Skoči na glavni sadržaj

Umjetnička akademija, Sveučilište u Splitu

Nastavni program

Studij: Glazbena teorija, ak. god. 2020/2021

Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 8
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100905 Solfeggio A I Da 3.0 30 0 0
100817 Renesansna polifonija I Da 4.0 60 0 0
100718 Povijest glazbe I Da 3.0 30 0 0
100103 Elementi glazbenih oblika Da 3.0 30 0 0
100200 Glasovir A I Da 3.0 15 0 0
101134 Zbor 1 Da 3.0 45 0 15
100682 Osnove vokalne tehnike I Da 2.0 30 0 0
100801 Psihologija odgoja i obrazovanja 1 Da 3.0 30 0 0
101057 Uvod u povijest umjetnosti 1 Da 3.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti GT PD - zima 1. godina

Opis: Student upisuje predmet koji nosi 3 ects boda

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100018 Crkvena glazba I Da 3.0 30 0 0
100108 Engleski jezik I Da 3.0 15 0 15
100580 Njemački jezik I Da 3.0 15 0 15
100770 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 1 Da 3.0 20 0 25
187658 Samostalni studentski projekt 1 Da 3.0 0 30 0
188017 Talijanski jezik 1 Da 3.0 15 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100906 Solfeggio A II Da 3.0 30 0 0
100818 Renesansna polifonija II Da 4.0 60 0 0
100719 Povijest glazbe II Da 3.0 30 0 0
100246 Glazbeni stilovi i oblici od 16. - 18. st. Da 3.0 30 0 0
100201 Glasovir A II Da 3.0 15 0 0
101898 Zbor 2 Da 3.0 45 0 15
100683 Osnove vokalne tehnike II Da 2.0 30 0 0
100802 Psihologija odgoja i obrazovanja 2 Da 3.0 30 0 0
101058 Uvod u povijest umjetnosti 2 Da 3.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti GT PD - ljeto 1. godina

Opis: Student upisuje predmet koji nosi 3 ects boda

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100019 Crkvena glazba II Da 3.0 30 0 0
100111 Engleski jezik II Da 3.0 15 0 15
100581 Njemački jezik II Da 3.0 15 0 15
100771 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 2 Da 3.0 20 0 25
187659 Samostalni studentski projekt 2 Da 3.0 0 30 0
188018 Talijanski jezik 2 Da 3.0 15 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100907 Solfeggio A III Da 3.0 30 0 0
100015 Barokna polifonija I Da 4.0 60 0 0
100295 Harmonija I Da 3.0 30 0 0
100303 Harmonija na glasoviru I Da 2.0 15 0 0
100720 Povijest glazbe III Da 3.0 30 0 0
100243 Glazbeni stilovi i oblici 19. st. Da 3.0 30 0 0
100202 Glasovir A III Da 3.0 15 0 0
101899 Zbor 3 Da 3.0 45 0 15
100046 Didaktika 1 Da 3.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti GT PD - zima 2. godina

Opis: Student upisuje izborni predmet koji nosi 3 ectsa.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100018 Crkvena glazba I Da 3.0 30 0 0
100108 Engleski jezik I Da 3.0 15 0 15
100112 Engleski jezik III Da 3.0 15 0 15
100580 Njemački jezik I Da 3.0 15 0 15
100582 Njemački jezik III Da 3.0 15 0 15
100770 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 1 Da 3.0 20 0 25
100772 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 3 Da 3.0 20 0 25
197817 Samostalni studentski projekt 3 Da 3.0 0 30 0
188017 Talijanski jezik 1 Da 3.0 15 15 0
191592 Talijanski jezik 3 Da 3.0 15 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100908 Solfeggio A IV Da 3.0 30 0 0
100016 Barokna polifonija II Da 4.0 60 0 0
100296 Harmonija II Da 3.0 30 0 0
100304 Harmonija na glasoviru II Da 2.0 15 0 0
100721 Povijest glazbe IV Da 3.0 30 0 0
100245 Glazbeni stilovi i oblici 20. st. Da 3.0 30 0 0
100203 Glasovir A IV Da 3.0 15 0 0
101900 Zbor 4 Da 3.0 45 0 15
100047 Didaktika 2 Da 3.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti GT PD - ljeto 2. godina

Opis: Student upisuje izborni predmet koji nosi 3 ectsa.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100019 Crkvena glazba II Da 3.0 30 0 0
100111 Engleski jezik II Da 3.0 15 0 15
100115 Engleski jezik IV Da 3.0 15 0 15
100581 Njemački jezik II Da 3.0 15 0 15
100583 Njemački jezik IV Da 3.0 15 0 15
100771 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 2 Da 3.0 20 0 25
100773 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 4 Da 3.0 20 0 25
197818 Samostalni studentski projekt 4 Da 3.0 0 30 0
188018 Talijanski jezik 2 Da 3.0 15 15 0
191593 Talijanski jezik 4 Da 3.0 15 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100909 Solfeggio A V Da 3.0 30 0 0
100297 Harmonija III Da 4.0 60 0 0
100305 Harmonija na glasoviru III Da 2.0 15 0 0
101034 Upoznavanje instrumenata I Da 2.0 15 0 0
100205 Glasovir A V Da 3.0 15 0 0
100970 Sviranje partitura A I Da 2.0 15 0 0
100064 Dirigiranje I Da 2.0 30 0 0
101901 Zbor 5 Da 3.0 45 0 15
100234 Glazbena pedagogija I Da 3.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti GT PD - zima 3. godina

Opis: Student upisuje izborne predmete koji ukupno nose 6 ects bodova.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100108 Engleski jezik I Da 3.0 15 0 15
100112 Engleski jezik III Da 3.0 15 0 15
100580 Njemački jezik I Da 3.0 15 0 15
100582 Njemački jezik III Da 3.0 15 0 15
100770 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 1 Da 3.0 20 0 25
100772 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 3 Da 3.0 20 0 25
100779 Priređivanje za ansamble I Da 3.0 30 0 0
197819 Samostalni studentski projekt 5 Da 3.0 0 30 0
188017 Talijanski jezik 1 Da 3.0 15 15 0
191592 Talijanski jezik 3 Da 3.0 15 15 0
198454 Vokalna folklorna stilistika 1 Da 3.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100910 Solfeggio A VI Da 3.0 30 0 0
100298 Harmonija IV Da 4.0 60 0 0
100306 Harmonija na glasoviru IV Da 2.0 15 0 0
101035 Upoznavanje instrumenata II Da 2.0 15 0 0
100206 Glasovir A VI Da 3.0 15 0 0
100971 Sviranje partitura A II Da 2.0 15 0 0
100065 Dirigiranje II Da 2.0 30 0 0
101902 Zbor 6 Da 3.0 45 0 15
100235 Glazbena pedagogija II Da 3.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni predmeti GT PD - ljeto 3. godina

Opis: Student upisuje izborne predmete koji ukupno nose 6 ects bodova.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100111 Engleski jezik II Da 3.0 15 0 15
100115 Engleski jezik IV Da 3.0 15 0 15
100581 Njemački jezik II Da 3.0 15 0 15
100583 Njemački jezik IV Da 3.0 15 0 15
100771 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 2 Da 3.0 20 0 25
100773 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 4 Da 3.0 20 0 25
100780 Priređivanje za ansamble II Da 3.0 30 0 0
197820 Samostalni studentski projekt 6 Da 3.0 0 30 0
188018 Talijanski jezik 2 Da 3.0 15 15 0
191593 Talijanski jezik 4 Da 3.0 15 15 0
198455 Vokalna folklorna stilistika 2 Da 3.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100911 Solfeggio A VII Da 3.0 30 0 0
100655 Osnove kompozicije I Da 3.0 30 0 0
130618 Harmonija 20. stoljeća 1 Da 3.0 30 0 0
100207 Glasovir A VII Da 3.0 15 0 0
100972 Sviranje partitura A III Da 2.0 15 0 0
101903 Zbor 7 Da 3.0 45 0 15
100066 Dirigiranje III Da 2.0 30 0 0
100319 Instrumentacija I Da 2.0 30 0 0
100540 Metodika glazbene nastave I Da 3.0 15 15 0
Izborna grupa: Izborni predmeti za GT PD - zima 3. i 4. god.

Opis: Student upisuje izborne predmete koji ukupno nose 6 ects bodova.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100018 Crkvena glazba I Da 3.0 30 0 0
100108 Engleski jezik I Da 3.0 15 0 15
100112 Engleski jezik III Da 3.0 15 0 15
100142 Etnomuzikologija I Da 3.0 30 0 0
100196 Gitara B I Da 2.0 15 0 0
100515 Mandolina I Da 2.0 15 0 0
100580 Njemački jezik I Da 3.0 15 0 15
100582 Njemački jezik III Da 3.0 15 0 15
100770 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 1 Da 3.0 20 0 25
100772 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 3 Da 3.0 20 0 25
100779 Priređivanje za ansamble I Da 3.0 30 0 0
100781 Priređivanje za ansamble III Da 3.0 30 0 0
187658 Samostalni studentski projekt 1 Da 3.0 0 30 0
197817 Samostalni studentski projekt 3 Da 3.0 0 30 0
100978 Talijanski jezik I Da 3.0 15 0 15
100980 Talijanski jezik III Da 3.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100912 Solfeggio A VIII Da 3.0 30 0 0
100656 Osnove kompozicije II Da 3.0 30 0 0
130619 Harmonija 20. stoljeća 2 Da 3.0 30 0 0
100208 Glasovir A VIII Da 3.0 15 0 0
100973 Sviranje partitura A IV Da 2.0 15 0 0
101904 Zbor 8 Da 3.0 45 0 15
100067 Dirigiranje IV Da 2.0 30 0 0
100320 Instrumentacija II Da 2.0 30 0 0
100541 Metodika glazbene nastave II Da 3.0 15 15 0
Izborna grupa: Izborni predmeti GT PD - ljetni semestar 3. i 4. god.

Opis: Student upisuje izborne predmete koji ukupno nose 6 ects bodova.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
100019 Crkvena glazba II Da 3.0 30 0 0
100111 Engleski jezik II Da 3.0 15 0 15
100115 Engleski jezik IV Da 3.0 15 0 15
100143 Etnomuzikologija II Da 3.0 30 0 0
100197 Gitara B II Da 2.0 15 0 0
100516 Mandolina II Da 2.0 15 0 0
100581 Njemački jezik II Da 3.0 15 0 15
100583 Njemački jezik IV Da 3.0 15 0 15
100771 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 2 Da 3.0 20 0 25
100773 Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 4 Da 3.0 20 0 25
100780 Priređivanje za ansamble II Da 3.0 30 0 0
100782 Priređivanje za ansamble IV Da 3.0 30 0 0
187659 Samostalni studentski projekt 2 Da 3.0 0 30 0
197818 Samostalni studentski projekt 4 Da 3.0 0 30 0
100979 Talijanski jezik II Da 3.0 15 0 15
100981 Talijanski jezik IV Da 3.0 15 0 15

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminari
  • V - Vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta