Skoči na glavni sadržaj

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Nastavni program

Studij: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, ak. god. 2020/2021

Vrsta studija: preddiplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
62263 Razvojna psihologija Da 6.0 30 30 15 15
62262 Opća pedagogija Da 5.0 30 15 15 15
62258 Kultura govorenja i pisanja Da 5.0 30 0 30 30
31378 Engleski jezik Da 5.0 30 0 30 30
62261 Sociologija Da 4.0 30 15 0 0
62259 Informatička pismenost Da 4.0 15 0 30 30
59437 Kineziološka kultura I Ne 1.0 0 0 30 30
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
91963 Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Da 6.0 45 15 15 15
62265 Psihologija ranog učenja i poučavanja Da 5.0 30 15 15 15
62267 Glazbena umjetnost Da 4.0 30 15 15 15
62268 Likovna kultura Da 4.0 30 15 0 0
62266 Kineziologija Da 4.0 30 15 0 0
62269 Lutkarstvo Da 3.0 15 0 30 30
22026 Kineziološka kultura II Ne 1.0 0 0 30 30
Izborna grupa: Izborni predmet I

Opis: Student bira jedan od ponuđenih predmeta

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
62271 Engleski jezik u predškolskom odgoju Da 3.0 15 0 15 15
62273 Povijest djetinjstva Da 3.0 15 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
91964 Inkluzivni odgoj i obrazovanje Da 6.0 30 15 30 30
71006 Zdravstveni odgoj Da 5.0 30 0 30 30
71007 Dječja književnost s medijskom kulturom Da 4.0 30 15 0 0
71008 Likovna metodika u integriranom kurikulumu I Ne 4.0 30 0 30 30
84829 Orijentacijski praktikum Ne 3.0 0 0 30 30
22025 Glazbeni praktikum I Ne 1.0 0 0 15 15
25863 Kineziološka kultura III Ne 1.0 0 0 30 30
Izborna grupa: Izborni predmeti II i III

Opis: Student bira dva predmeta

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
82460 Iskustveno učenje Da 3.0 30 15 0 0
45907 Likovno oblikovanje Da 3.0 15 0 30 30
71015 Trening socijalnih vještina Da 3.0 30 0 15 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
71020 Pedagogija održivog razvoja Da 4.0 30 15 0 0
71023 Likovna metodika u integriranom kurikulumu II Da 4.0 30 0 30 30
71024 Istraživačko-spoznajni integrirani kurikulum I Ne 4.0 30 15 15 15
71022 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu I Ne 4.0 30 0 30 30
71021 Glazbena metodika u integriranom kurikulumu I Ne 4.0 30 0 30 30
71025 Razvoj suradničkih i istraživačkih kompetencija Ne 2.0 0 0 30 30
71046 Glazbeni praktikum II Ne 1.0 0 0 15 15
71045 Kineziološka kultura IV Ne 1.0 0 0 15 15
Izborna grupa: Izborni predmeti IV i V

Opis: Student bira dva predmeta

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
91965 Matematika u vrtiću Da 3.0 15 0 15 15
71027 Slikovnica - prva knjiga djeteta Da 3.0 15 15 0 0
62270 Struktura i oblik glazbe u dječjoj percepciji Da 3.0 15 0 15 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
82446 Istraživačko-spoznajni integrirani kurikulum II Da 4.0 30 0 30 30
82444 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu II Da 4.0 30 0 30 30
82445 Glazbena metodika u integriranom kurikulumu II Da 4.0 30 0 30 30
82447 Jezično-komunikacijski integrirani kurikulum I Ne 4.0 30 15 15 15
82442 Metodologija pedagogijskih istraživanja Da 4.0 30 0 15 15
82449 Refleksivna praksa Ne 3.0 0 0 30 30
82448 Glazbeni praktikum III Ne 1.0 0 0 15 15
Izborna grupa: Izborni predmeti VI i VII

Opis: Student bira dva predmeta

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
171369 Alternativni programi Da 3.0 30 15 0 0
82453 Folklorna glazba Da 3.0 15 15 0 0
171364 Pjevački zbor Ne 3.0 0 0 30 30
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
82457 Integrirani kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Da 6.0 30 30 15 15
82458 Jezično-komunikacijski integrirani kurikulum II Da 4.0 30 0 30 30
82456 Obiteljska pedagogija Da 4.0 30 15 0 0
82464 ZAVRŠNI RAD Da 10.0 0 15 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti VIII i IX

Opis: Student bira dva predmeta

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
82451 Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja Da 3.0 15 15 0 0
82459 Poticanje darovitih Da 3.0 30 15 0 0
82461 Sociologija djetinjstva Da 3.0 30 15 0 0

Legenda

  • P - predavanja
  • S - seminar
  • V - Vježbe
  • V - vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta