECTS-a na matičnom studiju. Ako upišu još 4, ne moraju s drugih komplementarnih odjela (pum,pov,etn,geo).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
183482 Uvod u numizmatiku Da 4.0 15 15 0
157927 Uvod u podvodnu arheologiju Da 4.0 15 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
93642 Arheologija antičke Grčke Da 5.0 30 15 0
212858 Institucije rimskog svijeta Da 5.0 30 0 0
93617 Neolitik Bliskog istoka i jugoistočne Europe Da 5.0 30 15 0
47741 Terenske vježbe Ne 2.0 0 0 60
183497 Uvod u antičku arheologiju Da 4.0 30 15 0
183495 Uvod u metodologiju obrade arheološke građe Ne 1.0 15 0 15
Izborna grupa: Izborni predmeti s matičnog odjela

Opis: Student upisuje najmanje 6 ECTS-a na matičnom studiju.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
183501 Antička baština na tlu Hrvatske Da 3.0 30 0 0
183498 Grci u antičkom Iliriku Da 3.0 15 15 0
183499 Hrvatsko Podunavlje u antičkom razdoblju Da 3.0 15 15 0
Izborna grupa: Strani jezik iz CSJ za jpd ARH - II.semestar

Opis: Studenti upisuju strani jezik po izboru (najmanje 2 ECTS-a).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
90339 Engleski jezik struke II Da 2.0 15 0 15
55767 JFB102 Francuski jezik II Da 2.0 15 0 15
140588 JJB102 Japanski jezik II (g 1,2) Da 2.0 15 0 15
75696 JMB102 Kineski jezik II Da 2.0 15 0 15
55762 JNB102 Njemački jezik II Da 2.0 15 0 15
53578 JRB102 Ruski jezik II (g 2) Da 2.0 15 0 15
55770 JŠB102 Španjolski jezik II Da 2.0 15 0 15
157286 JTB102 Talijanski jezik II Da 2.0 15 0 15
55757 Njemački jezik struke II Da 2.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
198701 Antički brodolomi i plovidbene rute na na istočnoj obali Jadrana Da 4.0 30 15 0
114905 Brončano doba Europe Da 5.0 30 15 0
114903 Eneolitik Bliskog istoka i jugoistočne Europe Da 5.0 30 15 0
94891 Rimska vojska u Iliriku Da 5.0 30 15 0
198700 Tečaj crtanja Ne 1.0 0 0 60
56969 Terenske vježbe Ne 2.0 0 0 60
210102 Uvod u srednjovjekovnu arheologiju Da 4.0 30 15 0
Izborna grupa: Izborni predmeti s matičnog odjela

Opis: Student upisuje najmanje 4 ECTS-a na matičnom studiju.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
114939 Etrušćanska civilizacija Da 4.0 15 15 0
198702 Postanak i razvoj kršćanstva - odabrana poglavlja Da 4.0 30 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
114955 Arheologija rimske Italije Da 5.0 30 15 0
114957 Arheologija seobe naroda Da 5.0 30 15 0
47805 Latinski jezik I Da 5.0 15 15 15
198705 Tečaj geodezije Ne 1.0 15 0 15
54706 Terenske vježbe Ne 2.0 0 0 60
114953 Željezno doba Europe Da 5.0 30 15 0
Izborna grupa: Izborni predmeti s matičnog odjela

Opis: Studenti upisuju 6 ECTS-a na matičnom studiju. Ako upišu još 3, ne moraju 1 ECTS s drugih komplementarnih odjela (pum,pov,etn,geo).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
198708 Muzeologija Da 3.0 15 0 15
198707 Očuvanje i zaštita spomenika kulture Da 3.0 15 15 0
198706 Romanizacija antičkog Ilirika Da 3.0 15 15 0
Izborna grupa: Izborni predmeti s drugih odjela za IV. sem. - prijediplomski studij

Opis: Studenti upisuju 6 ECTS-a na matičnom studiju. Ako upišu još 3, ne moraju 1 ECTS s drugih komplementarnih odjela (pum,pov,etn,geo).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
171435 Agrarna i ruralna geografija Da 2.0 30 0 0
114774 Američki animirani film Da 3.0 30 15 0
212207 Antičko nasljeđe kao izvor suvremenog urbanog identiteta Da 4.0 15 15 0
169158 Antropologija plesa Da 3.0 15 15 0
114967 Arheologija rimske Italije Da 5.0 30 15 0
114965 Arheologija seobe naroda Da 5.0 30 15 0
198582 Baština Da 3.0 15 15 0
129099 Češki jezik II Da 3.0 30 30 0
183659 Češki jezik u turizmu 2 Da 3.0 30 0 30
183660 Češki jezik u turizmu 4 Da 3.0 30 0 30
183883 Demografija II Da 2.0 30 0 0
145048 Dječje likovno stvaralaštvo Da 3.0 15 15 0
181313 Domovinski rat i stvaranje samostalne RH Da 3.0 15 15 0
225181 Ecological Psychology Da 6.0 30 15 0
131375 Egzegeza I. Da 3.0 30 15 0
131374 Etika Da 2.0 30 0 0
182442 Etnoglazbeni praktikum 2 Ne 2.0 0 0 30
48215 Evolucijska psihologija Da 2.0 15 15 0
56221 Fizička i forenzička antropologija Da 3.0 30 0 0
158203 Fonologija hrvatskoga standardnog jezika Da 5.0 30 30 0
213775 Fonologija hrvatskoga standardnog jezika Da 3.0 30 15 0
183289 Francuska književnost i film Da 2.0 15 15 0
183882 Geografija religija Da 2.0 15 15 0
171441 Geomorfologija II Da 2.0 30 0 0
159131 Gotički žanr Da 3.0 15 15 0
85701 Grčka književnost: Klasika Da 2.0 15 0 0
198349 Grčki jezik IV Da 5.0 30 0 45
158205 Hrvatska književnost 19. stoljeća Da 5.0 30 30 0
213777 Hrvatska književnost 19. stoljeća Da 3.0 30 15 0
201206 Imaginarij Pariza Da 2.0 15 15 0
171438 Industrijska geografija Da 2.0 30 0 0
90568 Informacijska pismenost Da 3.0 15 0 30
212209 Intimni život antičkih Grka i Rimljana Da 3.0 15 0 0
225399 Introduction to Microbial Biotechnology Da 6.0 30 15 0
131380 Izabrana pitanja iz Biblije Da 2.0 30 0 0
170381 Izborni iz Biblije Da 2.0 30 0 0
171428 Klimatologija II Da 2.0 30 0 0
131339 Književno prevođenje - aspekti prakse Da 3.0 15 30 0
213782 Komedija i komički tipovi Da 3.0 15 15 0
212208 Kulinarstvo u starom Rimu Da 3.0 15 0 0
93798 Latinski jezik I Da 5.0 15 15 15
198372 Latinski jezik IV Da 5.0 30 0 45
226358 Ljudska prava: koncept, razvoj i globalna perspektiva Da 3.0 30 0 0
226709 Menadžment u kulturi Da 4.0 15 15 0
198708 Muzeologija Da 3.0 15 0 15
170664 Oblikovanje baze podataka Da 6.0 15 0 30
198707 Očuvanje i zaštita spomenika kulture Da 3.0 15 15 0
48832 Osnove latinskog jezika II Da 3.0 15 0 15
198341 Osnove novogrčkog jezika II Da 3.0 15 0 15
144828 Otajstvo trojedinog Boga Da 4.0 45 15 0
131377 Patrologija Da 2.0 30 0 0
143546 Pčelarstvo Da 4.0 30 0 15
131362 Pneumatologija Da 2.0 30 0 0
145981 Povijest helenizma Da 3.0 15 15 0
145964 Povijest i značaj religija u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama Da 3.0 15 15 0
146028 Predantička društva Europe: Etruščani Da 3.0 15 15 0
145049 Prirodni oblici kretanja Da 3.0 15 15 0
227188 Privatno i javno u 19. stoljeću - umjetnost salona Da 2.0 15 15 0
226246 Prostor i krajolik Da 3.0 15 15 0
171432 Regionalna geografija Afrike Da 2.0 30 0 0
85704 Rimska književnost: Historiografija Da 2.0 15 0 0
198706 Romanizacija antičkog Ilirika Da 3.0 15 15 0
182763 Slavenska filologija Da 3.0 30 15 0
171173 Srednjovjekovna komuna na istočnoj obali Jadrana Da 3.0 15 15 0
227189 Srednjovjekovni grad na istočnom Jadranu Da 2.0 15 15 0
158204 Starija hrvatska književnost II Da 5.0 30 30 0
213776 Starija hrvatska književnost II Da 3.0 30 15 0
84905 Talijanska kultura i civilizacija Da 3.0 30 0 0
65838 Talijanski kao svjetski jezik IV Da 3.0 0 0 30
129087 Teorija i praksa medija Da 3.0 30 30 0
158207 Teorija usmenoknjiževnih oblika Da 5.0 30 30 0
213778 Teorija usmenoknjiževnih oblika Da 3.0 15 15 0
226351 Uvod u programiranje Da 3.0 15 0 15
219871 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 30
140174 Zborno pjevanje IV Da 2.0 15 0 15
132102 Željezno doba Europe Da 5.0 30 15 0
Izborna grupa: Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku

Opis: Studenti upisuju 6 ECTS-a na matičnom studiju. Ako upišu još 3, ne moraju 1 ECTS s drugih komplementarnih odjela (pum,pov,etn,geo).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
131827 Etimologija i povijest riječi Da 5.0 15 15 0
131828 Istočnojadranska toponimija Da 3.0 15 15 0
213222 Manjinski i ugroženi jezici u jadranskoj regiji / Minority and Endangered Languages in the Adriatic Region Da 5.0 30 0 0
Izborna grupa: Strani jezik CSJ - ljetni semestar

Opis: Studenti upisuju 6 ECTS-a na matičnom studiju. Ako upišu još 3, ne moraju 1 ECTS s drugih komplementarnih odjela (pum,pov,etn,geo).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
90339 Engleski jezik struke II Da 2.0 15 0 15
181044 Engleski jezik struke II (181044) Da 2.0 15 0 15
55730 Engleski jezik struke IV Da 2.0 15 0 15
154086 Hrvatski jezik II Da 2.0 15 0 15
183670 JEM102 Engleski jezik struke II Da 2.0 15 0 15
199278 JEN102 Engleski jezik struke II Da 5.0 30 0 30
129966 JEN204 Engleski jezik struke IV Da 4.0 15 0 30
55751 JEN306 Engleski jezik struke VI Da 2.0 15 0 15
181045 JEO102 Engleski jezik struke II Da 2.0 15 0 15
181043 JEO102 Engleski jezik struke II Da 2.0 15 0 15
55738 JEP102 Engleski jezik struke II Da 2.0 15 0 15
55740 JEP204 Engleski jezik struke IV Da 2.0 15 0 15
99405 JEP306 Engleski jezik struke VI Da 2.0 15 0 15
143195 JES102 Engleski jezik struke II Da 4.0 15 0 30
157293 JES204 Engleski jezik struke IV Da 4.0 15 0 30
126837 JET102 Engleski jezik struke II Da 4.0 30 0 30
55753 JEZ102 Engleski jezik struke II Da 2.0 15 0 15
55755 JEZ204 Engleski jezik struke IV Da 2.0 15 0 15
55767 JFB102 Francuski jezik II Da 2.0 15 0 15
157175 JHB101 Hrvatski jezik I Da 2.0 15 0 15
75696 JMB102 Kineski jezik II Da 2.0 15 0 15
55762 JNB102 Njemački jezik II Da 2.0 15 0 15
99406 JNB204 Njemački jezik IV Da 2.0 15 0 15
53578 JRB102 Ruski jezik II (g 2) Da 2.0 15 0 15
55770 JŠB102 Španjolski jezik II Da 2.0 15 0 15
157286 JTB102 Talijanski jezik II Da 2.0 15 0 15
55757 Njemački jezik struke II Da 2.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
132108 Latinski jezik II Da 5.0 15 15 15
132106 Nacionalna arheologija ranog srednjeg vijeka Da 5.0 30 15 0
47819 Osnove terenskog istraživanja Ne 4.0 0 0 120
132107 Starokršćanska arheologija Da 5.0 30 15 0
Izborna grupa: Izborni predmeti s matičnog odjela

Opis: Studenti upisuju najmanje 4 ECTS-a na matičnom studiju. Ako upišu još 4, upisuju još najmanje i 3 ECTS-a s komplementarnih odjela (pum,pov,etn,geo).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
132109 Ikonografija grčko - rimskog panteona Da 4.0 15 15 0
212850 Osnove arheologije novog vijeka Da 4.0 30 15 0
Izborna grupa: Izborni predmeti s drugih odjela za V. sem. - prijediplomski studij

Opis: Studenti upisuju najmanje 4 ECTS-a na matičnom studiju. Ako upišu još 4, upisuju još najmanje i 3 ECTS-a s komplementarnih odjela (pum,pov,etn,geo).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
54917 Artes minores Da 4.0 15 15 0
197908 Bionika i biomimikrija Da 5.0 30 0 30
183655 Češki jezik u turizmu 1 Da 3.0 30 0 30
183656 Češki jezik u turizmu 3 Da 3.0 30 0 30
227181 Dada Da 2.0 15 15 0
198225 Dijalektologija Da 5.0 30 30 0
226539 Dijalektologija Da 3.0 30 30 0
158804 Dječje stvaralaštvo u pokretu Da 3.0 15 0 15
157210 Društva antičke Grčke i Rima Da 3.0 15 15 0
226356 Elementarne igre u razrednoj nastavi Da 3.0 15 0 15
158798 Estetika prostora predškolske ustanove Da 3.0 15 0 15
182438 Etnoglazbeni praktikum 1 Ne 2.0 0 0 30
226249 Etnokulturni procesi u jugoistočnoj Europi Da 4.0 15 15 0
227180 Fotografija u 19. stoljeću Da 2.0 15 15 0
183296 Francuski putopisi Da 2.0 15 15 0
75802 Grčka književnost: Prosvjetiteljstvo Da 2.0 15 0 0
143663 Hrvatska književna i kulturna baština Boke kotorske Da 3.0 30 30 0
226541 Hrvatska književnost u 20. stoljeću I (moderna, ekspresionizam i sintetički realizam) Da 4.0 30 30 0
198226 Hrvatska književnost u 20. stoljeću I (moderna, ekspresionizam i sintetički realizam) Da 6.0 30 30 0
157257 Hrvatska vojna povijest u novom vijeku Da 3.0 15 15 0
132109 Ikonografija grčko - rimskog panteona Da 4.0 15 15 0
144833 Kanonsko pravo Da 2.0 30 0 0
158394 Klasična mitologija Da 3.0 15 0 0
157410 Kristologija Da 3.0 30 15 0
213693 Kurzivna glagoljica i hrvatska ćirilica Da 3.0 30 15 0
132111 Latinski jezik II Da 5.0 15 15 15
213692 Lektura i korektura teksta Da 3.0 30 15 0
226355 Matematičke igre u školi Da 3.0 15 0 15
171706 Menadžment ljudskih resursa Da 8.0 30 15 0
48972 Misterij ljepote Da 3.0 30 0 0
226540 Morfologija hrvatskoga standardnog jezika Da 3.0 30 15 0
158375 Morfologija hrvatskoga standarnog jezika Da 5.0 30 30 0
132113 Nacionalna arheologija ranog srednjeg vijeka Da 5.0 30 15 0
57268 Osnove latinskog jezika I Da 3.0 15 0 15
198333 Osnove novogrčkog jezika I Da 3.0 15 0 15
145965 Povijesna toponimija istočnojadranskog prostora Da 3.0 15 15 0
157416 Povijest Crkve u Hrvata Da 2.0 30 0 0
145981 Povijest helenizma Da 3.0 15 15 0
145964 Povijest i značaj religija u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama Da 3.0 15 15 0
145962 Povijest Venecije Da 3.0 15 15 0
146028 Predantička društva Europe: Etruščani Da 3.0 15 15 0
158395 Pregled antičke civilizacije Da 3.0 15 15 0
48217 Psihologija obitelji i roditeljstva Da 2.0 15 15 0
160126 Psihologija odrasle dobi i starenja Da 3.0 15 15 0
183890 Regionalna geografija Europe Da 2.0 30 0 0
183889 Regionalna geografija Hrvatske I Da 2.0 30 0 0
183891 Regionalna geografija Latinske Amerike Da 2.0 30 0 0
75838 Rimska književnost: Epika i satira Da 2.0 15 0 0
144848 Sakramenti Da 3.0 45 0 0
144834 Socijalni nauk Crkve Da 2.0 30 0 0
226712 Specifični oblici turizma Da 5.0 15 30 0
171173 Srednjovjekovna komuna na istočnoj obali Jadrana Da 3.0 15 15 0
227743 Starija hrvatska književnost III Da 3.0 30 30 0
158378 Starija hrvatska književnost III Da 5.0 30 30 0
132112 Starokršćanska arheologija Da 5.0 30 15 0
112528 Suvremena proza u prijevodnom zrcalu Da 3.0 30 0 0
183188 Suvremeni američki roman i globalizacija Da 4.0 30 15 0
50029 Talijanski kao svjetski jezik V Da 3.0 0 0 30
184435 Tehnologija prijevoza tekućeg tereta Da 4.0 30 0 15
183887 Turistička geografija Da 2.0 30 0 0
183886 Urbana geografija I Da 2.0 30 0 0
198287 Uvod u političku geografiju Da 2.0 30 0 0
114767 Uvod u studij filmskog medija Da 4.0 30 15 0
219871 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 30
157461 Zaštita prirode Da 4.0 30 15 0
198566 Zborno pjevanje V Da 2.0 15 0 15
Izborna grupa: Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku

Opis: Studenti upisuju najmanje 4 ECTS-a na matičnom studiju. Ako upišu još 4, upisuju još najmanje i 3 ECTS-a s komplementarnih odjela (pum,pov,etn,geo).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
131826 Uvod u hrvatsko imenoslovlje Da 5.0 30 15 0
Izborna grupa: Strani jezik CSJ - zimski semestar

Opis: Studenti upisuju najmanje 4 ECTS-a na matičnom studiju. Ako upišu još 4, upisuju još najmanje i 3 ECTS-a s komplementarnih odjela (pum,pov,etn,geo).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
177718 JED203 Engleski jezik struke III Da 2.0 15 0 15
79313 JEE101 Engleski jezik struke I Da 4.0 30 0 30
183669 JEM101 Engleski jezik struke I (g 1,2,3) Da 2.0 15 0 15
126947 JEN101 Engleski jezik struke I (g 1,2) Da 5.0 30 0 30
130368 JEN203 Engleski jezik struke III Da 4.0 15 0 30
55758 JEN305 Engleski jezik struke V Da 2.0 15 0 15
177722 JEO101 Engleski jezik struke I (g 1,2) Da 2.0 15 0 15
177720 JEO101 Engleski jezik struke I (g 3,4) Da 2.0 15 0 15
84867 JEO101 Engleski jezik struke I (g 5,6) Da 2.0 15 0 15
55725 JEO101 Engleski jezik struke I (g 8) Da 2.0 15 0 15
84868 JEO101 Engleski jezik struke I (g7) Da 2.0 15 0 15
55739 JEP101 Engleski jezik struke I Da 2.0 15 0 15
55741 JEP203 Engleski jezik struke III Da 2.0 15 0 15
99399 JEP305 Engleski jezik struke V Da 2.0 15 0 15
143187 JES101 Engleski jezik struke I Da 4.0 15 0 30
157292 JES203 Engleski jezik struke III Da 4.0 15 0 30
121945 JET101 Engleski jezik struke I Da 4.0 30 0 30
55759 JEZ101 Engleski jezik struke I (g 1) Da 2.0 15 0 15
55761 JEZ203 Engleski jezik struke III (g1,2) Da 2.0 15 0 15
55772 JFB101 Francuski jezik I Da 2.0 15 0 15
157175 JHB101 Hrvatski jezik I Da 2.0 15 0 15
75681 JMB101 Kineski jezik I Da 2.0 15 0 15
55766 JNB101 Njemački jezik I (g 1,2) Da 2.0 15 0 15
99400 JNB203 Njemački jezik III (g1,2) Da 2.0 15 0 15
55763 JNO101 Njemački jezik struke I Da 2.0 15 0 15
53576 JRB101 Ruski jezik I (g 1,2) Da 2.0 15 0 15
55776 JŠB101 Španjolski jezik I (g 1,2,3) Da 2.0 15 0 15
151036 JTB101 Talijanski jezik I (g 1,2) Da 2.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
94943 Arheologija razvijenog i kasnog srednjeg vijeka Da 5.0 30 15 0
132119 Graditeljstvo i urbanizam antičkog Ilirika Da 5.0 30 15 0
47833 Osnove terenskog istraživanja II Ne 4.0 0 0 120
132117 Prvostupnička radnja Da 7.0 0 0 15
Izborna grupa: Izborni predmeti s matičnog odjela - jpd ARH - VI. sem.

Opis: Studenti upisuju najmanje 4 ECTS-a na matičnom studiju. Ako je broj ECTS-a koji stječu na taj način manji od 30, upisuju predmete s komplementarnih odjela (pum,pov,etn,geo).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
212853 Ranosrednjovjekovna slavenska arheologija JI i srednje Europe Da 4.0 30 0 0
212854 Srednjovjekovna i ranonovovjekovna numizmatika Da 4.0 15 15 0
212855 Tehnike podvodnih arheoloških istraživanja i metodologija rada Da 3.0 15 15 0
212856 Uvod u eksperimentalnu arheologiju Ne 1.0 15 0 15
Izborna grupa: Izborni predmeti s drugih odjela za VI. sem. - prijediplomski studij

Opis: Studenti upisuju najmanje 4 ECTS-a na matičnom studiju. Ako je broj ECTS-a koji stječu na taj način manji od 30, upisuju predmete s komplementarnih odjela (pum,pov,etn,geo).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
183303 Afrički frankofonski roman Da 2.0 15 15 0
114774 Američki animirani film Da 3.0 30 15 0
212207 Antičko nasljeđe kao izvor suvremenog urbanog identiteta Da 4.0 15 15 0
197908 Bionika i biomimikrija Da 5.0 30 0 30
158835 Dječje govorno stvaralaštvo Da 3.0 15 0 15
181313 Domovinski rat i stvaranje samostalne RH Da 3.0 15 15 0
226357 E-učenje Da 3.0 15 0 15
225181 Ecological Psychology Da 6.0 30 15 0
144849 Egzegeza II. Da 3.0 30 15 0
144832 Ekleziologija Da 3.0 30 15 0
226253 Ekonomska antropologija: odabrane teme Da 3.0 30 15 0
182442 Etnoglazbeni praktikum 2 Ne 2.0 0 0 30
226255 Etnojezična istraživanja Da 4.0 15 30 0
48215 Evolucijska psihologija Da 2.0 15 15 0
183910 Geografija prirodnih prijetnji Da 2.0 30 0 0
159131 Gotički žanr Da 3.0 15 15 0
212852 Graditeljstvo i urbanizam antičkog Ilirika Da 5.0 30 15 0
74666 Grčka književnost: Četvrto stoljeće Da 2.0 15 0 0
182770 Hrvatska frazeologija Da 5.0 30 15 0
199961 Hrvatska književnost u 20. stoljeću II (neomoderna i postmoderna) Da 5.0 30 30 0
226544 Hrvatska književnost u 20. stoljeću II (neomoderna i postmoderna) Da 3.0 30 30 0
226546 Hrvatska leksikologija Da 3.0 30 15 0
158382 Hrvatska leksikologija Da 5.0 30 30 0
158839 Hrvatska usmena književnost za djecu Da 3.0 15 0 15
90568 Informacijska pismenost Da 3.0 15 0 30
93573 Inspekcijski pregled i nadzor brodova Da 3.0 30 0 0
212209 Intimni život antičkih Grka i Rimljana Da 3.0 15 0 0
225399 Introduction to Microbial Biotechnology Da 6.0 30 15 0
226077 Kazališna radionica Da 2.0 0 0 45
131339 Književno prevođenje - aspekti prakse Da 3.0 15 30 0
198230 Komedija i komički tipovi Da 5.0 30 15 0
212208 Kulinarstvo u starom Rimu Da 3.0 15 0 0
226358 Ljudska prava: koncept, razvoj i globalna perspektiva Da 3.0 30 0 0
183350 Marketing Da 6.0 30 30 0
183913 Medicinska geografija Da 2.0 15 15 0
226373 Multimedije u nastavi Da 3.0 15 0 15
198232 Naratologija Da 2.0 15 15 0
138019 Organizacija rekreacijskih aktivnosti Da 3.0 15 15 0
48832 Osnove latinskog jezika II Da 3.0 15 0 15
198341 Osnove novogrčkog jezika II Da 3.0 15 0 15
170363 Pastoral sakramenata Da 2.0 30 0 0
183906 Pomorska geografija Da 2.0 30 0 0
145981 Povijest helenizma Da 3.0 15 15 0
145964 Povijest i značaj religija u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama Da 3.0 15 15 0
146028 Predantička društva Europe: Etruščani Da 3.0 15 15 0
227188 Privatno i javno u 19. stoljeću - umjetnost salona Da 2.0 15 15 0
183905 Prometna geografija Da 2.0 30 0 0
226246 Prostor i krajolik Da 3.0 15 15 0
218425 Rad s djecom s poremećajima u ponašanju Da 3.0 15 15 0
183907 Regionalna geografija Hrvatske II Da 2.0 30 0 0
144847 Religiozni odgoj predškolske djece Da 3.0 30 0 15
85697 Rimska književnost: Lirika i epigram Da 2.0 15 0 0
226543 Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika Da 3.0 30 15 0
158379 Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika Da 5.0 30 30 0
212854 Srednjovjekovna i ranonovovjekovna numizmatika Da 4.0 15 15 0
171173 Srednjovjekovna komuna na istočnoj obali Jadrana Da 3.0 15 15 0
227189 Srednjovjekovni grad na istočnom Jadranu Da 2.0 15 15 0
226545 Stilisitika Da 3.0 30 15 0
226557 Stilisitika Da 3.0 30 15 0
226266 Svjetski geopolitički sustavi Da 2.0 30 0 0
65858 Talijanski kao svjetski jezik VI Da 3.0 0 0 30
183904 Urbana geografija II Da 2.0 30 0 0
226374 Valorizacija prirodne baštine u turizmu Da 3.0 15 15 0
219871 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 30
198567 Zborno pjevanje VI Da 2.0 15 0 15
Izborna grupa: Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku

Opis: Studenti upisuju najmanje 4 ECTS-a na matičnom studiju. Ako upišu još 4, ne moraju 3 ECTS-a s drugih komplementarnih odjela (pum,pov,etn,geo).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
131827 Etimologija i povijest riječi Da 5.0 15 15 0
131828 Istočnojadranska toponimija Da 3.0 15 15 0
213222 Manjinski i ugroženi jezici u jadranskoj regiji / Minority and Endangered Languages in the Adriatic Region Da 5.0 30 0 0
Izborna grupa: Strani jezik CSJ - ljetni semestar

Opis: Studenti upisuju najmanje 4 ECTS-a na matičnom studiju. Ako upišu još 4, ne moraju 3 ECTS-a s drugih komplementarnih odjela (pum,pov,etn,geo).

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
90339 Engleski jezik struke II Da 2.0 15 0 15
181044 Engleski jezik struke II (181044) Da 2.0 15 0 15
55730 Engleski jezik struke IV Da 2.0 15 0 15
154086 Hrvatski jezik II Da 2.0 15 0 15
183670 JEM102 Engleski jezik struke II Da 2.0 15 0 15
199278 JEN102 Engleski jezik struke II Da 5.0 30 0 30
129966 JEN204 Engleski jezik struke IV Da 4.0 15 0 30
55751 JEN306 Engleski jezik struke VI Da 2.0 15 0 15
181045 JEO102 Engleski jezik struke II Da 2.0 15 0 15
181043 JEO102 Engleski jezik struke II Da 2.0 15 0 15
55738 JEP102 Engleski jezik struke II Da 2.0 15 0 15
55740 JEP204 Engleski jezik struke IV Da 2.0 15 0 15
99405 JEP306 Engleski jezik struke VI Da 2.0 15 0 15
143195 JES102 Engleski jezik struke II Da 4.0 15 0 30
157293 JES204 Engleski jezik struke IV Da 4.0 15 0 30
126837 JET102 Engleski jezik struke II Da 4.0 30 0 30
55753 JEZ102 Engleski jezik struke II Da 2.0 15 0 15
55755 JEZ204 Engleski jezik struke IV Da 2.0 15 0 15
55767 JFB102 Francuski jezik II Da 2.0 15 0 15
157175 JHB101 Hrvatski jezik I Da 2.0 15 0 15
75696 JMB102 Kineski jezik II Da 2.0 15 0 15
55762 JNB102 Njemački jezik II Da 2.0 15 0 15
99406 JNB204 Njemački jezik IV Da 2.0 15 0 15
53578 JRB102 Ruski jezik II (g 2) Da 2.0 15 0 15
55770 JŠB102 Španjolski jezik II Da 2.0 15 0 15
157286 JTB102 Talijanski jezik II Da 2.0 15 0 15
55757 Njemački jezik struke II Da 2.0 15 0 15

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta