Skoči na glavni sadržaj

Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Smjer: Etnomuzikologija, ak. god. 2022/2023

Vrsta studija: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 4
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m
201062 Glazba XX. i XXI. stoljeća (1/2) Da 5.0 27 9 9 0 0
103749 Etnomuzikologija (1/2) Da 5.0 38 7 0 0 0
103755 Etnomuzikološko istraživanje Da 3.0 24 2 4 0 0
91565 Zbor 2 (1/2) Da 3.0 60 0 0 0 0
229067 Glazbena akustika (1/2) Da 3.0 30 15 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0
198783 Ansambl tradicijske glazbe 4 Da 4.0 60 0 0 0 0
198826 Aspekti suvremene glazbe A1 Da 6.0 60 0 0 0 0
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0 0
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0
228332 Dirigiranje C2 Da 6.0 60 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0
103746 Glazbena arhivistika Da 3.0 21 5 4 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0
199043 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1 Da 4.0 30 30 0 0 0
199046 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 2 Da 4.0 30 30 0 0 0
92044 Glazbeni oblici i stilovi A1 Da 4.0 60 0 0 0 0
103657 Glazbeni oblici i stilovi A2 Da 4.0 60 0 0 0 0
91516 Harmonija na klaviru A1 Da 4.0 30 0 0 0 0
91914 Harmonija na klaviru A2 Da 4.0 30 0 0 0 0
201050 Historijska muzikologija i srodne discipline 1 Da 5.0 25 20 0 0 0
92075 Klavir obligatno B3 Da 4.0 30 0 0 0 0
103752 Klavir obligatno B4 Da 4.0 30 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0
103660 Komorni zbor 4 Da 4.0 60 0 0 0 0
228327 Metodika nastave muzikoloških predmeta Da 6.0 20 0 10 0 15
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 30
91512 Osnove kompozicije 1 Da 10.0 60 0 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 15 0 0
198836 Pedagoška praksa 1 Da 6.0 0 0 30 0 30
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 30 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 Da 8.0 60 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 14 0 0
200609 Seminar iz povijesti glazbene pedagogije Da 2.0 0 20 10 0 0
213860 Sistematska muzikologija 1 Da 5.0 15 0 30 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0
103659 Sviranje partitura B1 Da 4.0 30 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0
240138 Učenici s posebnim potrebama u glazbenoobrazovnom procesu Da 4.0 30 0 15 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0
91938 Zbor 4 Da 6.0 120 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m
201062 Glazba XX. i XXI. stoljeća (2/2) Da 5.0 27 9 9 0 0
92071 Hrvatska glazba XX. stoljeća Da 3.0 18 0 12 0 0
103749 Etnomuzikologija (2/2) Da 5.0 38 7 0 0 0
229067 Glazbena akustika (2/2) Da 3.0 30 15 0 0 0
91565 Zbor 2 (2/2) Da 3.0 60 0 0 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0
198783 Ansambl tradicijske glazbe 4 Da 4.0 60 0 0 0 0
198826 Aspekti suvremene glazbe A1 Da 6.0 60 0 0 0 0
240377 Didaktičko-metodički pristup obradi glazbenog djela I Da 3.0 10 0 10 0 10
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0
228332 Dirigiranje C2 Da 6.0 60 0 0 0 0
240122 Društvenopravni aspekti glazbe Da 4.0 30 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0
199043 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1 Da 4.0 30 30 0 0 0
199046 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 2 Da 4.0 30 30 0 0 0
92044 Glazbeni oblici i stilovi A1 Da 4.0 60 0 0 0 0
103657 Glazbeni oblici i stilovi A2 Da 4.0 60 0 0 0 0
91516 Harmonija na klaviru A1 Da 4.0 30 0 0 0 0
91914 Harmonija na klaviru A2 Da 4.0 30 0 0 0 0
92075 Klavir obligatno B3 Da 4.0 30 0 0 0 0
103752 Klavir obligatno B4 Da 4.0 30 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0
103660 Komorni zbor 4 Da 4.0 60 0 0 0 0
228327 Metodika nastave muzikoloških predmeta Da 6.0 20 0 10 0 15
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 30
91512 Osnove kompozicije 1 Da 10.0 60 0 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 15 0 0
198836 Pedagoška praksa 1 Da 6.0 0 0 30 0 30
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 30 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 Da 8.0 60 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0
228243 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2 Da 3.0 13 0 17 0 0
213861 Sistematska muzikologija 2 Da 5.0 20 0 25 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0
103659 Sviranje partitura B1 Da 4.0 30 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0
91938 Zbor 4 Da 6.0 120 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m
103749 Etnomuzikologija (1/2) Da 5.0 38 7 0 0 0
201054 Popularna glazba 1 Da 5.0 39 0 6 0 0
199060 Psihologija glazbe Da 5.0 30 0 15 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35 ECTS

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m
198780 Ansambl tradicijske glazbe 1 Da 4.0 60 0 0 0 0
198781 Ansambl tradicijske glazbe 2 Da 4.0 60 0 0 0 0
198782 Ansambl tradicijske glazbe 3 Da 4.0 60 0 0 0 0
198783 Ansambl tradicijske glazbe 4 Da 4.0 60 0 0 0 0
198826 Aspekti suvremene glazbe A1 Da 6.0 60 0 0 0 0
198829 Aspekti suvremene glazbe A2 Da 6.0 60 0 0 0 0
240121 Autorsko pravo Da 4.0 30 0 0 0 0
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0
228331 Dirigiranje C1 Da 6.0 60 0 0 0 0
228332 Dirigiranje C2 Da 6.0 60 0 0 0 0
91923 Elektroakustika i audiotehnika Da 6.0 60 30 0 0 0
103746 Glazbena arhivistika Da 3.0 21 5 4 0 0
91518 Glazbena informatika 1 Da 4.0 30 0 0 0 0
91921 Glazbena informatika 2 Da 4.0 30 0 0 0 0
199043 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1 Da 4.0 30 30 0 0 0
199046 Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 2 Da 4.0 30 30 0 0 0
198844 Glazbena produkcija 2 Da 6.0 60 0 0 0 0
92044 Glazbeni oblici i stilovi A1 Da 4.0 60 0 0 0 0
103657 Glazbeni oblici i stilovi A2 Da 4.0 60 0 0 0 0
199059 Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu Da 4.0 30 30 0 0 0
91516 Harmonija na klaviru A1 Da 4.0 30 0 0 0 0
91914 Harmonija na klaviru A2 Da 4.0 30 0 0 0 0
201050 Historijska muzikologija i srodne discipline 1 Da 5.0 25 20 0 0 0
92075 Klavir obligatno B3 Da 4.0 30 0 0 0 0
103752 Klavir obligatno B4 Da 4.0 30 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0
103660 Komorni zbor 4 Da 4.0 60 0 0 0 0
91955 Komorni zbor 5 Da 4.0 60 0 0 0 0
139956 Kreativni laboratorij Da 2.0 14 0 17 4 0
228327 Metodika nastave muzikoloških predmeta Da 6.0 20 0 10 0 15
165377 Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom Da 6.0 30 0 0 0 30
91512 Osnove kompozicije 1 Da 10.0 60 0 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0
198778 Osnove vokalne tehnike A Da 4.0 60 0 0 0 0
91547 Osnovna pravila struke Da 5.0 15 15 15 0 0
198836 Pedagoška praksa 1 Da 6.0 0 0 30 0 30
198841 Pedagoška praksa 2 Da 6.0 0 0 30 0 30
91550 Poduzetnički projekt u kulturi Da 5.0 0 0 30 0 0
91930 Priređivanje za ansamble 1 Da 8.0 60 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0
228242 Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1 Da 3.0 16 0 14 0 0
200609 Seminar iz povijesti glazbene pedagogije Da 2.0 0 20 10 0 0
213860 Sistematska muzikologija 1 Da 5.0 15 0 30 0 0
92057 Snimanje i obrada zvuka Da 6.0 60 30 0 0 0
228241 Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem Da 4.0 30 0 0 0 0
103659 Sviranje partitura B1 Da 4.0 30 0 0 0 0
198958 Tambura B1 Da 8.0 30 0 0 0 0
198960 Tambura B2 Da 8.0 30 0 0 0 0
198962 Tambura B3 Da 8.0 30 0 0 0 0
198959 Tamburaški ansambl B1 Da 4.0 60 0 0 0 0
198961 Tamburaški ansambl B2 Da 4.0 60 0 0 0 0
198963 Tamburaški ansambl B3 Da 4.0 60 0 0 0 0
240138 Učenici s posebnim potrebama u glazbenoobrazovnom procesu Da 4.0 30 0 15 0 0
91556 Zbor 3 Da 6.0 120 0 0 0 0
91938 Zbor 4 Da 6.0 120 0 0 0 0
92129 Zbor 5 Da 6.0 120 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m
103749 Etnomuzikologija (2/2) Da 5.0 38 7 0 0 0
201055 Popularna glazba 2 Da 5.0 30 15 0 0 0
103681 Diplomski rad Da 20.0 0 0 0 0 0

Legenda

  • P - Predavanje
  • GL - Ostale gl. vježbe
  • S - Seminar
  • v - Vježbe
  • m - metodičke vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta