Skoči na glavni sadržaj

Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Kroatologija, ak. god. 2022/2023

Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
188067 Osnove hrvatske jezične kulture Da 3.0 15 30 0 0 0 0
188063 Fonologija hrvatskoga jezika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
84454 Hrvatski identitet u europskom kontekstu Da 5.0 30 0 0 0 0 0
144284 Uvod u kroatologiju Da 5.0 15 15 0 0 0 0
45641 Hrvatska književnost srednjovjekovlja Da 5.0 15 15 0 0 0 0
37431 Hrvatska kulturna i politička povijest srednjega vijeka Da 5.0 30 15 0 0 0 0
165536 Tjelesna kultura i šport 1 Ne 0.0 0 0 0 0 0 30
Izborna grupa: KRO (1787) - Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1.semestru {min. 4.0 - max. 7.0} ECTS iz gr. 1787.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
37562 Grčko-rimska religija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
144304 History of Croatian Culture Da 4.0 30 0 0 0 0 0
213971 Hrvatska enciklopedika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188083 Hrvatska gastronomija i enologija Da 2.0 15 15 0 0 0 0
239794 Hrvatska inkunabulistika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
215162 Hrvatska reformacijska književnost Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213968 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća Da 3.0 30 0 0 0 0 0
215154 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
215211 Spomenička baština kao povijesni izvor Da 3.0 15 15 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 105 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3557) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati do kraja studija (min.4.0-maks.4.0) ECTS iz gr.3557

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
Izborna grupa: Courses for Erasmus+ student mobility

Opis: Predmeti za strane studente

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
226944 Croatian as Foreign Language 1/Hrvatski za neizvorne govornike 1 Da 4.0 15 15 0 0 30 0
249459 Croatian as Foreign Language 2/Hrvatski za neizvorne govornike 2 Da 4.0 15 15 0 30 0 0
213950 Croatian Diaspora Da 4.0 30 0 0 0 0 0
226942 Geographical Features of Croatia Da 2.0 15 15 0 0 0 0
196383 History of Croatia Da 4.0 30 0 0 0 0 0
144304 History of Croatian Culture Da 4.0 30 0 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
188080 Hrvatski glagolizam Da 3.0 30 15 0 0 0 0
37435 Hrvatska kulturna i politička povijest 16. i 17. stoljeća Da 5.0 30 15 0 0 0 0
37436 Hrvatska književnost ranoga novovjekovlja Da 5.0 30 15 0 0 0 0
187990 Uređivanje teksta Da 2.0 15 30 0 0 0 0
165537 Tjelesna kultura i šport 2 Ne 0.0 0 0 0 0 0 30
Izborna grupa: Courses for Erasmus+ student mobility

Opis: Predmeti za strane studente

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
144799 Book and Library History in Croatian Cultural Territory Da 4.0 15 15 0 0 0 0
226944 Croatian as Foreign Language 1/Hrvatski za neizvorne govornike 1 Da 4.0 15 15 0 0 30 0
249459 Croatian as Foreign Language 2/Hrvatski za neizvorne govornike 2 Da 4.0 15 15 0 30 0 0
214003 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft Da 3.0 30 0 0 0 0 0
144304 History of Croatian Culture Da 4.0 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3557) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati do kraja studija (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
Izborna grupa: KRO (3001) - izborni TZP

Opis: Upisati ukupno u 2..semestru {min. 5.0 - max. 7.0} ECTS iz gr. 3001

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
214650 Diplomatika s egdotikom i kronologijom Da 3.0 0 30 0 0 0 0
209791 Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku Da 3.0 0 30 0 0 0 0
234340 Državnici XX. stoljeća Da 3.0 0 30 0 0 0 0
214834 Etika Da 4.0 30 30 0 0 0 0
213953 Filozofija 19. stoljeća Da 4.0 30 30 0 0 0 0
214828 Filozofija kulture Da 4.0 30 30 0 0 0 0
187889 Filozofija povijesti Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214823 Filozofska kulturna antropologija Da 4.0 30 30 0 0 0 0
217040 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
226936 Geopolitika i geostrategija Da 2.0 15 15 0 0 0 0
223567 Glotodidaktika Da 3.0 30 0 0 0 0 0
185331 Grčki jezik Da 5.0 0 15 0 0 45 0
37562 Grčko-rimska religija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
194398 Hrvatske manjinske zajednice Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213951 Hrvatski kulturni turizam Da 3.0 0 30 0 0 0 0
245055 Hrvatski prostor i arhitektura Da 3.0 30 0 0 0 0 0
215033 Hrvatsko društvo i vjerske slobode Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214676 Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914. Da 3.0 0 30 0 0 0 0
226643 Hrvatsko političko iseljeništvo Da 3.0 30 15 0 0 0 0
214015 Integrativna bioetika Da 2.0 30 0 0 0 0 0
217042 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja Da 3.0 15 15 0 0 0 0
194399 Javni sustavi i stanovništvo Da 2.0 15 15 0 0 0 0
245054 Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi Da 3.0 30 0 0 0 0 0
187819 Logika 1 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
177435 Ljudska prava Da 2.0 30 0 0 0 0 0
214830 Metafizika Da 4.0 30 30 0 0 0 0
187891 Nova etička kultura Da 3.0 15 15 0 0 0 0
28470 Novinarska etika Da 4.0 15 15 0 0 0 0
38003 Opća povijest medija i komunikacije Da 5.0 15 15 0 0 0 0
226199 Pedagogija djetinjstva Da 3.0 30 0 0 0 0 0
227722 Pedagogija mladosti Da 3.0 30 0 0 0 0 0
200712 Politička geografija Da 4.0 30 0 0 0 0 0
234350 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
38874 Rimska komedija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213978 Ruđer Bošković Da 3.0 30 0 0 0 0 0
37769 Sociologija hrvatskoga društva 2 Da 4.0 0 30 0 0 0 0
194401 Tipologija iseljavanja Da 2.0 15 15 0 0 0 0
28462 Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku Da 5.0 30 0 0 0 0 0
86089 Uvod u novinarstvo Da 5.0 30 0 0 0 0 0
227468 Uvod u umjetnu inteligenciju Da 3.0 15 15 0 0 0 0
Izborna grupa: KRO (1787) - Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1.+2. sem: {min. 12.0 - maks. 14.0} ECTS iz gr. 1787.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
37562 Grčko-rimska religija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
144304 History of Croatian Culture Da 4.0 30 0 0 0 0 0
213973 Hrvatski pravopis Da 3.0 0 30 0 0 0 0
245055 Hrvatski prostor i arhitektura Da 3.0 30 0 0 0 0 0
188089 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini Da 2.0 15 15 0 0 0 0
245054 Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi Da 3.0 30 0 0 0 0 0
215209 Marin Držić Da 3.0 15 15 0 0 0 0
190408 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika Da 2.0 15 15 0 0 0 0
234350 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188077 Pravogovor Da 3.0 15 30 0 0 0 0
239796 Uloga latinizama u hrvatskom jeziku Da 3.0 15 15 0 0 0 0
117209 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti Da 4.0 15 15 0 0 0 0
188090 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka Da 2.0 15 15 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 105 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
188064 Morfologija hrvatskoga jezika Da 5.0 30 15 0 0 0 0
52318 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo Da 4.0 15 15 0 0 0 0
37452 Hrvatska književnost moderne i postmoderne Da 5.0 30 15 0 0 0 0
204038 Latinski jezik Da 3.0 0 15 0 45 0 0
185308 Tjelesna kultura i šport 3 Ne 0.0 0 0 0 0 0 30
37448 Hrvatska kulturna i politička povijest 18. i 19. stoljeća Da 5.0 30 15 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3557) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati do kraja studija (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
Izborna grupa: KRO (1787) - Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1.+2.+3. sem: {min. 15.0- max. 18.0} ECTS iz gr. 1787.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
37562 Grčko-rimska religija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
144304 History of Croatian Culture Da 4.0 30 0 0 0 0 0
213971 Hrvatska enciklopedika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188083 Hrvatska gastronomija i enologija Da 2.0 15 15 0 0 0 0
239794 Hrvatska inkunabulistika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
215162 Hrvatska reformacijska književnost Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213968 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća Da 3.0 30 0 0 0 0 0
215154 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
215211 Spomenička baština kao povijesni izvor Da 3.0 15 15 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 105 0 0 0
Izborna grupa: KRO (3001) - izborni TZP

Opis: Upisati ukupno u 1.+ 2. i 3. sem: {min. 8.0 - max. 10.0} ECTS iz gr. 3001.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
227644 Alternativni odgoj i obrazovanje Da 2.0 30 0 0 0 0 0
213954 Filozof prava i države Ante Starčević Da 3.0 15 15 0 0 0 0
214835 Filozofija prosvjetiteljstva Da 4.0 30 30 0 0 0 0
227465 Filozofija renesanse Da 2.0 15 15 0 0 0 0
214008 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu Da 3.0 15 15 0 0 0 0
226637 Globalna strategija Da 2.0 15 15 0 0 0 0
213988 Grci na Jadranu Da 3.0 0 30 0 0 0 0
86146 Grčki utjecaj na rimsku kulturu Da 3.0 15 15 0 0 0 0
37562 Grčko-rimska religija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
226638 Hrvati u Bosni i Hercegovini Da 3.0 30 15 0 0 0 0
187864 Hrvatska estetika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
228732 Hrvatska hagiografija Da 3.0 0 30 0 0 0 0
214009 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura Da 3.0 30 15 0 0 0 0
213990 Iliri Da 3.0 0 30 0 0 0 0
226639 Integracija Hrvatske i iseljeništva Da 3.0 15 15 0 0 0 0
228390 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics Da 4.0 30 0 15 0 0 0
228067 Komunikacijsko-medijske teorije Da 3.0 15 15 0 0 0 0
214011 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva Da 2.0 15 15 0 0 0 0
202401 Mediji i Domovinski rat Da 3.0 0 30 0 0 0 0
227645 Medijski odgoj i obrazovanje Da 2.0 30 0 0 0 0 0
217041 Međukulturni odgoj Da 3.0 15 15 0 0 0 0
194389 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva Da 2.0 15 0 15 0 0 0
86090 Osnove komunikologije Da 5.0 30 0 0 0 0 0
226199 Pedagogija djetinjstva Da 3.0 30 0 0 0 0 0
213964 Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214655 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike Da 3.0 0 30 0 0 0 0
194392 Povijest hrvatskoga iseljeništva Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213955 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit Da 3.0 30 0 0 0 0 0
38648 Psihologija spolnosti Da 3.0 30 0 0 0 0 0
240092 Psihologijska etika Da 2.0 0 30 0 0 0 0
214832 Racionalizam i empirizam Da 4.0 30 30 0 0 0 0
45755 Rimska povijest i civilizacija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
214837 Socijalna filozofija Da 3.0 30 0 0 0 0 0
215026 Sociologija hrvatskoga društva 1 - Sociologija hrvatskih regija Da 4.0 15 30 0 0 0 0
177708 Sociologija morala Da 4.0 30 0 0 0 0 0
227453 Srednjovjekovna filozofija Da 2.0 30 0 0 0 0 0
215117 Stanovništvo svijeta Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214839 Suvremeni duhovni izazovi Da 3.0 15 15 0 0 0 0
194394 Teorija migracija Da 2.0 15 15 0 0 0 0
214818 Uvod u filozofiju Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214820 Uvod u kulturologiju Da 3.0 30 0 0 0 0 0
200121 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave Da 5.0 15 45 0 0 0 0
172495 Uvod u sociologiju Da 5.0 30 15 0 0 0 0
226933 Znameniti Hrvati u svijetu Da 2.0 15 15 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45833 Hrvatska usmena književnost Da 4.0 15 15 0 0 0 0
37456 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća Da 5.0 30 15 0 0 0 0
188075 Hrvatska etnologija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188074 Sintaksa hrvatskoga jezika Da 4.0 30 15 0 0 0 0
185309 Tjelesna kultura i šport 4 Ne 0.0 0 0 0 0 0 30
37450 Hrvatska književnost romantizma i realizma Da 5.0 30 15 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3557) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati do kraja studija (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
Izborna grupa: KRO (1787) - Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4. sem: {min. 21.0 -maks. 23.0} ECTS iz gr. 1787.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
37562 Grčko-rimska religija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
144304 History of Croatian Culture Da 4.0 30 0 0 0 0 0
213973 Hrvatski pravopis Da 3.0 0 30 0 0 0 0
245055 Hrvatski prostor i arhitektura Da 3.0 30 0 0 0 0 0
188089 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini Da 2.0 15 15 0 0 0 0
245054 Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi Da 3.0 30 0 0 0 0 0
215209 Marin Držić Da 3.0 15 15 0 0 0 0
190408 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika Da 2.0 15 15 0 0 0 0
234350 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188077 Pravogovor Da 3.0 15 30 0 0 0 0
239796 Uloga latinizama u hrvatskom jeziku Da 3.0 15 15 0 0 0 0
117209 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti Da 4.0 15 15 0 0 0 0
188090 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka Da 2.0 15 15 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 105 0 0 0
Izborna grupa: KRO (3001) - izborni TZP

Opis: Upisati ukupno u 1.+ 2.+ 3. i 4. sem: {min. 11.0- max. 15.0} ECTS iz gr. 3001.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
214650 Diplomatika s egdotikom i kronologijom Da 3.0 0 30 0 0 0 0
209791 Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku Da 3.0 0 30 0 0 0 0
234340 Državnici XX. stoljeća Da 3.0 0 30 0 0 0 0
214834 Etika Da 4.0 30 30 0 0 0 0
213953 Filozofija 19. stoljeća Da 4.0 30 30 0 0 0 0
214828 Filozofija kulture Da 4.0 30 30 0 0 0 0
187889 Filozofija povijesti Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214823 Filozofska kulturna antropologija Da 4.0 30 30 0 0 0 0
217040 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
226936 Geopolitika i geostrategija Da 2.0 15 15 0 0 0 0
223567 Glotodidaktika Da 3.0 30 0 0 0 0 0
185331 Grčki jezik Da 5.0 0 15 0 0 45 0
37562 Grčko-rimska religija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
194398 Hrvatske manjinske zajednice Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213951 Hrvatski kulturni turizam Da 3.0 0 30 0 0 0 0
245055 Hrvatski prostor i arhitektura Da 3.0 30 0 0 0 0 0
215033 Hrvatsko društvo i vjerske slobode Da 3.0 30 0 0 0 0 0
214676 Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914. Da 3.0 0 30 0 0 0 0
226643 Hrvatsko političko iseljeništvo Da 3.0 30 15 0 0 0 0
214015 Integrativna bioetika Da 2.0 30 0 0 0 0 0
217042 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja Da 3.0 15 15 0 0 0 0
194399 Javni sustavi i stanovništvo Da 2.0 15 15 0 0 0 0
245054 Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi Da 3.0 30 0 0 0 0 0
187819 Logika 1 Da 4.0 30 30 0 0 0 0
177435 Ljudska prava Da 2.0 30 0 0 0 0 0
214830 Metafizika Da 4.0 30 30 0 0 0 0
187891 Nova etička kultura Da 3.0 15 15 0 0 0 0
28470 Novinarska etika Da 4.0 15 15 0 0 0 0
38003 Opća povijest medija i komunikacije Da 5.0 15 15 0 0 0 0
226199 Pedagogija djetinjstva Da 3.0 30 0 0 0 0 0
227722 Pedagogija mladosti Da 3.0 30 0 0 0 0 0
200712 Politička geografija Da 4.0 30 0 0 0 0 0
234350 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
38874 Rimska komedija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213978 Ruđer Bošković Da 3.0 30 0 0 0 0 0
37769 Sociologija hrvatskoga društva 2 Da 4.0 0 30 0 0 0 0
194401 Tipologija iseljavanja Da 2.0 15 15 0 0 0 0
28462 Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku Da 5.0 30 0 0 0 0 0
86089 Uvod u novinarstvo Da 5.0 30 0 0 0 0 0
227468 Uvod u umjetnu inteligenciju Da 3.0 15 15 0 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
37462 Hrvatsko arheološko nasljeđe Da 4.0 15 15 0 0 0 0
173415 Hrvatsko latinističko nasljeđe Da 5.0 30 15 0 0 0 0
37464 Hrvatska likovna umjetnost Da 4.0 15 15 0 0 0 0
188087 Zemljopisna obilježja Hrvatske Da 2.0 15 15 0 0 0 0
37469 Povijest hrvatskoga kazališta Da 5.0 30 0 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3557) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati do kraja studija (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
Izborna grupa: KRO (1787) - Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4.+5. sem: {min. 29.0- maks. 35.0} ECTS iz gr. 1787.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
37562 Grčko-rimska religija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
144304 History of Croatian Culture Da 4.0 30 0 0 0 0 0
213971 Hrvatska enciklopedika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188083 Hrvatska gastronomija i enologija Da 2.0 15 15 0 0 0 0
239794 Hrvatska inkunabulistika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
215162 Hrvatska reformacijska književnost Da 3.0 15 15 0 0 0 0
213968 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća Da 3.0 30 0 0 0 0 0
215154 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti Da 3.0 15 15 0 0 0 0
215211 Spomenička baština kao povijesni izvor Da 3.0 15 15 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 105 0 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
188081 Povijest hrvatskoga književnoga jezika Da 3.0 30 15 0 0 0 0
37872 Hrvatska dijalektologija Da 5.0 15 15 0 0 0 0
38842 Povijest hrvatske filozofije Da 5.0 15 15 0 0 0 0
188082 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi Da 3.0 15 15 0 0 0 0
38774 Završni rad Da 5.0 0 0 0 0 0 0
188084 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture Da 2.0 15 15 0 0 0 0
Izborna grupa: TZP (3557) - Akademski strani jezik

Opis: Upisati do kraja studija (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
45642 Akademski engleski Da 4.0 0 60 0 0 0 0
209486 Akademski francuski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
45829 Akademski njemački Da 4.0 0 60 0 0 0 0
226939 Akademski talijanski Da 4.0 15 0 0 0 45 0
Izborna grupa: KRO (1787) - Izborni kolegiji

Opis: Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4.+5.+6. sem: {min. 38.0 - maks. 38.0} ECTS iz gr. 1787.

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S PK LK SJ TJ
37562 Grčko-rimska religija Da 3.0 15 15 0 0 0 0
144304 History of Croatian Culture Da 4.0 30 0 0 0 0 0
213973 Hrvatski pravopis Da 3.0 0 30 0 0 0 0
245055 Hrvatski prostor i arhitektura Da 3.0 30 0 0 0 0 0
188089 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini Da 2.0 15 15 0 0 0 0
245054 Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi Da 3.0 30 0 0 0 0 0
215209 Marin Držić Da 3.0 15 15 0 0 0 0
190408 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika Da 2.0 15 15 0 0 0 0
234350 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika Da 3.0 15 15 0 0 0 0
188077 Pravogovor Da 3.0 15 30 0 0 0 0
239796 Uloga latinizama u hrvatskom jeziku Da 3.0 15 15 0 0 0 0
117209 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti Da 4.0 15 15 0 0 0 0
188090 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka Da 2.0 15 15 0 0 0 0
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom Ne 5.0 15 0 105 0 0 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • PK - Vježbe u praktikumu
  • LK - Lektorske vježbe
  • SJ - Vježbe iz stranog jezika
  • TJ - Vježbe tjelesnog odgoja

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta