Skoči na glavni sadržaj

Sveučilište u Slavonskom Brodu

Nastavni program

Studij: Učiteljski studij, ak. god. 2023/2024

Vrsta studija: integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
218959 Engleski jezik 1 Da 2.0 0 30 0
218870 Teorija glazbe Da 3.0 15 0 15
218961 Hrvatski jezik Ne 4.0 30 0 15
218927 Oblikovanje teksta Da 2.0 15 15 0
218928 Kineziološka kultura Ne 2.0 0 30 0
218929 Likovna kultura Da 2.0 15 15 0
218930 Elementarna matematika Ne 3.0 15 15 0
218931 Prirodno-geografska obilježja Hrvatske Da 2.0 15 0 15
218932 Hrvatska povijest Da 2.0 15 0 15
218933 Prirodoslovlje 1 Da 3.0 15 15 0
218934 Pedagogija Ne 3.0 30 0 15
Izborna grupa: Izborni kolegij I semestra

Opis: Student bira jedan predmet

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219367 Uvod u teoriju književnosti Da 2.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
218962 Engleski jezik II Da 2.0 0 30 0
218935 Glazbena kultura Da 2.0 15 0 15
218936 Dječja književnost Da 3.0 15 0 15
218937 Hrvatski jezik Da 3.0 30 0 15
218938 Medijska kultura Da 3.0 15 0 15
218939 Tablični kalkulator Da 2.0 0 15 0
219733 Kineziološka kultura Ne 1.0 0 30 0
218940 Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru Da 2.0 15 15 0
218941 Elementarna matematika Da 3.0 15 15 0
218942 Pedagogija Da 3.0 15 0 15
Izborna grupa: Izborni kolegiji II semestra

Opis: Student bira tri predmeta!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
218966 Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Da 2.0 15 15 0
228240 Računalni praktikum Da 2.0 0 30 0
228239 Uvod u računarstvo Da 2.0 15 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
218943 Sviranje 1 Ne 2.0 0 15 0
218971 Jezična kultura Ne 3.0 15 0 15
218972 Računalni alati za nastavu Da 1.0 0 15 0
218974 Kineziološki praktikum Ne 2.0 0 15 15
218975 Matematika Ne 3.0 15 15 0
218976 Prirodoslovlje II Da 3.0 15 15 0
218977 Terenska nastava Ne 2.0 15 0 0
218978 Didaktika Ne 3.0 30 0 15
218979 Stručno pedagoška praksa 1 Ne 2.0 0 15 0
218980 Razvojna psihologija Ne 3.0 30 0 0
218982 Engleski jezik III Ne 1.0 0 30 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji III semestra

Opis: Student bira jedan predmet!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
240888 Uvod u linearnu algebru Da 3.0 15 15 0
Izborna grupa: Izborni predmeti III semestra

Opis: Student bira jedan predmet!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
258554 Art ekspresivne metode Da 2.0 15 15 0
258555 Biblioterapija Da 2.0 15 0 15
218986 Kreativnost u nastavi Da 2.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
218989 Sviranje 1 Da 2.0 0 15 0
218990 Jezična kultura Da 3.0 15 0 15
218988 Informatika u obrazovanju Da 2.0 15 15 0
219613 Kineziološki praktikum Da 2.0 0 15 15
218991 Matematika Da 3.0 15 15 0
218992 Terenska nastava Ne 1.0 0 15 0
218993 Didaktika Da 3.0 15 0 15
218994 Razvojna psihologija Da 3.0 30 0 15
219618 Stručno pedagoška praksa I Ne 2.0 0 15 0
218997 Engleski jezik III Da 2.0 0 30 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji IV semestra

Opis: Student bira tri predmeta!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
240890 Diskretna matematika Da 3.0 15 15 0
240889 Grafika, animacije i filmovi Da 2.0 15 15 0
219002 Nenasilna komunikacija Da 2.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219003 Sviranje II Da 2.0 0 15 0
219004 Metodika hrvatskog jezika I Ne 3.0 30 0 0
219005 Internet u odgoju i obrazovanju Ne 2.0 15 0 0
219006 Kineziologija Da 4.0 30 0 30
219007 Metodika likovne kulture I Da 3.0 30 15 0
219008 Metodika matematike I Ne 3.0 30 0 0
219010 Metodika prirode i društva I Da 2.0 30 0 0
219011 Psihologija obrazovanja Ne 3.0 30 0 15
219012 Stručna pedagoška praksa II Ne 2.0 0 15 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji V semestra

Opis: Student bira dva predmeta!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
258557 Engleski jezik u struci Ne 2.0 15 15 0
254755 Web programiranje Da 2.0 30 15 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji V semestra

Opis: Student bira jedan predmet!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
254756 Dramski odgoj Da 2.0 15 30 0
258556 Školska higijena Da 2.0 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219017 Metodika hrvatskog jezika I Da 4.0 30 15 0
219018 Internet u odgoju i obrazovanju Da 2.0 15 0 0
219019 Kineziološka metodika I Da 4.0 30 15 0
219021 Metodika likovne kulture II Da 4.0 30 30 0
219022 Metodika matematike I Da 4.0 30 15 0
219023 Psihologija obrazovanja Da 3.0 15 0 15
219024 Stručno pedagoška praksa II Ne 2.0 0 30 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji VI semestra

Opis: Student bira dva predmeta!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
258558 Engleski jezik u struci Da 2.0 15 15 0
254757 Informatika u nastavi Da 3.0 15 45 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji VI semestra

Opis: Student bira jedan predmet!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
254758 Plivanje Da 2.0 15 30 0
219027 Suvremene nastavne strategije Da 2.0 15 0 15
Izborna grupa: Izborni kolegiji VI semestra

Opis: Student bira jedan predmet!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219030 Izvannastavne glazbene aktivnosti Da 2.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219031 Metodika glazbene kulture 1 Da 5.0 30 30 0
219032 Metodika hrvatskog jezika II Ne 3.0 30 30 0
219033 Programski jezik Logo Da 2.0 15 0 0
219034 Kineziološka metodika II Ne 4.0 15 30 0
219035 Metodika matematike II Ne 3.0 30 30 0
219036 Metodika prirode i društva II Ne 4.0 15 30 0
219037 Stručno pedagoška praksa III Ne 3.0 0 45 0
Izborna grupa: Izborni kolegij VII semestra

Opis: Student bira dva predmeta

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219038 Glazbena slušaonica 1 Da 3.0 15 0 15
219039 Primijenjena razvojna psihologija Da 3.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219040 Metodika glazbene kulture II Da 4.0 30 30 0
219041 Metodika hrvatskoga jezika II Da 4.0 15 30 0
219042 Kineziološka metodika II Da 4.0 30 15 0
219043 Metodika matematike II Da 4.0 15 15 0
219044 Metodika prirode i društva II Da 4.0 15 30 0
219631 Stručo pedagoška praksa III Ne 3.0 0 45 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji VIII semestra

Opis: Student bira dva predmeta!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219045 Istraživačka nastava prirode i društva Da 5.0 15 15 0
219046 Zavičajna povijest Da 2.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219047 Statistika Da 3.0 15 0 15
219048 Ekologija Da 2.0 15 0 15
219049 Metodologija pedagoškog istraživanja Da 4.0 15 0 30
219050 Pedagogija djece s posebnim potrebama Da 4.0 30 0 30
219051 Stručno-pedagoška praksa IV Ne 4.0 0 60 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji IX semestra

Opis: Student bira tri predmeta!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219054 Glazbena slušaonica II Da 2.0 0 0 15
219052 Religije svijeta Da 4.0 15 0 15
219053 Usmena i pisana komunikacija Da 5.0 30 0 30
Izborna grupa: Izborni kolegiji IX semestra

Opis: Student bira jedan predmet!

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
258560 Psihologija odstupajućih doživljavanja i ponašanja u djetinjstvu i adolescenciji Da 2.0 15 15 0
258559 Specifični didaktičko-metodički postupci u radu s učenicima s teškoćama Da 2.0 15 15 0
258561 Zlostavljena i zanemarena djece Da 2.0 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
219056 Diplomski rad Da 20.0 0 0 0
219057 Integrirana nastava Da 3.0 15 0 15
219058 Metodika odgoja Da 3.0 15 0 15
219059 Korelacijsko-integracijski sustav u hrvatskom jeziku Da 4.0 15 0 15

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta